Duloxetin - behandling

Duloxetin anvendes mod smerter. Dog kan duloxetin kun reducere smerterne med cirka 30 %; hos nogle mere, hos andre mindre.

Duloxetin kan have effekt på smerter.

Præparatet

Duloxetin er udviklet til behandling af depression, men det har senere vist sig også at kunne have en effekt på smerter. Når vi udskriver præparatet til dig, er det altså ikke for at opnå en antidepressiv effekt, men fordi duloxetin forhåbentlig kan bedre dine smerter.

Virkningsmekanisme

Duloxetin øger koncentrationen af smertestillende stoffer i centralnervesystemer, hvilket formentlig er årsagen til den forebyggende effekt mod smerter. Duloxetin fjerner ikke smerterne. Et realistisk behandlingsmål er en reduktion af smerterne på 30%. Hos nogle mere, hos andre mindre.

Hvilken dosis skal man tage

Normalt starter man med at tage 30 mg 1-2 timer før sengetid i en uge. Herefter 60 mg før sengetid. Ved manglende effekt og hvis der ikke er for mange bivirkninger, kan der øges til 90 mg i en uge og herefter til 120 mg før sengetid. Hvis der ikke er effekt efter 1 måned, kan det konkluderes, at duloxetin ikke virker på dig. Du skal så trappe ned med 30 mg hver 3. dag, til du er ude af medicinen. Hvis der er god effekt og ikke for generende bivirkninger, tages denne dosis i 6 til 12 måneder, hvorefter dosis i samråd med lægen kan udtrappes langsomt. Nogle patienter har dog behov for at tage duloxetin i en længere periode.

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger er træthed, mundtørhed og kvalme. Alkohol kan forstærke den sløvende effekt.

Recepter

Recepter er elektroniske, og medicin kan derfor afhentes på alle apoteker i landet. Oftest kan der afhentes medicin flere gange på hver recept. Bed eventuelt apoteket om en udskrift af, hvilke recepter du har, og hvor mange udleveringer, der er på dem. Du kan også logge på Sundhed.dk, og under ”medicinkortet” kan du se dine recepter.

Apoteket udleverer altid det billigste præparat til dig. Derfor kan den ordinerede medicin ændre navn og udseende, men indholdsstoffet og virkningen vil være det samme.

Sygeplejegruppens telefon

Har du spørgsmål til din behandling, kan du ringe til sygeplejegruppen.

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail til hovedpine@regionh.dk eller ringe til sekretæren i Dansk Hovedpinecenter.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør