Efter levertransplantation - opfølgningsbrev

Information til patienter, der er i et opfølgningsforløb i Organkirurgi og Transplantation, klinik 2121 efter en levertransplantation.

Opfølgningsforløb efter levertransplantation, Afdeling for Organkirurgi og Transplantation, Rigshospitalet

Du går i et opfølgningsforløb efter levertransplantation hos os i Afdeling for Organkirurgi og Transplantation. 

Fra d. 1. september 2019 indfører vi nogle ændringer i vores opfølgningsforløb.  For at forbedre livet efter en transplantation for vores patienter, ønsker vi at have endnu mere fokus på forebyggelse af følgesygdomme.

Ved din næste konsultation hos os vil du derfor komme til opfølgning både hos en læge og hos en sygeplejerske. 15 minutter hos hver. 

Er det mere end 3 år siden, at du er blevet transplanteret, vil dine konsultationer hos os være på skift hos enten en læge eller en sygeplejerske. 

Dine konsultationer kan også erstattes med en telefonkonsultation. Dog skal du forinden have taget blodprøver. Dem kan du få taget på dit nærmeste hospital.

Konsultation hos sygeplejerske 

Når du skal til konsultation hos en sygeplejerske hos os, vil du få målt dit blodtryk, puls, blodsukker og du bliver vejet. Samtalen vil handle om din kost, om motion, rygning og om alkohol. 

Konsultationen har fokus på, hvordan du har det generelt fysisk – men også socialt og psykisk, og i øvrigt på det, som du synes, det er vigtigt at tale med os om.

Konsultation hos læge 

Når du skal til konsultation hos en læge hos os, er fokus på kontrollen af dine blodprøver og på, om du skal have reguleret din medicin.  

Som en del af vores nye opfølgningsforløb, vil vi også tilbyde forebyggende screeningskonkroller for følge- og ledsagesygdomme. Du kan derfor opleve at blive indkaldt til flere undersøgelser end tidligere. 

Alle patienter vil have været til kontrol hos en læge forud for første sygeplejekonsultation. 

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på nedenstående telefonnummer. 
Du kan kontakte os på tlf. nr. 35 45 38 72 i tidsrummet mandag til onsdag kl. 09.00-12.00 og torsdag kl. 10.00-12.00.

Redaktør