Diabetes under graviditet - behandling

Læs om hvordan diabetes håndteres under graviditet, samt normalværdier for blodsukkeret.

dekorativt billede

Mål for behandlingen af diabetes i graviditeten

Fasteblodsukker (plasmaværdi)4-6 mmol/l
Før frokost og aftensmad4-6 mmol/l
1½ time efter hovedmåltid4-8 mmol/l
Før sengetid5-8 mmol/l
Midt på natten4-6 mmol/l

Hæmoglobin A1c under 5,6 % (delmål < 6,5 i første halvdel af graviditeten). Undgå alvorlige insulintilfælde.

Vi anbefaler at blodsukkeret måles 7 gange dagligt hele graviditeten (før og efter hovedmåltiderne og før sengetid). Natblodsukker ca. 1 gang ugentligt. Ca. 2 - 4 milde insulinfølinger om ugen er acceptabelt.

Kost

Spis 6 sunde måltider om dagen: 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider med groft brød. En vægtøgning i graviditeten på ca. 10 - 15 kg er passende, ved overvægt (BMI over 30) tilstræbes 0-5 kg vægtøgning.

Insulindosis skal justeres hver uge.

Behov for ændringer i insulindosis er meget individuelt

  • Uge 6-8. svingende blodsukker, mange øger insulindosis lidt i starten.
  • Omkring uge 10 skal insulindosis ofte reduceres ca. 20%, specielt natdosis.
  • Risikoen for alvorlig insulintilfælde om natten er stor i uge 10-16.
  • I uge 16-20 øges insulindosis gradvist til værdier omkring vanlig insulindosis.
  • I uge 20-33 øges insulinbehovet betydeligt, ofte fordobles insulindosis i denne periode.
  • Uge 33-40 er insulindosis nogenlunde stabil og kan evt. falde lidt.
  • Alvorlige insulintilfælde er sjældne efter uge 20.
  • Syreforgiftning er hyppigere efter uge 20 og kan være dødelig for fosteret.

Hvad gør man ved enkeltstående høje blodsukkerværdier?

Ved enkeltstående høje blodsukkerværdier før hovedmåltiderne kan der suppleres med ekstra hurtigvirkende insulin på følgende måde:

  • Ved BS > 8 mmol/l gives 1-2 IE hurtigvirkende ekstra.
  • Ved BS > 10 mmol/l gives 2-4 IE hurtigvirkende ekstra.

I den første halvdel af graviditeten skal man være ekstra forsigtig med supplerende insulin på grund af risiko for insulintilfælde. En enhed insulin sænker blodsukkeret ca. 1-2 mmol/l, i sidste halvdel af graviditeten dog kun ½-1 mmol/l. Der skal helst gå ca. 4 timer mellem supplerende insulinindgift.

Ved blodsukker > 15 mmol/l eller opkastningerbeller mave-smerter undersøges der straks forbketonstoffer. Ved ++ eller +++ kontakt diabetesvagten på Rigshospitalet. Der kan eventulet suppleres med 1-4 IE hurtigvirkende insulin.

Ved sygdom, truende for tidlig fødsel eller den mindste tvivl
undersøges blodsukker og urin for ketonstoffer og diabetesvagten
på Rigshospitalet kontaktes.

Hvad gør man ved for lave blodsukkerværdier?

Ved symptomer på insulinføling og/eller ved blodsukker mindre end 3,9 mmol/l indtages kulhydrater (1 glas æblejuice evt. efterfulgt af ekstra brød, 20 g kulhydrat er ofte nok).

Ved mange følinger må insulindosis gerne reduceres 2 IE. Ved blodsukker mindre end 6 før natten spises ekstra brød.

Svære insulintilfælde kan evt. behandles med glukagon indsprøjtning af en pårørende.

Redaktør