Dagene efter operation

Heri findes information om, hvad der kan forventes dagene efter operation.

I denne pjece finder du information om, hvad du kan forvente i dagene efter din operation.

Vi håber, at vi i fællesskab kan få skabt et godt forløb for dig og dine pårørende. I denne pjece vil vi derfor informere lidt om, hvad du kan forvente dig umiddelbart efter operationen, og hvad vi som personale forventer af dig. Vi arbejder ud fra den holdning, at du som medansvarlig og aktiv i din indlæggelse har en utrolig stor betydning for, at din indlæggelse bliver en positiv oplevelse. Vi håber, at du vil opleve sammenhæng i dit forløb, og at du vil føle dig tryg undervejs. For at du kan vide lidt om, hvad der kommer til at ske lige efter operationen, har vi kort beskrevet, hvordan det oftest foregår. Vær dog opmærksom på, at der sagtens kan være forskelle, uden der er problemer i det.

Personlig pleje

Dagen efter operationen hjælper personalet dig med at blive vasket og allerede den efterfølgende dag, klarer du en del selv. Du vil hurtigt kunne komme i brusebad igen.

Smerter

Dagen før operationen snakker personalet med dig om smertebehandling. Efter en operation er det forventelig at have smerter, vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at det skal være så minimalt som muligt. 

For at kunne vurdere om smertebehandlingen virker, bruger vi en skala fra 1 til 10, som personalet vil forklare dig om. Målet er, at du max har 3 på skalaen, når du hviler dig og max har 5 på skalaen, når du bevæger dig rundt (se smerteskala på næste side).

Det er vigtigt, at du gør personalet opmærksom  på, hvis du har smerter, så de kan hjælpe dig bedst muligt.

Teknisk udstyr

Når du vågner efter operationen, kan det være, at du får væske igennem et drop, som er en tynd plastikslange, der går ind i en åre – som regel på hånden. Du har evt. et tyndt plastikkateter lagt ind i ryggen, som du får smertestillende igennem. Du får måske ilttilskud gennem næseborene, og det kan være, at du tisser via et kateter, som er en tynd plastikslange, der går op i din blære.  Endelig har du måske et dræn, som er en tynd slange, der går ind igennem huden lige ved såret, så der er afløb, hvis det bløder fra såret. Du mærker ikke, at slangerne bliver lagt, da du er bedøvet, når de lægges. De forskellige slanger fjernes de første dage efter operationen.

Hvornår kommer jeg op af sengen?

Den dag du er opereret, er det godt, hvis du kan komme op at sidde på sengekanten - personalet hjælper dig. Vi forventer, du kommer ud af sengen dagen efter operationen, og for hver dag der går, vil du blive mere og mere mobil.

Det er vigtigt at holde gang i musklerne, da de ellers hurtigt svinder ind. I det hele taget er det godt for kroppen at komme op. Man ved, at det er med til at undgå komplikationer såsom lungebetændelse og blodpropper.

Mad og drikke

Det er vigtigt at spise og drikke efter en operation, for det er med til at hjælpe din krop med at hele. Det er vigtigt, at du ikke taber i vægt efter operationen, da kroppen skal bruge en masse af energi på at komme sig.

Ofte er appetitten dog ikke så stor lige efter operationen, men vi har forskellige former for alternativer, vi kan tilbyde såsom proteindrikke og andre ernæringsdrikke.

Hvornår får jeg noget at vide om, hvordan operationen forløb?

Du ser ikke nødvendigvis en læge hver dag, men dagen efter operationen bliver du orienteret om, hvordan operationen er gået.

Det er en god ide at skrive de spørgsmål ned, der dukker op undervejs, så du ikke glemmer at få spurgt, når lægen kommer.

Du kan til enhver tid tale med sygeplejersken om at få mere at vide, hvis du har brug for det.

Udskrivelse

Langt de fleste bliver overflyttet eller udskrevet efter få dages indlæggelse. Hvis du har brug for det, hjælper personalet selvfølgelig med at skaffe hjælpemidler, kontakte hjemmesygeplejerske, bestille transport osv.

Træning

Imens du er indlagt tilrettelægges din træning af lægen, fysioterapeuten og plejepersonalet i samarbejde med dig. Hos nogle patienter er ergoterapeuterne også med til at tilrettelægge træningen.

Inden du kommer hjem, finder vi ud af, om du har brug for genoptræning efter udskrivelsen.

Smerteskala

0 = Ingen smerter

1-2 = Lette smerter

3-4 = Moderate smerter

5-6 = Middelsvære smerter

7-8 = Svære smerter

9 = Uudholdelige smerter

10 = Værst tænkelige smerter

Redaktør