Cyklofosfamid - behandling med

Cyklofosfamid er et immundæmpende lægemiddel og anvendes til børn og voksne med sjældne bindevævssygdomme.

Cyklofosfamid er et immundæmpende lægemiddel og anvendes til børn og voksne med sjældne bindevævssygdomme.

Indtagelse
Cyklofosfamid kan gives som piller. Pillerne bør ikke knuses. Det er vigtigt at du/dit barn får rigeligt at drikke under behandlingen. Hvis man glemmer at tage Cyklofosfamid, må man ikke tage en dobbeltdosis næste gang Lægemidlet bør opbevares tæt lukket i den originale emballage.

Cyklofosfamid kan også gives som en indsprøjtning direkte ind i en blodåre ved en infusion. 

Virkning
Ved bindevævssygdomme er dele af immunsystemet overaktiveret. Cyklofosfamid dæmper immunsystemet ved at hæmme nogle af de immunaktive celler, så de ikke overaktiverer immunsystemet. En begyndende effekt af behandlingen kan forventes efter nogle uger. 

Bivirkninger
Bivirkninger afhænger af mængde og behandlingsmåde. Pillerne giver sjældent kvalme, men der er tit kvalme ved indsprøjtningerne. Hårtab i forskellig grad er almindeligt, men håret vokser ud igen, når behandlingen er afsluttet.

Knoglemarven kan påvirkes med fald i de røde og hvide blodlegemer samt i blodpladerne. Ved pludselige hudblødninger (røde/blå pletter), blødning fra tandkødet ved tandbørstning etc., skal ambulatoriet kontaktes, da det kan være tegn på lave blodplader. 

Forholdsregler

Skoldkopper:
Inden start af Cyklofosfamid undersøges man for tidligere skoldkopper, idet infektionen kan blive meget voldsomt under en Ciclosporin-behandling. Der tilbydes en vaccine mod skoldkopper, hvis man ikke tidligere har haft skoldkopper. Hvis du/dit barn har været udsat for skoldkopper/udvikler skoldkopper eller helvedes ild, skal du stoppe ciclosporin og kontakte ambulatoriet for at få en behandling.

Vacciner:
Vacciner med ”levende virus” (f.eks. MFR, skoldkopper og gul feber) frarådes, idet immundæmpende medicin kan medføre abnorm reaktion på en levende vaccine. Rådfør dig/Jer gerne med ambulatoriet før vaccinationer og før udlandsrejser. 

EBV (kyssesyge):
Hvis du får EBV skal du kontakte ambulatoriet næste hverdag. 

Feber:
Ved feber over 38 grader i mere end to timer kontaktes ambulatoriet eller børnemodtagelsen for at få undersøgt om der er behov for en behandling. 

Fertilitet:
Ved store mængder over en længere periode er der risiko at fertiliteten bliver påvirket. Drenge over 13 år bliver derfor tilbudt nedfrysning af sæd. 

Idet Cyklofosfamid dæmper immunsystemet, er der en øget infektionsrisiko, hvorfor vi anbefaler følgende forholdsregler.

Graviditet:
Cyklofosfamid må ikke anvendes til gravide. Det anbefales, at behandling ophører 6 mdr. før planlagt graviditet. Under behandling vil lægemidlet og omdannelsesprodukter udskilles i urin, afføring, sved og opkast. Dette udgør ikke nogen sundhedsrisiko for familie og omgangskreds. Gravide bør dog undgå direkte kontakt med disse sekreter.

Kontrol

Regelmæssig klinisk kontrol, blodprøve- og urinkontrol under behandlingen er nødvendig for at opdage og imødegå eventuelle bivirkninger. Hvis der optræder bivirkninger, kan dosis reduceres, der kan holdes pause med medicinen eller behandlingen kan helt ophøre. Det er helt afhængigt af arten og sværhedsgraden af bivirkningerne.

For en mere detaljeret information henvises til www.min.medicin.dk.

Redaktør