Elektromyografi og nerveledningsundersøgelse

Formålet er at undersøge, hvordan muskler og nerver fungerer. Undersøgelserne bruges til udredning af sygdomme i muskler og nerver.

Formålet er at undersøge, hvordan muskler og nerver fungerer. Undersøgelserne bruges enkeltvis eller i kombination til udredningen af sygdomme i muskler og nerver.

Sygeplejerske udfører EMG og NLU på sengeliggende patient

Før undersøgelsen

Du bedes ikke bruge creme på arme og ben på undersøgelsesdagen, da dette kan vanskeliggøre undersøgelsen og forringe undersøgelsesresultatet.

Undersøgelsens varighed

Undersøgelsen varer 1-2 timer.

Undersøgelsens forløb

Du ligger ned under undersøgelsen. Undersøgelsen foretages af en læge.
Ved EMG-undersøgelsen anbringes tynde nåleelektroder i de muskler, der skal undersøges. Ved nerveledningsundersøgelse gives svage strømstød gennem huden, enten med tynde nåleelektroder eller ovenpå huden.

Medicin

Hvis du tager Mestinon, skal du ikke tage dette på undersøgelsesdagen. Bruger du anden medicin, skal du tage denne som vanligt.

Bivirkninger

Nålestikkene og de elektriske stød kan opleves som ubehagelige, men undersøgelsen er ufarlig.

Svar på undersøgelsen

Det er ikke muligt at få svar umiddelbart efter undersøgelsen. Inden for 8 dage sendes svar til den læge eller afdeling, der har henvist dig, som så vil orientere dig om resultatet af undersøgelsen.

Hvor foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen foregår på en af Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelsers adresser. Det fremgår af dit indkaldelsesbrev, hvor du skal møde op til undersøgelse.

Redaktør