Cymevene i pumpe - hjemmebehandling med

Cymevene er medicin, der gives i blodet mod cytomegalovirus (CMV). CMV er et virus, der rutinemæssigt kontrolleres for i blodprøver efter en knoglemarvstransplantation.

Patientvejledning

Cymevene er medicin, der gives i blodet mod cytomegalovirus (CMV). CMV er et virus, der rutinemæssigt kontrolleres for i blodprøver efter en knoglemarvstransplantation. Hvis en blodprøve findes positiv for CMV, er det nødvendigt at starte behandling med Cymevene, også selvom du ikke har andre symptomer på infektion. 

Erfaringer både fra Danmark og udlandet har vist, at ubehandlet CMV kan udvikle sig til alvorlig infektion. 

Erfaringen viser også, at jo tidligere behandlingen startes, jo bedre resultat. Cymevene gives to gange dagligt. Behandlingen medfører derfor indlæggelse eller i bedste fald ”ambulant møde” morgen og aften, medmindre du eller din pårørende selv er oplært i at håndtere et Hickmannkateter (CVK). Herudover skal du/I modtage oplæring af en sygeplejerske i anvendelse af en cymevenepumpe. 

Pumpen er en mekanisk engangspumpe, der tømmes automatisk, når der åbnes for den. Den vil tømmes i løbet af 60-70 minutter. Den enkelte pumpes funktion kontrolleres af apoteket, når de blander pumpen, og det er ikke nødvendigt at efterkontrollere. På selve pumpen er angivet navn, CPR.nr, medicin og mængde samt opbevaring og holdbarhed. Dette skal kontrolleres af sygeplejersken, hver gang der udleveres Cymevene.

Praktisk vejledning

CVK’et håndteres altid efter instruksen i CVKmappen. Det røde ben anvendes altid til Cymevene behandling

 • Katetret åbnes i henhold til instruksen
 • Træk 2 ml heparin/blod ud af slangen
 • Skyl med 10 ml isotonisk saltvand (NaCl)
 • Skru beskyttelseshætten af slangen på Cymevenepumpen
 • Monter pumpen på katetret
 • Åbn begge klemmer - både på kateter og pumpe.

Pumpen bæres i et særligt bælte. Vær opmærksom på, at der ikke kommer træk eller knæk på katetret eller slangen. Når pumpen er tom, vil du se en jævn gummislange inde i beholderen.

 • Luk begge klemmer - både på kateter og pumpe
 • Hold om kateterstudsen med en spritserviet, og skru den tomme pumpe af. Pumpen Lægges direkte i gul affaldspose
 • Katetret skylles med 10 ml saltvand (NaCl)
 • Installer Heparin 100 ie 2 ml
 • Katetret lukkes i henhold til instruksen
 • Dokumenter i CVK-mappen.

Bemærk! Afdelingen kontaktes straks i tilfælde af:

 • Tvivl om oplysningerne på pumpen
 • Pumpen ikke tømmes på den forventede tid
 • Katetret ikke fungerer
 • Eller der opstår andre problemer.

Den brugte Cymevenepumpe pakkes i en gul affaldspose, der lukkes, og returneres til afdelingen/ambulatoriet. Bæltet skal ikke returneres til afdelingen. 

Ved hjemmebehandling med Cymevene skal du møde i ambulatoriet minimum to gange om ugen til blodprøver (bl.a. CMV-kontrol) og lægesamtale. CMV-målingerne i blodet vil være vejledende for, hvor længe du skal behandles med Cymevene.

Vær opmærksom på, at de øvrige ben på katetret skal gennemskylles og hepariniseres en gang om ugen. Aftal med personalet, hvem der har ansvaret for dette.

Redaktør