Den socialpædagogiske indsats

I det følgende kan du læse nærmere om socialpædagogens arbejde og målet med indsatsen.

Socialpædagogerne på Rigshospitalet arbejder for at støtte forældre og indlagte børn og unge i at mestre indlæggelsen. I det følgende kan du læse nærmere om socialpædagogens arbejde og målet med indsatsen på Rigshospitalet.

Den socialpædagogiske metode

Den socialpædagogiske metode består i at se på barnets ressourcer og støtte barnet i at få en barndom som alle andre børn på trods af sygdom og indlæggelser af kortere eller længere varighed.

Målet er at vurdere barnet, så socialpædagogen i samarbejde med andre relevante fagpersoner kan tilbyde den optimale indsats for familien.

Socialpædagogerne har et tæt samarbejde med sygeplejersker, tværfagligt personale og eksterne fagpersoner, som er en del af barnets indlæggelse. Socialpædagogen kan endvidere tilbyde at vejlede og sparre plejepersonalet i konkrete problemstillinger hos de indlagte familier.

Observation

Socialpædagogen støtter barnet og forældrene i
dette ved at observere og have fokus på:

 • Barnets udvikling (kognitivt, motorisk, sprogligt). Er barnet alderssvarende?
 • Barnets sociale kompetencer
 • Familie/barn relationen og nærmiljø
 • Tilknytning
 • Barnets og familiens trivsel.

Støtte og vejledning

Socialpædagogen hjælper barnet og forældrene
med at:

 • Skabe tryghed og genkendelighed i de rammer, barnet og familien befinder sig i
 • Skabe struktur i barnets og familiens hverdag
 • Styrke barnet og familien til at mestre sin indlæggelse, så barnet oplever at få succes
 • Styrke forældrene i at give barnet mulighed for medbestemmelse/indflydelse, så vidt det er muligt, under indlæggelsen.
 • Tilbyde alderssvarende aktiviteter
 • Inddrage og evt. aflaste familien efter behov.

Socialpædagogerne har særligt fokus på:

 • Socialt udsatte børn
 • Traumatiske forløb
 • Isolationsbørn
 • Langtidsindlagte børn
 • Kronisk syge børn.

Hvordan

En del af det socialpædagogiske arbejde foregår ved hjælp af leg og værkstedsaktiviteter som et fælles tredje til at opnå en relation og for at afdække barnets eventuelle problematikker.

Det er vigtigt for barnet at have adgang til leg og aktiviteter for at få mulighed for, at bearbejde sine oplevelser. Socialpædagogen hjælper med dette.

Redaktør