Døgnurin - opsamling

Urinen skal opsamles, så den kan blive undersøgt.

Vejledning til forældre

Ved denne undersøgelse er det vigtigt at få  samlet al den urin, som barnet udskiller i det pågældende døgn. Ellers vil undersøgelsesresultatet være forkert. 

Opsamling af døgnurin vil ofte kræve 2 plastikdunke til opsamling og et spidsglas. Samt en ”texashat” (til pigerne) eller et målebæger  (til drengene). Disse ting vil blive udleveret af sygeplejersken i sengeafsnittet eller klinikken sammen med en mundtlig og skriftlig vejledning.

Start:

Den dag opsamlingen skal finde sted starter man altid med at kassere dagens første vandladning. Hvis der skal tages urin fra til metabolisk screening kan denne opsamles ved denne vandladning. Urinprøve til metabolisk screening skal altid være fra en ladt morgenurin, da koncentrationen er størst her. Fyldes i udleveret spidsglas, minimum 5ml og helst 10ml (fyldt glas).

  • Startdato og tid noteres på dunken

Urin opsamles resten af døgnet i udleveret  ”texashat” eller bæger og hældes i dunk efter hver vandladning. Slut:
Opsamlingen slutter næste dag med en ladt urin, på samme tid som start tidspunktet dagen forinden.

  • Slutdato og tid noteres på dunken

Skal der opsamles over 2 døgn gentages  processen. Det er dog kun nødvendigt med et glas til screening. Nogle af de prøver, der skal analyseres, skal i dunk med tilsat saltsyre. Derfor de 2 dunke. Det er ikke nødvendigt at sætte den opsamlede urin på køl, men de skal helst indleveres på aftalt sted:  Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave, Tarm og Urinveje (Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave, Tarm og Urinveje, klinik 4271) eller sengeafsnit 4053 (Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Mave, Tarm og Urinveje, sengeafsnit 4053), inden for få dage. Max 4 til 5 dage.

Redaktør