Cystoskopi og TUR-B

Cystoskopi er en kikkertundersøgelse af blæren, der gør det muligt for lægen at se forholdene i blæren.

Kikkertundersøgelse af blæren i fuld bedøvelse

Hvad er cystoskopi og TUR-B? 

Cystoskopi er en kikkertundersøgelse af blæren, der gør det muligt for lægen at se forholdene i blæren. TUR-B står for ”Trans Uretral Resektion af Blæren”. Det betyder at lægen i forbindelse med en cystoskopi tager vævsprøver eller fjerner polypper. Undersøgelsen foregår i fuld narkose. Blærepolypper opstår i blærens overflade. Sygdommen forekommer oftere hos mænd end kvinder, og hyppigst i alderen 50-80 år hos begge køn. Hvis sygdommen ikke har spredt sig, er der oftest mulighed for fuldstændig helbredelse. 

Inden operationen 

Du skal møde på Afdeling for Urinvejskirurgi, klinik 2111 hverdagen før du skal cystoskopieres. Her vil du blive modtaget af en læge og sygeplejersken, som vil gennemgå cystoskopiforløbet med dig, og vil kunne besvare eventuelle spørgsmål.

Under indlæggelsessamtalen, skal du:

 • have optaget journal og informeres nærmere om indgrebet. Der bliver også taget stilling til om der skal gives Hex-Vix i forbindelse med cystoskopien
 • eventuelt have taget hjertekardiogram (EKG)
 • have taget blodprøver
 • aflevere en urinprøve
 • tale med narkoselægen, som vil gennemgå, hvordan du bliver bedøvet
 • have taget stilling til om du er indstillet på blodtransfusion, hvis det skulle blive nødvendigt
 • aftale med sygeplejersken, hvornår du skal møde på afdelingen

Medicin  

Hvis du får blodfortyndende eller diabetes medicin, skal du aftale med lægen, hvor mange dage før indgrebet, du skal holde pause. 
Medicin, som du i øvrigt tager, f.eks. blodtryksmedicin, kolesterolsænkende medicin og hjertemedicin samt smertestillende medicin (undtaget gigtmedicin), tager du, som du plejer. 

Faste og tørste

Du skal faste før operationen. For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt at mavesækken er tom. Du skal faste 6 timer før operationen, det vil sige, at du ikke må spise fast føde eller spise/drikke mælkeprodukter i 6 timer inden bedøvelsen. Du må heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tyggegummi. 

Du må drikke klare væsker (vand, saft, the eller kaffe uden mælk) indtil 2 timer før cystoskopien, og du kan med fordel drikke 1-2 glas saft 2 timer før cystoskopien. 

Cystoskopidagen

Forberedelse hjemme

Inden du møder på hospitalet, skal du:

 • tage brusebad, anvend hudvenlig sæbe - husk grundig rengøring omkring kønsdele. Hudcemer, makeup og neglelak skal undgås på cystoskopidagen
 • møde på sengeafsnittet til aftalt tidspunkt

Klargøring til cystoskopi (på afdelingen)

Personalet viser dig til rette i afdelingen

Inden du bliver kørt på operationsgangen, skal du:

 • have identifikationsarmbånd på
 • tage rent operationstøj på
 • have målt temperatur, puls og blodtryk
 • eventuelt gives Hex-Vix
 • have låst dine værdigenstande inde i skabet på stuen og aflevere nøglen til personalet. Du må ikke bære smykker eller ur under operationen
 • du må gerne beholde eventuelle briller, høreapparat og tandpotese. 

Brug af Hex-Vix inden TUR-B

Nogle gange vurdere lægen at der i forbindelse med operationen er behov for brug af Hex-Vix. 

Hex-Vix er en opløsning på 50 ml, der gives i blæren ca. 1-3 timer før operationen. Den bruges til lettere at se eventuelle polypper. Ved hjælp af et særligt blåt lys, får opløsningen polypper til at lyse op under cystoskopien. 

Hvis du skal have Hex-Vix, skal du lade vandet så din blære er tom. Herefter vil sygeplejersken anlægge et engangskateter gennem dit urinrør og sprøjte opløsningen ind i din blære. Herefter skal du holde på vandet i mindst 30 minutter. 

På operationsstuen

Du bliver hentet af en portør og kørt på operationsgangen. På operationsstuen får du inden bedøvelse lagt et drop. I denne gives bedøvende medicin og væske under indgrebet.

Cystoskopien foregår i fuld bedøvelse. Cystoskopien foregår gennem urinrøret, hvor en tynd kikkert føres til blæren. Ved fjernelse af blærepolypperne overskæres også mindre blodkar, blødningen bringes så vidt muligt til ophør under operationen. Der er normalt er meget lidt eller ingen blødning under og efter behandlingen. Cystoskopien afsluttes med, at der evt. lægges et kateter op gennem urinrøret til blæren.  

Cystoskopien eller TUR-B’en varer cirka en halv time. 

Efter Cystoskopien

Du vil enten blive kørt på opvågningensafdelingen eller direkte retur til afdelingen. Du får kontrolleret din puls og blodtryk. Der vil være lagt en plan for hvorvidt kateteret skal fjernes inden udskrivelse, eller skal bibeholdes i et par dage efter cystoskopien. Hvis du udskrives med kateter, vil du blive instrueret i plejen af kateteret. Du skal lave en tid hos din egen læge for at få kateteret fjernet. 

Smerter

Cystoskopien kan medføre lette smerter eller svien i blæren eller urinrøret. Du kan få smertestillende medicin udleveret efter behov, og anvende håndkøbsmedicin efter udskrivelsen.

Ernæring

Du må spise og drikke frit efter cystoskopien. Det er vigtigt, at du drikker 2 liter væske om dagen de første dage efter cystoskopien. 

Udskrivelse 

Du kan eventuelt udskrives samme dag om eftermiddagen eller aftenen, hvis dit kateter er fjernet, og du har det godt. Hvis du udskrives samme dag,  må du ikke selv køre bil. Der skal desuden være nogen hos dig det første døgn, hvis du skulle blive dårlig efter narkosen. Det er muligt, at du er nødt til at forblive indlagt til dagen efter, hvis du stadig har kateter, eller du ikke når at blive frisk nok efter narkosen. Inden du forlader afdelingen, aftaler vi det videre forløb angående ny kontrol og svar. 

Blødning efter operationen 

Hvis der bliver fjernet polypper eller taget vævsprøver, kan der forekomme blod i urinen ca. 10-14 dage efter operationen. Det sker når såret i blæren er helet op og sårskorpen falder af. Det er helt normalt og stopper efter et par dage. Dette har ingen betydning, når bare du kan lade vandet frit.  

Redaktør