Entyvio - behandling med

Entyvio er et antistof, der binder sig specifikt til proteinstoffet α4β7-integrin på de hvide blodlegemer, og herved hæmmes transporten af disse ind i tarmslimhinden.

Hvad er Entyvio?

Aktivering af de hvide blodlegemer er en af de vigtige årsager til, at betændelsesprocessen i tarmslimhinden kan blusse op. Entyvio (vedoluzimab) er et antistof, der bindes til sig specifikt til proteinstoffet α4β7-integrin på de hvide blodlegemer, og herved hæmmes transporten af disse ind i tarmslimhinden. På denne måde nedsættes betændelsesaktiviteten i tarmen. Der er udført kontrollerede undersøgelser, som viser at Entyvio fører til en væsentlig reduktion i sygdomsaktiviteten hos ca. 60 % af de patienter der får behandlingen. Entyvio er godkendt af myndighederne i Danmark til behandling af Crohns sygdom og colitis ulcerosa.

Hvorledes foregår behandlingen med Entyvio

Entyvio gives som infusion direkte ind i venen via drop. Dosis til voksne er 300 mg. Når behandlingen startes gives 3 infusioner til tiden 0, igen efter 2 uger og efter 6 uger. I forbindelse med behandlingen tages en række blodprøver, blodprocent, blodprøver for lever og nyrefunktion, saltbalance samt infek- tionstal. Der tages blodprøver ved hver behandling, men man afventer kun alle resultater inden start/fortsat behandling, hvis der f.eks. er mistanke om en aktuel infektion eller andre tilstande der kan føre til at behandlingen må udskydes. Inden den første infusion af Entyvio gives tages et specielt sæt blod- prøver for at udelukke aktiv tuberkulose og smitsom leverbetændelse. I nogle tilfælde tages der inden den 1. infusion et røntgenbillede af brystkassen for at udelukke tuberkulose.

Under selve infusionen med entyvio vil du blive observeret i afdelingen med måling af blodtryk, puls og temperatur. Infusionen af lægemidlet varer 30 minutter. Hvis der ikke er nogen bivirkninger i tilslutning til behandlingen bliver du udskrevet ca. 1-2 timer efter at behandlingen er givet; de første to gange observeres du i 2 timer efter infusionen, de efterfølgende gange observeres du i 1 time.

Forberedelsen af infusionen tager ca. 1 time og påbegyndes først af sygeplejersken, når du er ankommet i afsnittet.

Sygeplejerske og patient kigger i journal

Hvad er effekten af Entyvio, og hvor hurtigt indsætter denne?

Entyvio-behandling tilbydes til de patienter, som ikke har tilstrækkelig effekt af den konventionelle behandling med f. eks. Prednisolon eller TNF-alfa hæmmere (Remicade, Humira). Entyvio dæmper betændelsesaktiviteten ved Crohn’s sygdom hos ca. 60% af de behandlede patienter. Virkningen indsætter i de fleste tilfælde først efter 10-12 ugers behandling, og endelig beslutning om fortsat behandling med Entyvio vil derfor først blive taget 4-6 uger efter at der er givet ialt 3 infusioner med Entyvio.

Vedligeholdelsesbehandling

Hvis der er positiv effekt af de 3 indledende behandlinger med Entyvio vil du sædvanligvis blive tilbudt vedligeholdelsesbehandling med 8 ugers interval. Denne behandling kan forsættes i en længere periode.

Hvilke bivirkninger er der til behandlingen?

Behandlingen med Entyvio gennemføres sædvanligvis uden umiddelbare bivirkninger. Enkelte patienter klager over let hovedpine, forkølelseslignende symptomer evt. med muskel- og ledsmerter. Tilfælde kvalme eller diarré og influenzalignende symptomer med feber og forekommer sjældent. Bivirkningerne er generelt forbigående og kræver sædvanligvis ingen medicinsk behandling.

Entyvio nedsætter immunapparatets funktion og medfører derfor en øget risiko for infektioner. Kontakt din læge hvis du under behandling med Entyvio får symptomer på en infektion med fx. feber og hoste. Det kan dreje sig om både harmløse infektioner i de øvre luftveje, hudinfektioner, forkølelsessår, men der ses også sjældent mere alvorlige infektioner som f. eks. lungebetændelse. Hvis du tidligere har haft tuberkulose eller været i kontakt med patienter med tuberkulose er det vigtigt at du oplyser herom inden behandligen startes. Entyviobehandling indebærer en risiko for at en ikke aktiv tuberkulose kan komme i udbrud.

Læge tilser patient

Selvom det aldrig er observeret indebærer behandling med Entyvio en teoretisk risiko for udvikling af alvorlig hjernebetændelse kaldet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Tilstanden opstår subakut - over uger til måneder. Almindelige symptomer er halvsidige lammelser, dårlig bevægelseskoordina- tion, synsforstyrrelser, taleforstyrelser, påfaldende ændring i adfærden. Krampeanfald forekommer hos 20%. Hvis du oplever symptomer fra nervesystemet der kunne give mistanke om PML, så skal du søge læge og behandlingen med Entyvio vil blive seponeret.

En sammenhæng mellem Entyviobehandling og udvikling af kræftsygdom er ikke påvist i de foreliggende undersøgelser, men kan ikke fuldstændigt udelukkes. Det er derfor vigtigt at du informeres om, at der er en mulig teoretisk sammenhæng mellem Entyviobehandling og risikoen for kræftudvikling på langt sigt.

Hvilke forsigtighedsregler skal følges under Entyviobehandling?

I sjældne tilfælde vil dit immunsystem danne antistoffer rettet mod Entyvio. Det kan føre til allergiske reaktioner og nedsat effekt ved fortsat behandling med Entyvio.

Vaccination med levende vaccine skal undgås.

Der er ingen erfaring med Entyviobehandling under graviditet og amning og behandlingen må ikke gives hvis du overvejer graviditet. Ved eventuel graviditet under behandlingen med Entyvio, så er risikoen for graviditetskomplikationer størst sidst i graviditeten. I tilfælde af graviditet så stoppes behandlingen. Amning kan under behandlingen ikke anbefales, men det vides ikke om Entyvio udskilles med modermælken.

Siddende læge og patient

Har du spørgsmål til behandlingen er du velkommen til at kontakte Tarmsvigt og Leversygdomme, sengeafsnit 3124 på tlf. 35 45 31 24

Redaktør