Dialyse effektivitetsmåling (Kt/V)

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

Formålet med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at måle effektiviteten af din dialysebehandling, for at bestemme om du får nok dialyse.

Forberedelse

Til undersøgelsen skal du medbringe urin- og poseopsamling.

24 timers urinopsamling

Start dagen før undersøgelsen med at opsamle urin efter morgens første toiletbesøg i den udleverede dunk. Fortsæt med at opsamle al urin indtil den efterfølgende morgen. Morgenurin på undersøgelsesdagen skal med i opsamlingen.

På undersøgelsesdagen aflæser du urinmængden på dunken og noterer det på sedlen. Derefter tager du en prøve af urinen og medbringer prøven og sedlen.

24 timers poseopsamling

Du skal bruge de poser du plejer.

Dagen før undersøgelsen smider du udløbet om morgen ud. Herefter gemmer du alle udløb eller en prøve af udløbene til og med morgenudløbet på undersøgelsesdagen.

Det er vigtigt at du er ekstra opmærksom på at få al udløbet ud, når du samler poser. Lad gerne udløbet vare 5 minutter længere, end du plejer.

Du skal enten medbringe alle udløbsposerne til Hjemmedialyse, klnik 2134 eller tage en prøve fra hvert udløb i et prøvetagningsglas og medbringe glassene.

Går der hul på en pose eller hvis der på anden måde kommer spild, kan undersøgelsen ikke gennemføres.

Medbringer du poserne skal du være ekstra opmærksom på ikke at spilde noget af udløbet under transporten. Så sæt både en klemme på og bind en knude på slangen. En tom dialysekasse er god at transportere poserne i.

Tager du prøver fra hver pose skal du fylde hvert prøvetagningsglas med væske fra udløbsposen. Bagefter sætter du et klistermærke på prøvetagningsglasset og skriver hvor meget, udløbsposen præcis vejer. Bagefter kan du smide resten af udløbet ud, som du plejer.

Det er ikke nødvendigt at skrive nummer eller navn på hverken poserne eller prøvetagningsglassene.

Blodprøver

På undersøgelsesdagen skal du have taget blodprøver. Svaret på undersøgelsen får du ved næste kontrol.

Redaktør