Forskning til gavn for fremtidens patienter

Information om opbevaring af prøver i biobank på Rigshospitalet.

Patientinformation om opbevaring af prøver i biobank på Rigshospitalet.

På Rigshospitalet bliver der hvert år undersøgt mange tusinde blodprøver fra patienter, der går til behandling på hospitalet. Efter endt undersøgelse er der ofte materiale til overs fra prøverne. I stedet for at blive smidt ud, kan dette overskydende materiale med stor fordel bruges til forskning.

På Rigshospitalet gemmer vi overskydende materiale i RH Biobank. Prøverne tager vi i forbindelse med planlagte undersøgelser, som for eksempel rutineblodprøver. Det kræver derfor ikke ekstra prøvetagning at få taget prøver fra til biobanken.

Materialet fra biobanken bliver anvendt til forbedring af diagnose- og behandlingsmetoder og til forskning til gavn for fremtidens patienter. Dit eller dit barns overskydende blod eller væv kan altså have stor betydning for forskernes arbejde og være til hjælp i processen med at udvikle ny behandling.

Vi registrerer og opbevarer prøverne efter Datatilsynets godkendelse. Vi behandler personlige oplysninger fuldt fortroligt. Når vi udleverer prøver fra biobanken til forskningsprojekter, skal hvert projekt først godkendes af Videnskabsetisk Komite og Datatilsynet. Det er frivilligt, om du vil tillade, at vi opbevarer prøver fra dig eller dit barn i en biobank, og dit valg vil ikke på nogen måde påvirke din nuværende eller fremtidige behandling.

Hvis du accepterer, at vi opbevarer blod- og vævsprøver fra dig eller dit barn i en biobank, behøver du ikke at foretage dig yderligere. Hvis du ikke ønsker, at vi gemmer en prøve til brug for forskning, beder vi dig sørge for, at din beslutning registreres i Vævsanvendelsesregisteret. Det kan du gøre ved at udfylde blanketten ”Dit væv, dit valg”, som du skal sende til Sundhedsstyrelsens vævsanvendelsesregister. Du kan få blanketten og yderligere vejledning hos patientkontoret, der findes i Rigshospitalets forhal ved hovedindgangen. Alternativt kan du hente blanketten på www.sundhedsstyrelsen.dk/vaev

Ønsker du hjælp til registrering i Vævsanvendelsesregistret, eller har du andre spørgsmål, kan du ringe til RH Biobank på telefon 35 45 49 19, mandag til torsdag fra kl. 10-12.

Tak, fordi du tog dig tid til at læse denne information og tage stilling til spørgsmålet om biobanken.

Redaktør