Den første tid med cochleaimplantat

Heri findes information om den første tid med cochleaimplantat (IC).

Denne pjece skal hjælpe dig godt på vej i den første tid med cochleaimplantat (også kaldet CI), hvor du skal lære at bruge den nye hørelse.

Hvad kan du forvente?

Når CI-processoren tændes for første gang, er det vigtigt at være klar over, at de lyde, du hører, ofte virker fremmede og uigenkendelige. Mange beskriver det, som om de hører Anders And tale, sirener der hyler, biplyde, eller lyden af noget der koger.
Det er kun få, der kan forstå tale med det samme. Fælles for de fleste er oplevelsen af, at det lyder mærkeligt i starten. 

Lydoplevelsen den første dag er meget forskellig fra det, du vil opleve efter 2 måneder og efter ½ år.

Efterhånden lærer du at genkende ly-dene i omgivelserne og forstå tale. Nogle har fortsat brug for mundaflæsning, mens andre kan lære at føre telefonsamtaler. 

Øg styrken via programmerne

Ved første tilpasning programmerer teknikeren 4-5 forskellige lytteprogrammer i dit CI (afhængig af produkt). Forskellen på programmerne er blandt andet lydstyrken. Program 1 er svagest i lyden, og program 4-5 er kraftigst. 

Formålet er, at dit hørecenter i hjernen langsomt skal vænne sig til den nye lyd og blive udfordret med kraftigere og tydeligere lyd gennem ugerne indtil næste besøg hos teknikeren. Du starter på program 1, og når du efter nogle dage har vænnet dig til lyd-niveauet, skifter du til program 2 og så fremdeles, indtil du er på program 4-5 og har vænnet dig til dette lydniveau. Når du har accepteret et givent pro-gram, skal de svagere programmer ikke længere anvendes. 

Teknikeren programmerer 4-5 kraftigere lytteprogrammer ved dit næste besøg. 
Hvis du hurtigt er oppe på program 4-5 og savner mere lyd, kan du med fordel kontakte din tekniker, så der ikke går for lang tid, før du kommer ind og får skruet op for lyden.

Idéer til træning i den første tid

Lyt til lydene i dine omgivelser og bliv opmærksom på, hvordan de lyder gennem dit cochleaimplantat (fx en dør der smækker, vand der løber, en avis der åbnes, en hund der gør, banken på en dør, en bil der starter osv.).

Hør forskellen på forskellige stemmer (mand/ kvinde/barn).

Få en pårørende til at læse op af en tekst, og følg selv med i teksten samtidig.

Lån lydbøger på biblioteket og følg med i teksten, mens du lytter.

Lyt til lydfiler på internettet, fx dagens nyheder.

Hvis du har en smartphone eller tablet (iPad eller lignende) kan du hente for-skellige apps til lyttetræning. Hos din audiologopædiske kontaktperson kan du få en liste med ideer til apps, du kan hente.

Lyt til musik og sange, som du kender i forvejen og ved hvordan lyder eller indenfor en musikgenre, du kender. Lyt gerne til det samme stykke musik igen og igen.

Gør personer i din omgangskreds opmærksomme på at bruge stemmen, når de ønsker din opmærksomhed i stedet for at bruge berøring. Således bliver det mere naturligt at reagere på lyd.

Lytteudfordringen øges ved at muligheden for mundaflæsning fjernes, afstanden mellem samtalepartnerne gøres større samt via samtale i støj.

Auditiv vejledning og træning

Kort tid efter den første lydtilslutning bliver du indkaldt til auditiv vejledning hos en audiologopæd her på afdelingen.

Audiologopæden vurderer, hvordan din hørelse udvikler sig med cochleaimplan-tat, og vejleder dig om genoptræningen hjemme. Vi anbefaler, at du så vidt muligt tager en pårørende med til vejledningen.  

Audiologopæden indkalder dig også til en lyttetest efter ca. 3 måneder og til opfølgning efter ca. 6 måneder og 12 måneder.

Det intensive træningsforløb foregår via det lokale kommunikationscenter i dit nærområde, som indkalder dig til et undervisningsforløb.

Kontakt gerne dit kommunikationscenter på forhånd, så du ved, hvad de kan tilbyde.

Gode råd

Brug dit cochleaimplantat alle vågne timer. Dog kan du de første dage have brug for en lille pause.

Lyt, tal og kommuniker så meget som muligt med andre mennesker.
Begræns visuelle stimuli som tegn og mundaflæsning, så snart det er muligt for bedre at kunne træne hørelsen.

Bruger du høreapparat på det modsatte øre, anbefaler vi, at du slukker for det nogle timer dagligt og træner udelukkende med dit cochleaimplantat.
Erfaringen viser, at jo mere man træner, jo bedre hørelse opnås.

Kom i kontakt med andre brugere af cochleaimplantat via Cochlear Implant Foreningen (CIF) (www.cochlearimplant.dk) eller Høreforeningen (www.hoereforeningen.dk).

I tvivl?

Er du i tvivl om noget vedr. lyden, teknikken eller betjening af udstyret, så kontakt din tekniker.

Er du i tvivl om noget vedr. den høremæssige udvikling og træning, så tag kontakt til din audiologopædiske kontaktperson.

Redaktør