Epilepsi og graviditet

For langt de fleste kvinder med epilepsi forløber graviditeten ganske normalt. Det er dog vigtigt at involvere Epilepsiklinikken, 2164.

Information til patienter med epilepsi, som planlægger graviditet eller er gravide.

Planlægning er vigtig

For langt de fleste kvinder med epilepsi forløber graviditeten ganske normalt. Det er dog vigtigt at involvere Epilepsiklinikken, 2164, for at sikre den mest optimale behandling med hensyn til både den gravide og fostret. 
Under graviditeten foretrækkes færrest mulige epilepsipræparater og helst kun ét. Alle ændringer i medicinering skal ske inden graviditeten, og derfor er det en fordel at informere lægen om graviditetsplanen i god tid.

Epilepsimedicin og graviditet

Risiko ved graviditet

Ved behandling med epilepsimedicin er der en let øget risiko for misdannelser hos fostret. Risikoen er dosis- og præparatafhængig. 

Kvinder med epilepsi vil i 94-96% af tilfældene føde et raskt barn, mens det er tilfældet i 98% af tilfældene hos kvinder, som ikke har epilepsi. Risikoen for misdannelser er størst ved behandling med medicin, der indeholder valproat (Delepsine, Deprakine, Orfiril).

Anfald under graviditeten

Øget anfaldshyppighed kan forventes hos ca. 25 % af patienterne i forbindelse med graviditet. Krampeanfald under graviditet kan medføre risiko for fostret, så for at undgå anfald under graviditeten er det vigtigt at følge lægens ordination nøje. 

Under graviditeten sker der forandringer i kvindens krop, som medfører hurtigere udskillelse af medicin fra kroppen. Derfor kan man risikere, at medicinkoncentration falder, og dette øger risikoen for anfald. For at forebygge dette bliver medicinkoncentration i blodet kontrolleret ca. én gang om måneden, og medicindosis vil om nødvendigt blive øget undervejs.

Forløb i Epilepsiklinikken, 2164

Opfølgning af gravide med epilepsi varetages i tæt samarbejde med Obstetrisk Afdeling, Rigshospitalet og på Herlev Hospital, afsnit  ”Ultralydscanning af gravide” (tidligere Afsnit for Føtalmedicinsk afdeling).

Giv besked

Det anbefales, at du kontakter Epilepsiklinikken, 2164, så snart du opdager, at du er gravid. Efterfølgende får du en tid hurtigst muligt hos din epilepsilæge og en epilepsisygeplejerske, som vil følge dig tæt under hele graviditeten. 

Kontrol og justering af medicin

Alle gravide patienter som får epilepsimedicin bliver grundigt kontrolleret af både epilepsilæge og Svangreambulatoriet. Der bliver taget blodprøver ca. én gang om måneden. Blodprøven skal tages medicinfastende for at måle medicinkoncentrationen i blodet. Hvis medicinkoncentrationen er faldet, skal der justeres på epilepsimedicinen for at undgå, at du får anfald. 

Det er meget sandsynligt, at medicindosis vil blive øget flere gange under graviditeten. Det betyder ikke, at fostret udsættes for en større mængde medicin, da der tilstræbes en stabil medicinkoncentration gennem hele graviditeten. Der sørges for, at du får besked hurtigst muligt om blodprøvesvar og eventuelle ændringer i medicineringen.

Hvis medicindosis er blevet øget under graviditeten, vil der blive lagt en plan for nedtrapning af medicinen efter fødslen. Dog skal man regne med, at der vil være behov for lidt højere medicindoser i de første måneder pga. anfaldsprovokerende faktorer, som bl.a. søvnmangel.

Folinsyre og epilepsimedicin

Folinsyre er et vitamin, der har en beskyttende effekt mod rygmarvsbrok hos fostre. Derfor anbefales alle gravide at tage tilskud af folinsyre på 0,4 mg fra mindst én måned før graviditeten og fortsætte med dette under hele graviditeten. Ved visse epilepsipræparater anbefales et større tilskud af folinsyre på 5 mg, som bliver ordineret af din læge ved behov.

Fødsel

Vi anbefaler, at alle kvinder med epilepsi føder normalt. Der anbefales 1-2 døgns indlæggelse på barselsafsnittet efter fødslen, og der skal foretages blodprøve indenfor 2 døgn for at kontrollere medicinkoncentrationen i blodet. Når du har født, skal du selv kontakte Epilepsiklinikken, 2164, med henblik på planlægning af videre kontrol og behandling.

EURAP

Alle gravide kvinder tilbydes at deltage i et internationalt graviditetsregister ”EURAP”. Her indsamles information fra hele verden om graviditet, fødsel og udvikling af barnet hos gravide kvinder i behandling med epilepsimedicin. Det internationale aspekt giver os en bredere viden om risici forbundet med behandling med epilepsimedicin hos gravide. Det er vigtigt at pointere, at det er et registreringsstudie og altså ikke et forsøg.

Redaktør