Fødslen, hvilke muligheder er der

Information til jer, som kan vælge, hvor I ønsker at føde. Det forudsætter, at den kommende mor er rask og graviditeten forløber uden problemer.

Til jer som kan vælge, hvor I ønsker at føde

Tillykke med graviditeten og velkommen til Rigshospitalet. 

Pjecen er skrevet til jer, som kan vælge, hvor I ønsker at føde. Det forudsætter, at den kommende mor er rask og graviditeten forløber uden problemer.

Informationen er til dig som er gravid, skal være far, være medmor, pårørende eller fødselshjælper. Derfor skriver vi i denne pjece ’I’ og ’jer’ hele vejen igennem. Ud fra pjecen kan I tale sammen om jeres forventninger til fødslen og sammen tage stilling til, hvor I ønsker at føde.

Vi er glade for, at vi skal følge jer i graviditeten, ved fødslen og de første timer og dage som ny familie. Vi vil gøre vores bedste for, at I får en god oplevelse hos os, så jeres nye familie får den bedste og mest trygge start på livet. 
 

Tegning af fødende stående

Når I er tilknyttet Rigshospitalet, kan I vælge at føde på Fødegangen, på Fødeklinikken eller derhjemme. I det følgende vil vi beskrive, hvad der er fælles for de tre muligheder og hvad forskellene er.

Uanset hvor du føder, har vi fokus på

  • høj faglighed
  • ro og tryghed
  • højt informationsniveau og medinddragelse
  • godt samarbejde med jer

Høj faglighed

I vil møde et professionelt personale med erfaring inden for alle typer fødsler. Vi er opdateret med den nyeste viden inden for fødselsområdet, har en høj faglig standard og engagerer os i hver eneste fødsel.

Ro og tryghed

Vi prioriterer ro og tryghed under fødslen. Vi ved, at tryghed betyder meget i forbindelse med en fødsel og fremmer gode veer. Hvis I føler jer trygge, kan kroppen bedre arbejde og føde barnet. Under fødslen vil I have en jordemoder hos jer, som guider og støtter jer undervejs.

I kan øge følelsen af tryghed på forskellige måder. Inden fødslen kan I f.eks. forberede jer ved at se vores online fødselsforberedelsesvideoer på hjemmesiden, læse om fødsler og tale med jeres jordemoder. I vil føle jer mere trygge under fødslen, når I er sammen og kan støtte hinanden.

Information og medinddragelse

Vi prioriterer et højt informationsniveau og et godt samarbejde. Vi ved, at det har stor betydning for jeres fødselsoplevelse, at der bliver givet god og omsorgsfuld information undervejs, så I kan være med til at træffe de rigtige beslutninger for jer. Vi vil altid meget gerne svare på de spørgsmål I har og hjælpe jer til at forstå de komplekse situationer, der indimellem kan opstå.

Godt samarbejde

Vi prioriterer at have et godt og respektfuldt samarbejde med hinanden og med jer under fødslen. Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker, samtidigt med at vi tager ansvar for, at I får den bedste faglige behandling.

Rigshospitalet er et Universitetshospital med ansvar for uddannelse af sundhedsfagligt personale. Derfor kan I møde jordemoderstuderende,
medicinstuderende eller andre elever, der går sammen med jeres jordemoder. Der vil kun være én studerende hos jer ad gangen.

Tegning af fødende på knæ

I det følgende beskriver vi, hvad forskellene er på de tre fødevalgmuligheder

Fødegangen

På Fødegangen kan alle føde. Her kan man have en helt naturlige fødsel og man kan have en mere kompliceret fødsel, der kræver ekstra overvågning af mor og barn. Hvis fødslen forventes at blive kompliceret, skal fødslen foregå på Fødegangen. I vil i løbet af graviditeten blive informeret af fødselslægen eller jordemoderen, hvis vi anbefaler fødsel på fødegangen. Hvis fødslen forløber spontant, vil I typisk kun møde en jordemoder og en social-og-sundhedsassistent - hvis den ikke gør, vil I også møde læger.

Hvis I på forhånd ved, at I ønsker en epiduralblokade i forbindelse med fødslen, skal I vælge at føde på Fødegangen, fordi det kræver en tættere overvågning af dig der føder og af barnets hjerterytme.

Fødegangen har i alt ni fødestuer med eget toilet og brusebad. Der er adgang til badekar på syv af stuerne, som kan bruges til smertelindring eller til at føde i vand. Der er en stue med en sanseskærm, der er pilatesbolde, sækkestole, fødestole og en stor briks der kan bruges til forskellige stillinger under fødslen og til hele familien efter fødslen.

Fødeklinikken

I kan vælge at føde på Fødeklinikken, når den kommende mor er sund og rask og graviditeten er forløbet uden problemer. Fødslen skal gå i gang af sig selv til terminen, og vi skal have en forventning om, at den kommer til at forløbe spontant.

På Fødeklinikken tilstræber vi en hjemlig atmosfære med ro, kontinuitet og hygge, som understøtter det spontane fødselsforløb. Vores to fødestuer
lægger op til bevægelse under fødslen og giver gode muligheder for inddragelse, støtte og nærvær mellem dig der føder, faren/din fødselshjælper og jordemoderen. I skal have lyst til at være aktive og ønske at føde ved egen kraft uden brug af medicinske hjælpemidler.

Tegning af fødende siddende

På begge fødestuer er der et stort badekar, så I kan vælge at benytte det varme vand som smertelindring under fødslen eller at føde barnet i vand. Det er desuden muligt at bruge lattergas som smertelindring. Belysningen kan justeres
efter jeres behov. Vi har fjernet den traditionelle fødeseng og har i stedet for en fødesofa med mange funktioner og forskellige puder, så den kan tilpasses de stillinger, I har det bedst i.

Bliver der behov for en epiduralblokade, medicinsk stimulation af veerne eller tættere overvågning af barnets hjertelyd (f.eks. ved grønt
fostervand), vil I blive flyttet til en fødestue på Fødegangen, der ligger lige ved siden af Fødeklinikken.

Hvis der allerede er to fødende på Fødeklinikken, vil den næste få en fødestue på Fødegangen.

Hjemmefødsel

Ønsker I at føde jeres barn i kendte og trygge rammer, kan I vælge en hjemmefødsel. I kan føde hjemme, når den kommende mor er sund og
rask og graviditeten er forløbet uden problemer. Fødslen skal gå i gang af sig selv til terminen og vi skal have en forventning om, at den kommer til at forløbe spontant. Ved en hjemmefødsel kommer jordemoderen hjem til jer, når fødslen
begynder og hun vil være hos jer, indtil barnet er født.

Ved hjemmefødsler er faren/partneren/fødselshjælperen inddraget på en anden måde, fordi I kender hjemmet og jordemoderen er gæst hos jer. For nogen kan det have betydning ikke at skulle transportere sig til hospitalet med veer og hjem igen efter fødslen.
Inden I vælger en hjemmefødsel, er det en god ide at snakke med jeres jordemoder og læse vores pjece om hjemmefødsler, hvor I også kan finde
gode råd.

Det er vigtigt at I har gjort jer overvejelser i forhold til behov for smertelindring, inden I vælger en hjemmefødsel. Opstår der behov for en epiduralblokade, medicinsk stimulation af veerne eller en tættere overvågning af barnets hjerterytme, vil I blive overflyttet til Fødegangen.
Ved overflytning til hospitalet kan afstanden i sjældne tilfælde have betydning for forløbet for mor eller barn. Dette skal I også have med i jeres overvejelser.

Tegning af fødende liggende

Ofte stillede spørgsmål

Tilbyder i Sen afnavling?

Vi tilbyder sen afnavling. Ved sen afnavling afklemmes navlesnoren først efter 60-120 sek. Hvis omstændighederne tillader det og I ønsker det, kan vi vente med at klippe navlesnoren til efter ophørt pulsation.

Kan barnet ligge Hud-mod-hud?

Vi tilstræber hud-mod-hud fra det øjeblik, barnet er født og de første timer efter fødslen, så I kan begynde at lære hinanden at kende. Det betyder, at jeres barn først bliver vejet, målt og undersøgt 1-2 timer efter fødslen, så barnet uforstyrret kan finde til brystet første gang. Hud-mod-hud har en positiv indvirkning på den nyfødte, bl.a. på kropstemperaturen efter fødslen og tilknytningen til jer. Børn der ligger hud-mod-hud græder mindre, har bedre sutteteknik og ammes længere.

Hvis jeres barn har brug for behandling efter fødslen, kommer barnets ve og vel naturligvis i første række. Så snart det er muligt, genetableres hud-mod-hud kontakten hos en af jer.

Har I andre tilbud?

Vi tilbyder Rebozo og Spinning Babies, når det gavner forløbet. Metoderne kan fremme barnets vej gennem bækkenet og dermed fremgangen i fødslen.
Vi hjælper jer med at bruge varme, vand, massage, samt bevægelse og berøring. Det øger udskillelsen af fødselshormonet oxytocin og virker beroligende og smertelindrende.
Jordemoderen vil sammen med jer finde frem til, hvilke metoder der vil virke under fødslen, uanset hvor I vælger at føde.

Tegning af fødende siddende

Vi håber, at denne pjece kan hjælpe jer til at træffe jeres valg om, hvor I gerne vil føde. Vi er klar til at hjælpe jer, uanset hvor I ønsker at føde.


Personalet på fødeafdelingen, Rigshospitalet

Redaktør