Dialyse effektivitetsmåling (Kt/V) på natmaskine

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

Formålet med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at måle effektiviteten af din dialysebehandling, for at bestemme om du får nok dialyse.

Forberedelse

Til undersøgelsen skal du medbringe urin og væskeopsamling samt eventuelt kort fra natmaskinen.

24 timers urinopsamling

Start dagen før undersøgelsen med at opsamle urin efter morgens første toiletbesøg i den udleverede dunk. Fortsæt med at opsamle al urin indtil den efterfølgende morgen. Morgenurin på undersøgelsesdagen skal med i
opsamlingen.
På undersøgelsesdagen aflæser du urinmængden på dunken og noterer det på sedlen. Derefter tager du en prøve af urinen og medbringer prøven og sedlen.

24 timers dialysevæskeopsamling

Du skal opsamle alt udløb du har i løbet af 24 timer. Du skal bruge de væsker du plejer. Hvis du har et poseskift i løbet af dagen, gemmer du hele udløbet, eller en prøve af udløbet fra dagen før undersøgelsen.

Det er vigtigt at du er ekstra opmærksom på at få al udløbet ud, når du samler væske. Lad gerne udløbet vare 5 minutter længere end du plejer.
Går der hul på posen eller kommer der på anden måde spild, kan undersøgelsen ikke gennemføres.
Når du klargør natmaskinen, skal du bruge en opsamlingspose på udløbsslangen. Du skal under trinet ”primingen” / ”fylder slangerne” i klargøringen være opmærksom på at væsken fra maskinen ikke skal ned i opsamlingsposen.
Kommer det ned i posen skal du tømme det ud inden du kobler dig til
maskinen. Om morgen ryster du opsamlingsposen godt og fylder det udleverede prøveglas helt med væske fra opsamlingsposen.

Blodprøver

På undersøgelsesdagen skal du have taget blodprøver.

Svar på undersøgelsen

Svar på undersøgelsen får du ved næste kontrol.

Redaktør