Ciclosporin - behandling med

Ciclosporin er et immundæmpende lægemiddel og anvendes til børn og voksne med bindevævssygdomme.

Ciclosporin er et immundæmpende lægemiddel og anvendes til børn og voksne med bindevævssygdomme.

Indtagelse
Ciclosporin kan gives som piller eller en mikstur og indtages med fordel efter et måltid. Hvis man glemmer at tage Ciclosporin, må man ikke tage en dobbeltdosis næste gang. Lægemidlet skal opbevares tæt lukket i den originale emballage.

Virkning
Ved bindevævssygdomme er dele af immunsystemet overaktiveret. Ciclosporin dæmper immunsystemet ved at hæmme nogle af de immunaktive celler, så de ikke overaktiverer immunsystemet. En begyndende effekt af behandlingen kan forventes efter 3-6 uger.

Bivirkninger
De fleste patienter gennemfører behandlingen uden væsentlige bivirkninger. Bivirkning i form af lettere kvalme og appetitløshed kan mindskes ved at medicinen tages lige efter et måltid.

Ciclosporin kan nedsætte nyrefunktionen, og der kan opstå forhøjet blodtryk. Ciclosporin giver i høje mængder øget vækst af håret, øget behåring på kroppen og vækst og følsomhed af tandkødet.  Ved behandlingen for bindevævssygdomme er det sjældent et problem. Prikken og stikken i fingrene kan optræde i starten af behandlingen, men går som regel væk uden at man må afbryde behandlingen. Enkelte patienter oplever hovedpine.

I de mængder, der anvendes hos børn med bindevævssygdomme, kan man regne med at bivirkningerne ophører efter behandlingen. For at sikre dette vil behandlingen sjældent vare mere end 2 år.

Idet Ciclosporin dæmper immunsystemet, er der en øget infektionsrisiko, hvorfor vi anbefaler følgende forholdsregler.

Forholdsregler

Skoldkopper:
Inden start af Ciclosporin undersøges man for tidligere skoldkopper, idet infektionen kan blive meget voldsom under en Ciclosporin-behandling. Der tilbydes vaccine mod skoldkopper, hvis man ikke tidligere har haft skoldkopper. Hvis du/dit barn har været udsat for skoldkopper/udvikler skoldkopper eller helvedes ild, skal du stoppe Ciclosporin og kontakte ambulatoriet for at få behandling.

Vacciner:
Vacciner med ”levende virus” (f.eks. MFR, skoldkopper og gul feber) frarådes, idet immundæmpende medicin kan medføre abnorm reaktion på en levende vaccine. Rådfør dig/Jer gerne med ambulatoriet før vaccinationer og før udlandsrejser.

EBV (kyssesyge):
Hvis du får EBV skal du kontakte ambulatoriet næste hverdag. 

Feber:
Ved feber over 38 grader i mere end to døgn kontaktes egen læge eller ambulatoriet for at få undersøgt om der er behov for en behandling.   

Kontrol

Regelmæssig klinisk kontrol og blodprøvekontrol er nødvendig, for at opdage eventuelle bivirkninger til medicinen. 

For en mere detaljeret information henvises til www.min.medicin.dk.

Redaktør