Døgnuriner

Information om og vejledning til opsamling af døgnurin.

Til visse undersøgelser kræves urin, der opsamles for 1 eller flere døgn.

Forberedelse

Mens urinen opsamles, må du spise og drikke som du plejer. Medicin må du også tage, med mindre du har fået anden besked.

Du får udleveret:

Vejledning
Dunk (2.5 liter eller 5 liter)
Pose med prøvetagningsrør og opsugningsrør

Fremgangsmåde opsamling af døgnurin:

 1. Om morgenen lades vandet i toilettet.
 2. Noter dato og klokkeslæt på posen ved FRA: dato og kl.
 3. Næste vandladning og alle vandladninger 24 timer frem skal opsamles i den udleverede dunk.
 4. Vandet lades direkte i, eller hældes i dunken fra en ren opsamlingsbeholder.
 5. Efter 24 timers opsamling skal du notere sluttidspunktet på posen ved TIL: dato og kl
Etikette til døgnurin.
Etikette til døgnurin.

Vigtigt - Dunken skal opbevares køligt!

Hvis der går noget urin til spilde i denne 24 timers periode, skal du smide det opsamlede urin væk, skylle dunken grundigt i vand (brug ikke sæbe) – og begynde forfra.

Når du har samlet urin i et døgn, skal du aflæse urinmængden og udtage en prøve.

Fremgangsmåde udtagning af prøve

 1. Aflæs urinmængden på dunkens skala og noter den på posens etiket.
 2. Tjek at låget er skruet fast på dunken.
 3. Vend dunken 5 gange
 4. Hæld ca. ½ dl urin op i et rent bæger.
 5. Udtag en urinprøve i det medfølgende prøverør (se vejledning på de næste sider).
 6. Skriv dit CPR-nr. på prøvetagningsrøret.
 7. Prøverøret puttes i ”lynlås-pose” der er forsynet med etiket. Husk at angive start- og sluttidspunkt, dato, urinmængde og CPR-nummer på etiketten.
 8. Posen med prøven kan afleveres i Blodprøvetagning, klinik 5001 i afsnit 5001 (Blegdamsvej).

Fremgangsmåde udtagning af urinprøve til prøverør

Tag den gule prop af prøvetagningsrøret og sæt opsugningsrøret på.
Tag den gule prop af prøvetagningsrøret og sæt opsugningsrøret på.
Sug minimum 5 ml urin op i prøverøret.
Sug minimum 5 ml urin op i prøverøret.
Vend sprøjten og træk stemplet helt ud for at tømme opsugningsrøret.
Vend sprøjten og træk stemplet helt ud for at tømme opsugningsrøret.
Tag opsugningsrøret af, sæt den gule prop på og knæk stemplet af.
Tag opsugningsrøret af, sæt den gule prop på og knæk stemplet af.
Skriv CPR-nummer på prøvetagningsrøret, og put det i posen med etiket.
Skriv CPR-nummer på prøvetagningsrøret, og put det i posen med etiket.

Svar på undersøgelsen

Du får sædvanligvis svar på undersøgelsen ved næste ambulante besøg eller, hvis du er indlagt, ved stuegang, så snart svaret foreligger. Evt. laver afdelingen en anden aftale med dig.

Redaktør