Dagsprogram ved operation for kræft i urinblæren

Heri findes vejledning dag for dag ved operation for kræft i urinblæren.

En vejledning om hvad der skal ske, dag for dag

Første besøg i Urinvejskirurgi, klinik 2111

I dag taler du med lægen om planen for dit forløb. Du får også en operationsdato. Bagefter taler du med en sygeplejerske, som vil gøre dig klar til operation.

Sygeplejersken vil tale med dig om følgende emner:

 • Forventninger til dig og dine pårørende i indlæggelsestiden
 • Programmet for indlæggelse
 • Forebyggelse af tryksår
 • Ernæringens betydning når man skal opereres
 • Dit individuelle ernæringsbehov, samt hvordan du under indlæggelsen deltager i registrering af kost- og væskeindtag
 • Den afledning du vælger
 • Effekten af at tygge tyggegummi
 • Tarmfunktion
 • Smertebehandling.

Endvidere vil du:

 • Få udleveret skriftligt materiale
 • Blive vist rundt i Urinvejskirurgi, sengeafsnit 2114

Dagen inden operation

Den _____/____

Du skal forvente, at det vil tage et par timer, at komme igennem alle dagens punkter. Først skal du tale med en læge og sygeplejerske i Urinvejskirurgi, klinik 2111. Dine pårørende er meget velkomne til at deltage. Efter samtalen går du ned og får taget blodprøver på afsnit 5001 og taler med Anæstesilægen på afsnit 2046.

Bagefter går du over i Urinvejskirurgi, sengeafsnit 2114, her vil:

 • En sygeplejerske tage imod dig
 • Stomisygeplejersken snakke med dig – hvis du har valgt en stomi som afledning
 • Sædvanligvis møder du den læge, der skal operere dig

Om aftenen vil en sygeplejerske instruere dig i at få fjernet hårene i operationsområdet, give dig afføringsmiddel og blodfortyndende medicin. 
Hvis du ønsker at sove hjemme natten inden operationen, vil du blive instrueret i ovenstående dagen inden operationen i  ambulatoriet. 
Her kan du se hvad der sker dag for dag under din indlæggelse. Du skal forvente at være indlagt ca. 5 dage, dvs. 3 dage efter operationen. Formålet med programmet er, at du og dine pårørende kan følge med i og deltage aktivt i forløbet. Der hvor du og dine pårørende især kan deltage aktivt er i forhold til fysisk aktivitet, ernæring og træning.

Program for indlæggelsen - dag for dag

Operationsdagen den____ /____

Du faster og tørster fra klokken 2.00. Klokken 6.00 bliver du vækket og skal drikke 2 glas saftevand sammen med den medicin du får udleveret af sygeplejersken. Du skal vejes og have målt blodtryk, puls mm. samt tage et bad. Husk at fjerne neglelak og make-up og tage dine smykker af. Efter badet tager du dine udleverede operationsstrømper på. 
Du bliver hentet af portøren kl. ca. 7.45. Efter operationen vil du komme på opvågningsafsnittet (POTA) og her overnatter du også. Dine pårørende må gerne ringe (tlf. nr. 35 45 20 46) eller komme på et kort besøg.

Dræn og slanger 

Under operationen anlægges en tynd gummislange ned i mavesækken (en sonde) for at undgå opkastninger. Sonden fjernes når den ikke længere behøves, ofte på første dag efter operationen. Under operationen lægges et dræn gennem huden ned til operationsstedet. Dette giver afløb for blod og vævsvæske. Drænet kan typisk fjernes indenfor de første 3 dage. Nogle få har det lidt længere. Under operationen anlægges ureterkatetre, som skal sikre afløb af urin fra nyrerne, og ud gennem stomien. 

Smertebehandling  

Du har fået lagt et blok (lokalbedøvelse) omkring dit operationssår. Dette vil virke i det første døgns tid. Ved siden af får du smertestillende fast flere gange om dagen de første dage. Det er vigtigt at der ikke er smerter, idet de kan hindre dig i at komme op og i at trække vejret ordentligt. Dette kan give andre problemer som f.eks. blodpropper og dårlig iltning og lungefunktion. Smertebehandlingen starter i dag i form af tabletter.

Fysisk aktivitet  

I dag skal du op og sidde på sengekanten om aftenen.

Ernæring  

Du må drikke op til en liter vand, saftevand, mælkeprodukter inkl. proteindrik. Du opstarter afføringsmiddel for at sætte tarmene i gang.

Dag 1 den_____ /_____

Du får taget blodprøver om morgenen.

Fysisk aktivitet  

I dag skal du op og sidde på sengekanten om morgenen. Når du er tilbage i Urinvejskirurgi, sengeafsnit 2114 skal du op og gå samt sidde i en stol i 1 time både formiddag og eftermiddag. Sygeplejersken hjælper dig. Husk at indstille sengen så du sidder mere end du ligger. sygeplejersken instruerer dig i at komme ind og ud af sengen samt hosteteknik. For at forebygge tryksår er det vigtigt, at du ændrer stilling når du ligger i sengen.

Ernæring  

Du må drikke op til en liter vand, saftevand, mælkeprodukter inkl. proteindrik.  Du har en sonde som bliver fjernet når du tåler at den er klemt af. Du skal vejes hver dag.  Du skal starte med at tygge tyggegummi, som har den effekt at stimulere tarmen hurtigere i gang efter operationen.

Træning  

I dag starter oplæring af din stomi/neoblære/ pouch. Se separat oplæringsprogram. Du vil også starte oplæring i at kunne injicere blodfortyndende medicin.

Dag 2 den_____/_____

Du får taget blodprøver om morgenen.

Fysisk aktivitet 

Du skal være ude af sengen i mindst en time både morgen og eftermiddag og gå en kort tur på gangen. Indstil sengen så du sidder mere end du ligger, sid evt. på sengekanten.

Ernæring 

Hvis der er gået luft fra tarmen kan du begynde at spise brød, mælkeprodukter, suppe mm.
Du og dine pårørende vil selv være med til at føre væske/ernæringsskema.

Træning 

Forsætter ud fra dit program. Dine pårørende bliver også inddraget i oplæringen, hvis  du og de ønsker dette. 

Dag 3 den_____/_____

Du får taget blodprøver om morgenen.

Fysisk aktivitet 

Du skal være ude af sengen mindst 1 time både morgen og eftermiddag. Gåtur på gangen 2 gange i løbet af dagen og 2 gange i løbet af aftenen. Dine pårørende må meget gerne hjælpe dig.

Ernæring 

Hvis der er gang i maven kan du spise så normalt som muligt. 

Træning

Som dag 1 og 2.

Plan  

I dag vil vi begynde at planlægge din udskrivelse. 

Du vil:

 • Snakke med stomisygeplejersken
 • Snakke med sygeplejersken, som gennemgår og udleverer det skriftlige materiale ”Når du skal hjem efter operation”. Dine pårørende må meget gerne være med til samtalen.
 • Vi vil også tale med dig om hvorvidt du ønsker hjælp fra din kommune ift.

Genoptræning eller hjemmesygepleje

Du udskrives, hvis du er velbefindende, og føler dig klar til det. 

Udskrivelse

Når du skal udskrives sørger vi for:

 • At du får stomi-materialer til ca. 3 uger / materialer til skyl på blæren med hjem 
 • At lave hjælpemiddelansøgning
 • Transporten bliver bestilt, hvis du ikke selv har mulighed for at blive kørt hjem
 • Recepter vil ligge på receptserveren
 • Åben indlæggelseskort
 • At du får tider til kontrol i Urinvejskirurgi, klinik 2111 tilsendt i e-boks.

Hvilke komplikationer kan opstå?

Fjernelse af urinblæren er et stort kirurgisk indgreb, og derfor kan der opstå flere typer komplikationer, som hverken patient eller personale kan forhindre.
Komplikationer under indlæggelsen Det hyppigste problem er kvalme og opkastning, dette ophører typisk når tarmfunktionen normaliseres igen. 
Hos enkelte kan der være utæthed omkring urinlederne eller tarmblæren. Utætheden lukker sig selv efterhånden ved behandling med kateter.
Andre mere alvorlige komplikationer kan være blødning lige efter indgrebet, infektion, hævelse af scrotum, som fortager sig med tiden, væske/udflåd fra vagina, som aftager med tiden, tarmslyng eller at såret springer op. Disse kræver ny operation akut.

Komplikationer senere i forløbet

Der kan dannes arvæv i urinlederne, som kan lukke dem af. Dette vil typisk blive opdaget ved de regelmæssige kontroller, som du vil blive tilbudt resten af livet.

Infektioner

Over tid kan der være risiko for udvikling af brok i operationssåret. Nogle patienter har ikke de store gener, hvorimod andre er generede og må opereres herfor.

Slutteligt kan de, der har fået en stomi, opleve hudproblemer omkring den. Stomisygeplejersken kan vejlede i den rette behandling af sådanne problemer.

Redaktør