Er du pårørende til en, der har delir?

Uro og akut forvirring hos syge mennesker kan skyldes delir. Delir er en tilstand, der opstår, fordi hjernen pludseligt bliver påvirket af en fysisk ubalance i kroppen. Særligt ældre, svækkede mennesker har risiko for at udvikle delir. Tilstanden indebærer, at bevidstheden ændrer sig hos den syge, som bliver forvirret og urolig.

Hvordan viser delir sig?

Det er ofte de pårørende, som kender den syge godt, der først bemærker forandringerne. Delir kan f.eks. vise sig ved at den syge: 

 • Virker rastløs, forvirret og urolig.
 • Bliver apatisk og trist.
 • Føler sig utryg eller angst.
 • Har svært ved at holde tråden i en samtale.
 • Får søvnproblemer og vender op og ned på nat og dag.
 • Forsøger at fjerne forbindinger eller slanger og komme ud af hospitalssengen.
 • Bliver vred og reagerer voldsomt.
 • Får problemer med at koncentrere sig om enkle opgaver, fx at spise, tage tøj på, gå på toilettet.
 • Ser syner og føler sig forfulgt eller truet.

Hvordan kan du hjælpe?

Det er vigtigt at give personalet besked, hvis den syge pludselig ændrer adfærd og udviser et eller flere af de symptomer, der er beskrevet ovenfor. Som pårørende kan du også hjælpe den syge ved at:

 • Skabe en rolig atmosfære.
 • Sørge for genkendelige dufte, fx en ægtefælles trøje, kaffe, te eller andre dufte, der virker hjemlige og skaber tryghed.
 • Sørge for at den syge har sine briller og høreapparat på, når han/hun er vågen.
 • Tale i korte sætninger og undgå at diskutere med den syge.
 • Undgå at være for mange omkring den syge ad gangen.
 • Undgå at give valgmuligheder. Sig f.eks. ”Nu henter jeg kaffe til dig” i stedet for ”Hvad vil du have at drikke?”

Behandling af delir

Delir er en reaktion på en fysisk ændring og kan blive udløst af fx en infektion, væskemangel eller operation. På hospitalet behandler personalet de årsager, der har udløst tilstanden, fx ved at give antibiotika ved en infektion. Personalet hjælper med mad, væske, personlig pleje og mobilisering. Det er bedst for den syge at komme ud af sengen, bevæge sig og gerne sidde ved et vindue for at få dagslys.

At være pårørende

Det kan være svært at være tæt på en, der har delir og som man i en periode næsten ikke kan kende. Mange pårørende oplever afmagt og frustration. Det er en god ide at holde pauser og f.eks. gå en tur, tage hjem og hvile sig og sørge for at få mad og drikke. Det kan også være godt at dele tanker og følelser med personalet.

Redaktør