Ensidigt døv

Heri findes information om at være ensidigt døv, og hvordan det kan afhjælpes.

Det er forskelligt, om ensidig døvhed fornemmes som et væsentligt hørehandicap.

Den Sociale hørelse forbliver normal. Man kan høre almindelig samtale i ro, høre radio og TV, opfatte lyd i biograf, teater, koncertsale etc. uden særlige problemer. Derimod mangler stereohørelsen, og det kan være svært at retningsbestemme en lydkilde. Det der generer de fleste er vanskelighed ved at høre samtale i støj, og især naturligvis at opfatte, hvad der bliver sagt fra den døve side. 

Der findes i dag to typer hjælpemidler til delvis afhjælpning af ensidigt døves problemer. Ingen af disse hjælper på retningsbestemmelse, men kan gøre det lettere at høre tale fra den døve side. De kan også i nogle situationer være en hjælp til at opfatte, hvad der bliver sagt, når der er baggrundsstøj. 

1. CROS apparat

Princippet i dette apparat er, at lyden opfanges af den lille mikrofon på den døve side og trådløst føres til en telefon i en øreprop på den raske side. Nogle patienter er tilfredse med dette arrangement, mens det af andre opfattes som lidt besværligt og ikke helt tilfredsstillende. 

2. Knogleforankret apparat

Det knogleforankrede apparat er også kendt som BAHA. Princippet i dette apparat er, at lyd opfanges i et lille apparat, der er monteret på en titainumskrue, der er sat i knoglen bag det døve øre. Lyden omdannes i apparatet til vibrationer, der forplanter sig til kraniet og videre til det hørende indre øre på modsatte side. 

Mange patienter opfatter dette som et meget tilfredsstillende hjælpemiddel. Ulempen er, at det fordrer en lille operation (oftest i lokalbedøvelse), hvor titaniumskruen monteres. 

Apparatet afprøves på et elastisk pandebånd, før patienten sammen med audiologopæden tager stilling til, om det har en forbedrende effekt på lytteevnen. Apparatet kan også monteres på en hovedbøjle. Det giver dog ikke helt så god effekt som ved montering på skrue. 

Hvad gør man ?

Hvis du som ensidigt døv føler dig hørehandicappet i det daglige, bør du henvises til en audiologisk afdeling. Her kan du afprøve de to typer apparater. Hvis døvheden lige er opstået, bør du vente 3-6 måneder. 
Der er stor forskel på, hvor meget man kan vænne sig til den nye situation, og nogle vil slet ikke være interesseret i et hjælpemiddel, når de først har vænnet sig til at være ensidigt døv.

Redaktør