Efter testikelkræftoperation

Heri findes information om forholdsregler i forbindelse med operation for testikelkræft.

Med denne pjece vil vi gerne informere dig om forholdsregler i forbindelse med din operation for testikelkræft og hvordan det videre forløb forventes at blive.

Udskrivelse

Du kan formentlig udskrives om aftenen på operationsdagen. Du må ikke være alene det første døgn, heller ikke om natten.

Forholdsregler når du kommer hjem

Smerter

Der kan efter operationen forekomme smerter. Vi anbefaler følgende smertestillende behandling:

  • Paracetamol 2 tabletter á 500 mg 4 gange i døgnet ved behov (håndkøb)
  • Ibuprofen 400 mg ved behov (max x 3 om dagen) (håndkøb)

Sårpleje og elevering af scrotum (pungen) Forbinding af operationsarret er ikke nødvendigt, medmindre det siver med væske fra såret.
Du må gerne gå i brusebad og lade vandet løbe henover såret. Undgå karbad og svømmehal indtil såret er helet. 

Den første uge anbefaler vi, at du eleverer scrotum (pungen) med stramme underbusker og gaze. Sygeplejersken vil instruere dig i dette inden udskrivelsen.

Suturer (Trådene i såret)

Trådene er oftest selvopløselige og skal derfor ikke fjernes. Hvis trådene ikke er selvopløselige, skal trådene fjernes 10 dage efter operationen hos egen læge. Du skal herefter have plaster på det første døgn. Hvilken tråd der anvendt, vil du blive informeret om inden udskrivelsen.
Du skal kontakte Afdeling for Urinvejskirurgi, hvis…

  • Du får blødning
  • Du får feber over 38,5 i temperatur
  • Du får hævelse eller rødme omkring såret
  • Du får tiltagende smerter

Fysisk aktivitet

Du bør ikke dyrke sport, foretage tunge løft eller have samleje i 4 uger efter operationen.

Det videre forløb

Efter udskrivelsen bliver du henvist til Afdeling for Kræftbehandling, som vil varetage det videre forløb.
Du vil modtage indkaldelsen i din E-boks. For at afklare om der er spredning af din testikelkræft vil du blive henvist til en CT scanning af thorax og abdomen (lunger og mave). Du skal have taget blodprøver samme dag.

Ambulant kontrol

Du vil blive indkaldt til ambulant kontrol i Afdeling for Kræftbehandling ca. 3 uger efter operationen, hvor du vil få svar på:
•    CT scanning
•    Kræfttype i den fjernede testikel (oftest seminom eller non-seminom)
•    Blodprøver
•    Kontralaterale biopsi (vævsprøve fra den modsidige testikel)

På baggrund af resultaterne fra disse undersøgelser vil du blive informeret om det videre forløb.

Dit kontrolforløb varer typisk 5 år og indebærer lægesamtale, blodprøver og scanninger ud fra et fastlagt skema. Det er vigtigt du møder op til dine tider. Ved at du går til kontrol sikrer du dig, at eventuel tilbagefald opdages og behandles så tidligt som muligt.

Vi anbefaler, at du i kontrolforløbet tager en pårørende med og det kan være en god idé, at skrive dine spørgsmål ned i forvejen. Det er vigtigt, at du gør Afdeling for Kræftbehandling opmærksom på nye symptomer eller ændringer i din fysiske tilstand også imellem besøgene.

Efterbehandling

I tilfælde af spredning eller tilbagefald af testikelkræften tilbydes du behandling. Behandlingen kan enten være stråle- eller kemoterapi og evt. operation.

Livet efter behandling

Reaktioner og følelser Alvorlig sygdom fører mange tanker og følelser med sig. Nogle gange kommer den psykiske reaktion først, når behandlingen er færdig. Det er også krævende at være pårørende til en kræftramt, og de mange følelsesmæssige udsving kan påvirke parforholdet og familieliv. Der findes forskellige støttemuligheder og du er velkommen til at opsøge råd og vejledning hos Afdeling for Kræftbehandling.

Træning og genoptræning

Efter kræftbehandling kan motion være med til at styrke kroppen. Ved behov kan personalet henvise til genoptræning/rehabilitering i kommunalt regi.

Kost og kræft

Efter kræftbehandlingen kan sund mad også være med til at give dig ny energi og styrke kroppen. Du kan læse om kostråd på Sundhedsstyrelsens hjemmeside https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-oglivsstil/ernaering. I tilfælde af nedsat appetit kan personalet give råd og vejledning.

Arbejde under og efter kræftforløbet

Nogle kræftpatienter kan fortsætte med deres arbejde, mens behandlingen står på. Andre har behov for at være sygemeldt i hele perioden. Ved behov for sygemelding kan du enten opsøge egen læge eller bede lægen i Afdeling for Kræftbehandling om hjælp.
Støtte og rådgivning

Har du spørgsmål eller vil vide mere, er du velkommen til at spørge i Afdeling for Kræftbehandling eller forløbskoordinator: Anne Bjerrum tlf. 35 45 06 74

Herudover kan du læse om testikelkræft på følgende hjemmeside

Eller downloade appen Liv Med Kræft

Støtte og rådgivning

Har du spørgsmål eller vil vide mere, er du velkommen til at spørge i Afdeling for Kræftbehandling eller forløbskoordinator: Anne Bjerrum tlf. 35 45 06 74

Redaktør