Fragilt X syndrom, video demonstrationer til læring af nye færdigheder

Information om brugen af video demonstration i forhold til læring af nye færdigheder.

Illustration er en person, der filmer

Artiklen sætter fokus på brugen af video demonstrationen i forhold til læring af nye færdigheder. Videooptagelser i den grad styrke tilegnelse eller forbedre færdigheder i forhold til både sociale situationer, sproglige færdigheder, indsats på jobbet og dagligdags selvhjulpenhed. Selve metoden kræver en del forudgående planlægning for at skabe en anvendelig videooptagelse, men det er virkelig en værdifuld metode.

Terapeutiske interventioner er altid en sjov og kreativ proces. Det er én af årsagerne til, at vi har arbejdet med det så længe. En af udfordringerne ved at arbejde med mennesker med Fragilt X syndrom er, at man skal holde sig orienteret om alle de nye interventionsteknikker, der kommer på markedet. Det handler ikke kun om at kende til de bedste strategier, men også at være i stand til at analysere enhver teknik for dens brugbarhed og effekt.

De fleste interventioner er ikke udviklet specifikt til mennesker med Fragilt X syndrom, så derfor har det ofte været nødvendigt at analysere metoderne ud fra kendskabet til læringsstilen hos mennesker med Fragilt X syndrom. Det hænder ofte, at det er nødvendigt at tilpasse selv de mest anerkendte og veldokumenterede metoder, når man skal bruge dem over for mennesker med Fragilt X syndrom.

Én strategisk metode, som virker rigtig godt for mennesker med Fragilt X syndrom er positiv adfærds‐ mæssig støtte i form af video demonstrationer. Video demonstrationer har primært været undersøgt i forhold til personer med autisme spektrum forstyrrelser (se evt. anbefalede artikler nederst).

Video demonstrationer understøtter af flere karakteristika, som man kan påskønne hos mennesker med Fragilt X syndrom. De har generelt nemt ved at lære gennem billeder og formår at kopiere adfærd. Derudover værdsætter de ofte det dramatiske. Video demonstrationer bruger teknologien til at fremvise hensigtsmæssige former for social adfærd, sprog og adfærd i dagligdags situationer eller på arbejdspladsen. Selve videoen kan afspejle færdigheder hos personen selv, jævnaldrende eller en voksen afhængig af personens interesse. Det giver mange muligheder for at skabe læring og forståelse for nye typer af adfærd og færdigheder.

Den typiske metode til at anvende video demonstrationer er oplistet nedenfor. Derefter er der gen‐ nemgået forskellige forskningsartikler, hvor effekten af video demonstrationer er påvist i forskellige studier.

Selve metoden ”Video demonstrationer”

Den første opgave ved video demonstrationer er at beslutte den færdighed, som strategien skal målrettes i håb om at opnå. Som beskrevet ovenfor må man tage stilling til, om strategien skal anvendes til at ændre en adfærd, tillære en ny færdighed eller mindske ængstelse. Der er så mange forskellige anvendelsesmuligheder, at man knap nok er i stand til at forestille sig det.

Så snart man har besluttet sig for formålet, så gælder det om at vælge en meget motiverende person eller situation til videooptagelsen for at få demonstreret den færdighed, som du ønsker at arbejde med at opnå.

Det er meget vigtigt at planlægge præcist, hvad du ønsker, at videoen skal vise. Det kan derfor være en god ide at give nedskrevne instruktioner til personen på videoen og guide dem igennem optagel‐ sen, så du er helt sikker på, at video demonstrationen bliver meningsfuld for den person, som den er tiltænkt. De fleste videokameraer er nemme at bruge og giver dig mulighed for at optage, uden at du behøver at tænke over lyssætning eller redigering. Slap af og sørg for at have det sjovt, når du skal lave dine videooptagelser.

Når videooptagelsen er i hus, så sørg for at personen med Fragilt X syndrom får talrige muligheder for at gennemse videooptagelsen.

Somme tider er det afgørende at lade personen gennemse videoen talrige gange, førend man sætter vedkommende i den virkelige situation for at se, om færdigheden er tilegnet. Somme tider gennemser man det som del af behandlingen, hvorefter man med det samme skaber en situation til at efterprøve færdighederne. Andre gange skabes der mulighed for at lave små rollespil, hvor der opstår muligheder for at opøve færdighederne i praksis understøttet af videooptagelserne.

Endelig er det vores erfaring, at videooptagelser af færdigheden udført af personen med Fragilt X syndrom, er en meget effektiv måde at understøtte opøvelse af nye færdigheder. Det gælder derfor om at fange de første forsøg i praksis på video for at optimere læring.

Video demonstrationer kan anvendes, indtil barnet har tilegnet sig den nye færdighed, og det kan være en god ide at gemme videooptagelsen, så man også fremover kan vende tilbage til den ved behov.

Forsøg med mennesker med Fragilt X syndrom

Vi afprøvede første gang video demonstrationer på en 9‐årig dreng for at øve mere passende hilsner. Når han var i en butik, så ville han hilse på moderens veninder ved at løbe hen til dem og kilde dem, mens han råbte, ”jeg skal nok få ram på dig”.

Vi planlagde indledningsvist at bruge videooptagelser af drengens yndlingspersoner til at træne hils‐ ner på mere passende måder ved at bruge udsagn som, ”hej, hvordan går det?” eller ”hej, vil du give mig high five?”. De var videooptaget med brug af disse simple hilsner og fremviste denne adfærd i en række forskellige genkendelige dagligdags situationer, hvor drengen ofte mødte andre, som han kendte. Efter videooptagelserne blev der brugt én session på at tale med drengen om indholdet og vise videofilmen. Kort efter at have set video var det planlagt, at én af personerne fra videoen skulle banke på døren og komme ind. Drengen brugte med det samme den korrekte hilsen, der lige var blevet fremvist på videoen. Dette var herefter videooptaget og blev brugt til at støtte ham i at fastholde den nye hensigtsmæssige adfærd. Videoen var desuden givet med hjem, så han kunne se den hjemme og træne med hans familie.

Vi har også opdaget, at videooptagelser kan bruges til at mindske angst ved at gøre en ny situation mere tryg. Thomas var en ung mand, der skulle til at starte på hans første arbejdsplads i det lokale supermarked. Thomas kan reagere med aggression, når han ikke er forberedt på nye situationer.

Han har meget begrænset sproglig formåen. Lærerne på hans uddannelsessted havde forsøgt at forberede ham på oplevelsen ved at fortælle ham om arbejdspladsen, og hvad der skulle foregå, men dette blev ikke oplevet som hjælpsomt for Thomas. Han forstod ikke begrebet ”arbejde” eller ”firma”, så det blev valgt at lave en video, der kunne vise ham det. Det viste betydningsfulde mennesker fra hans hverdag, der hver især gjorde deres ”arbejde” i et ”firma”. Personerne var blandt andet hans yndlingslærere og hans forældre. Derudover medtog videoen også medarbejderne fra den lokale McDonalds. Videoen var optaget med meget få sproglige sætninger, og den beskrev, hvordan alle arbejdede, og at alle har et arbejde. Medarbejderne på McDonalds arbejder – De laver hamburgere. Thomas' lærer arbejder, fordi han underviser eleverne i Thomas klasse. Den korte beskrivelse af personerne og deres arbejde, samt supermarkedet, hvor Thomas skulle starte på arbejde var vist i videoen. Der var både videooptagelser af supermarkedets indgang, samt det område, hvor han skulle udføre sit arbejde. Fortælleren i videoen fortalte herefter, at ”Thomas skal arbejde her. Han vil arbejde i Bilka, hvor han sætter dåserne på hylden”. Derefter ville der blive lavet opføl‐ gende videooptagelser af Thomas' udførsel af opgaverne i de første dage, så videooptagelserne kunne understøtte ham i at tilegne sig færdighederne og blive tryg på arbejdet.

Endelig arbejdede vi med en skoleelev, der værdsatte video demonstrationer så meget, at der blev lavet over 10 videooptagelser, hvormed han trænede alt fra toilettræning til at spise mere varieret udvalg af fødevarer. Endelig var der også videooptagelser, der viste ham, hvordan han selvstændigt skulle færdiggøre opgaverne i skolen ved sit arbejdsbord. Toilettræningen indebar, at der blev lavet én video, der viste ham, hvordan han gik ud på toilettet, tog bukserne ned, overstod toiletbesøget og vaskede hænder efterfølgende.

Selve videooptagelsen af hans ”private” adfærd ude på toilettet krævede lidt kreative vinkler for at få videooptagelserne, men det muliggjorde samtidig, at drengen fik en god forståelse af alle de færdigheder, som toiletbesøget krævede, samt den proces, som de normalt skulle foregå efter. Det understreger virkelig den læringsstil, som mennesker med Fragilt X syndrom trives bedst med.

Forud for selve videooptagelserne, så var hvert trin i toiletbesøget blevet opøvet som adskilte færdigheder. Drengen havde dog svært ved at samle alle trin i den samme proces, så han havde ikke selv været i stand til at koble de forskellige færdigheder i en meningsfuld proces. Omvendt gav video demonstrationerne en mulighed for at se hele toiletbesøget som én stor proces, hvormed der blev skabt de optimale rammer for læring. Denne tilgang sikrede, at han lærte de nødvendige færdigheder efter kun to forsøg, da han havde gennemset videoen flere gange forinden. Derefter var han i stand til at generalisere færdighederne med det samme, hvormed han kunne overstå toiletbesøg både i hjemmet, skolen og selv på offentlige steder efter kun 14 dage.

Som ovennævnte illustrerer, så kan videooptagelser i den grad styrke tilegnelse eller forbedre færdigheder i forhold til både sociale situationer, sproglige færdigheder, indsats på jobbet og daglig‐ dags selvhjulpenhed. Selve metoden kræver en del forudgående planlægning for at skabe en anven‐ delig videooptagelse, men det er virkelig en værdifuld metode. De fleste mennesker med Fragilt X syndrom elsker at se på videooptagelserne, og de formår ofte uden større udfordringer af overføre færdighederne, når de står i den virkelige situation. Det har desuden vist sig at være et fantastisk værktøj til at tilegne sig færdigheder og overføre dem til andre situationer. Vi planlægger at bruge videooptagelser til en række forskellige problemstillinger, og vi er ret fortrøstningsfulde omkring det store potentiale og den vidtrækkende kreative proces.

Anbefalet læsning for interesserede

Corbett, B.A., Abdullah, M. (2005). Video modeling: Why does it work with autism? The Journal of Early and Intensive Behavioral Intervention, 2 (1), 2‐8.

Nikopoulos, C.A., Keenan, M. (2004). Effects of video modeling on social initiations by children with autism. Journal of Applied Behavior Analysis. 37 (1), 93‐96.

Corbett, B. A. (2003). Video Modeling: A window into the world of autism. The Behavior Analyst To‐ day, 4, (3), 88‐96.

Sturmey, P. (2003). Video proves highly effective for teaching and providing positive behavior sup‐ port for persons with developmental disabilities. Journal of Positive Behavior Interventions, Winter.

Charlop‐Christy, M.H., Lod Le, Freeman, K.A. (2000). A comparison of video modeling with in‐vivo modeling for teaching children with autism. Journal of Autism and developmental disoders 30 (6), 537‐552.

Quill, K.A. (2000). Do‐Watch‐Listen‐Say: Social and Communication Intervention for Children with Autism. Paul H. Brooks Publishing, Baltimore.

https://fragilex.org/2016/treatment‐and‐intervention/video‐modeling/

 


Translated with permission from the National Fragile X Foundation. Please visit fragilex.org for more information

Redaktør