Døgnurin - opsamling af

Vejledning i opsamling af døgnurin i Afdeling for Vækst og Reproduktion.

Dekorativt billede

Opsamling af urin foregår over 24 timer

1. Urinopsamling foregår således:

Den 1. morgenurin lades i toilettet og denne skal ikke medtages i opsamlingen, dvs. 1. vandladning kasseres. Herefter startes urinopsamlingen.

Navn, CPR nummer, dato og klokkeslæt for start af opsamling noteres på den udleverede dunk.

Dekorativt billede

2. Herefter starter selve opsamlingen. Urinblæren er nu tom, og alt, hvad der kommer af urin de næste 24 timer, skal i urindunken. Du kan evt. tisse i et bæger og herefter hælde urinen i dunken.

Dekorativt billede

3. Døgnurinopsamlingen afsluttes 24 timer senere på samme tidspunkt fx. kl. 7.00 som ved start. Der tisses sidste gang i dunken. Dato og klokkeslæt for afslutning af opsamling noteres på dunken.

Dekorativt billede

4. Hvis der ved et uheld går urin til spilde i opsamlingsperioden, smides den opsamlede urin væk, dunken skylles grundigt med koldt vand uden brug af sæbe, og der begyndes forfra på en ny periode.

5. Under opsamlingen opbevares dunken så køligt som muligt.

6. Dunken afleveres til afsnit 5064, opgang 5, 6.sal i tidsrum: kl. 8:00 - kl. 15:00, mandag-torsdag. Fredag kl. 8:00 - kl. 14:30

Under urinopsamlingen må du spise og drikke som du plejer. Medicin må du også tage med mindre du har fået anden besked.

Ved tvivlsspørgsmål er I velkomne til at kontakte sygeplejerskerne.

Logo for Afdeling for Vækst og Reproduktion
Redaktør