Forkalkning i halspulsåren - operation

Formålet med operationen er at nedsætte risikoen for flere blodpropper i hjernen eller øjnene.

Kort om operationen

Formålet med en operation for forkalkning i pulsårerne på halsen er at nedsætte risikoen for, at du får flere blodpropper i hjernen eller øjnene. Operationen skal ske hurtigst muligt efter, at du har haft en blodprop. Den har ingen indflydelse på de symptomer, der er opstået i forbindelse med blodproppen, men forebygger nye symptomer.

Du bliver indlagt dagen før selve operationen og kan forvente at blive udskrevet dagen efter operationen.

Illustration af operation for forkalkning i halspulsåren.  Illustrationen viser, der bliver foretaget et snit i halsen, hvorefter åren åbnes og forkalkningen fjernes. Efter det syes åren.

Vigtig forberedelse

Fortsæt med acetylsalicylsyre og clopidogrel

Hvis du tager medicin med acetylsalicylsyre eller clopidogrel, skal du fortsætte med det op til operationen. Vi aftaler med dig, om der er andre typer af blodfortyndende medicin, som du skal holde pause med og hvor længe. Du må ikke holde pause med medicin, før vi har aftalt det med dig. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Undgå alkohol og rygning

Undlad at drikke alkohol og ryge op til operationen. Rygning og selv små mængder alkohol øger risikoen for betændelse i sår og gør, at de er længere tid om at hele. Selv et kortvarigt stop har effekt, men har du mulighed for det, skal du undgå at ryge og drikke alkohol en måned inden operationen. Spørg din egen læge, i din kommune eller på hospitalet, hvis du har brug for støtte og vejledning.

Fjern neglelak og smykker

Under operationen sætter vi et måleapparat på en af dine fingre, som måler iltmætningen i dit blod. Derfor skal du fjerne neglelak og kunstige negle inden din operation. Ur, smykker og piercinger skal du også tage af og så vidt muligt lade blive hjemme. Du har selv ansvaret for de ting, du tager med. Hospitalet erstatter som udgangspunkt ikke tabte eller stjålne ting.

På hospitalet 

Prøver og samtaler dagen før operationen

Du bliver indlagt dagen før operationen, hvor du får taget blodprøver og et EKG (elektrokardiogram). Vi ultralydsskanner også din halspulsåre og markerer med en tusch, hvor du skal opereres. Vi taler med dig om din indlæggelse, bedøvelsen og selve operationen. Du skal regne med, at undersøgelserne og samtalerne varer hele dagen. Der kan være ventetid mellem de forskellige forberedelser, da du skal tale med flere personer.

Du skal faste inden operationen

Din mavesæk skal være tom under operationen for at undgå, at der løber maveindhold op i lungerne, hvor det kan give en alvorlig lungebetændelse. Derfor skal du faste fra klokken 2 natten inden operationen.

Du bliver lokalbedøvet

Du er vågen, mens vi opererer dig, men halsen er bedøvet. Du vil derfor ikke føle smerte, men du kan mærke berøring og tryk. Vi kan bedst vurdere din tilstand under operationen, når du er vågen.

Operationen

Når bedøvelsen virker, lægger vi et snit på 8-10 cm på din hals. Gennem snittet kan halspulsåren frilægges. Pulsåren lukkes af med klemmer oven og neden for forkalkningerne. Hvis du ikke tåler afklemningen, lægger vi en midlertidig plastikslange ind, som blodet kan løbe i, mens vi opererer. Samtidig lægger vi dig eventuelt også i fuld bedøvelse.

Vi åbner pulsåren og fjerner forkalkningerne. Åren syes sammen igen, og klemmerne fjernes. 

Til sidst lukkes såret med tråd, som opløser sig selv.

Operationen varer som regel 1-2 timer, men kan tage længere tid.

Efter operationen

De første timer efter operationen er du på opvågningsafdelingen. Her er du tilsluttet udstyr, som blandt andet måler hjerterytme og blodtryk. Du får også ilttilskud, og du får eventuelt væske eller medicin gennem et drop. De fleste har brug for hvile, men du må gerne få korte besøg, som skal aftales gennem sengeafdelingen. Efter cirka 4 timer kommer du tilbage på sengeafdelingen, hvor du er indlagt, indtil du er klar til at komme hjem.

Risiko ved operationen

Ved alle operationer er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. 

  • Blodansamling: Huden omkring såret kan være øm og hævet, og du kan have en blodansamling under huden. Det vil vise sig som blå mærker på halsen og den allerøverste del af brystkassen. Det forsvinder af sig selv i løbet af et par uger. I meget sjældne tilfælde dannes der umiddelbart efter operationen så stor en blodansamling, at den skal fjernes ved en ny operation for at undgå, at den trykker på dine luftveje.
  • Skade på halsens nerver: Nerverne på siden af halsen kan tage skade. Det kan give hængende underlæbe, hæshed, besvær med at synke og smerter og en fornemmelse af træthed i skulderen. Som regel er skaden kortvarigt, men i sjældne tilfælde vil det være en varig lammelse af nerverne.
  • Nedsat følesans: Din følesans i kinden eller på halsen kan være nedsat i en periode. Hos langt de fleste går føleforstyrrelserne over af sig selv.
  • Blodprop: Ved 2-3 % af operationerne opstår der en blodprop i hjernen. I sjældne tilfælde er det muligt at forsøge at fjerne blodproppen. I allerværste fald er den dødelig.

Hjemme igen

Sygemelding

Vi anbefaler som regel cirka 4 ugers sygemelding. Hvis du har mange symptomer, har behov for genoptræning eller arbejder med tunge løft, kan det være nødvendigt at vente lidt længere. Hvis du har brug for en sygemelding, kan du få den hos din egen læge.

Undgå hård motion og tunge løft

Området omkring såret må ikke blive belastet. Derfor må du ikke cykle, dyrke motion eller løfte tunge ting over 2 kilo (1 kilo i hver hånd) den første uge.

Vent med at køre bil

Når du har haft en blodprop, må du ikke køre bil, motorcykel eller andre køretøjer i en periode. Du taler med de læger, der har behandlet din blodprop, om hvad der gælder for dig. Hvis du kører erhvervskørsel, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler.

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du skal ud at rejse

Hvis du skal ud at rejse de første 3 måneder efter operationen, anbefaler vi, at du i god tid kontakter dit forsikringsselskab. Både forsikringsselskaber og flyselskaber kan have særlige retningslinjer, som du skal følge.

Du får mere information med hjem

Vi giver dig information om, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen. I informationen kan du læse om praktiske forholdsregler og se, hvad du skal gøre i forhold til fx hygiejne eller smerter.

Få mere viden

Redaktør