CHOP - behandling med

Den medicinske kræftbehandling CHOP tager 5 dage og består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling kaldet CHOP, og hvordan behandlingen kan påvirke dig. Denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå. 

Behandlingens indhold

Behandlingen CHOP tager 5 dage og består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder. 
Navnet stammer fra forbogstaverne på de præparater, der indgår:
C = Cyklophosphamid (kemoterapi) 
H = Hydroxyrubicin/Doxorubicin (kemoterapi)
O = Oncovin®/vincristin (kemoterapi) P = Prednisolon (binyrebarkhormon)
CHOP gives ofte sammen med antistoffet Rituximab, som er beskrevet i en selvstændig pjece. For at forebygge bivirkninger til behandlingen, vil du få forskellige former for understøttende behandling. 

Kemoterapi

Kemoterapi er cellegifte, som primært rammer og ødelægger celler, der deler sig hurtigt. Stofferne virker ved at beskadige cellers arveanlæg (DNA) og forhindrer dermed celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika. Kemoterapi udgør derfor en vigtig del af din behandling.

Binyrebarkhormon

Binyrebarkhormon i store doser bremser lymfekræft. Det virker desuden også kvalmestillende.

Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier. Du vil typisk få 6 serier CHOP med 2-3 uger mellem hver behandling. Det præcise antal behandlinger afgøres af lægen ud fra netop dit sygdomsbillede. 

Hver serie er ens. Du får infusion med 3 forskellige slags kemoterapi den første dag i en serie. Behandlingen de resterende dage består af tabletter og eventuelt injektion med vækstfaktor. Tabletterne er både binyrebarkhormon og understøttende behandling. 

Der går 2-3 uger fra en serie starter, til den næste forventes at kunne starte. Du vil undervejs i behandlingsforløbet blive kontrolleret med skanning og blodprøver for at se, hvor godt din sygdom reagerer på behandlingen. Du skal være forberedt på, at en behandling kan udskydes, hvis din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Dette tager din læge stilling til fra gang til gang. Der kan også være behov for blodprøver indimellem serierne.

Sådan gives behandlingen

Behandlingen med CHOP gives almindeligvis ambulant. Selve behandlingen med kemoterapi varer ca. 1½ time. Hvis du skal have antistoffet Rituximab først, bliver den samlede behandlingstid længere. Afsæt gerne det meste af dagen til behandling.
Du skal inden hver behandlingsserie have taget blodprøver enten 1-2 dage forinden eller samme dag.

 • Når du ankommer til afsnittet, vil personalet se blodprøvesvarene, tale med dig og derefter bestilles kemoterapien på apoteket. 
 • I ventetiden får du udleveret kvalmestillende medicin og prednisolon-tabletter, som du tager ca. 1 time inden kemoterapien.
 • Hvis du skal have Rituximab, gives dette mens vi venter på kemoterapien.
 • Kemoterapien gives som infusion i et perifert venekateter (tynd plastikslange, der lægges i en blodåre på armen eller hånden). Hvis du har et centralt venekateter, gives den heri. 
 • Kemoterapien kommer i 3 poser, og mellem hver pose skal der skylles med saltvand.
 • Sygeplejersken vil sikre sig, at dit perifere venekateter er velfungerende og ligger korrekt, idet nogle kemostoffer kan skade vævet, hvis det løber uden for blodåren og ud i vævet. Fortæl sygeplejersken hvis du får svie og smerter nær det anlagte perifere venekateter, så infusionen kan stoppes.
 • Det er vigtigt at holde armen i ro, når du får kemoterapi i blodåren, så er risikoen for at kemoterapien kommer ud i vævet meget lille.

Du får udleveret medicin og en medicinoversigt inden du tager hjem og dit perifere venekateter vil blive fjernet. 

Understøttende behandling

For at forebygge bivirkninger ved kemoterapi får du forskellige former for understøttende medicin.  Det er vigtigt, at du tager dine tabletter som foreskrevet, da det er en del af den medicinske kræftbehandling.

Kvalmestillende

Du vil få forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du vil oftest få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og det er derfor vigtigt, at du tager dem som anvist. Vær opmærksom på, at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Sig det til personalet, hvis du alligevel oplever kvalme. 

Allopurinol

Allopurinol forhindrer, at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller ophobes i din krop. Affaldsstoffer kan skade nyrerne og kan give podagra (urinsur gigt).
Drik derfor også 2 – 3 liter væske om dagen, efter du har fået din behandling og den efterfølgende uges tid. Det er oftest kun nødvendigt at give allopurinol i forbindelse med de første behandlinger. Vær opmærksom på, at allopurinol kan give hududslæt.

Sulfametoxazol med trimetoprim

Gives som forebyggelse mod en bestemt atypisk lungebetændelse kaldet pneumocyste pneumoni (PCP). Man kan have risiko for PCP når man er i behandling med kemoterapi. Det gives som tablet én gang daglig og tabletten bør indtages med et måltid. Typiske bivirkninger er mavesmerter, diarre, kvalme og opkastning. Der kan også forekomme hudkløe og hududslæt.

Aciclovir

Gives som forebyggelse mod herpesvirus. Når immunforsvaret bliver svækket på grund af kemoterapi, er der stor risiko for opblussen af herpes infektion og derfor gives der aciclovir. Typiske bivirkninger er kvalme, hudkløe eller hududslæt. 

Injektion med vækstfaktor (filgrastim)

Vækstfaktor stimulerer knoglemarven til at danne hvide blodlegemer, så du hurtigere får gendannet dit immunforsvar. Vækstfaktor bliver typisk givet én gang i hver serie som en indsprøjtning i huden, f.eks. i maveskindet eller på låret. Det kan dog også gives i flere dage, hvis du skal have høstet dine stamceller. Hvis du skal have din indsprøjtning derhjemme, kan du eller din pårørende oplæres i at tage den selv, ellers arrangerer afsnittet, at en hjemmesygeplejerske giver dig den. Du får typisk vækstfaktor hvis du skal have behandling hver 2. uge.

Vækstfaktor kan give dig influenzalignende symptomer, såsom muskel- og ledsmerter, let forhøjet temperatur, og der kan komme reaktion fra indstiksstedet. 

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikke-tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse. I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.  

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og dermed også til behandling med CHOP:

 • Kalme, opkastning og nedsat appetit 
 • Påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • Hårtab
 • Forandringer af hud og negle
 • Mundgener
 • Træthed

Disse bivirkninger skal du læse om i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”.

I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger. 

Mulige senfølger

 • Nedsat evne til at få børn
 • Øget risiko for anden kræftsygdom
 • Svækket hjertepumpefunktion
 • Nerveskader, føleforstyrrelser
 • Risiko for angst og depression

Du kan også selv søge information om medicinen på internettet, f.eks. på: www.indlaegsseddel.dk eller www.medicin.dk.

Bivirkninger til de enkelte stoffer

Cyklophosphamid

Påvirkning af blæreslimhinden kan i sjældne tilfælde medføre blod i urinen. Dette ses dog oftest ved større doser. Meget sjældent kan præparatet skade hjertemuskulaturen med nedsat pumpefunktion til følge.

Hydroxyrubicin

Rød urin
Præparatet, der selv er rødt, kan farve urinen rød. Tårer kan også være røde. Det betyder ikke noget og forsvinder af sig selv igen dagen efter.

Hjertepåvirkning

Der kan (sjældent) forekomme hjerterytmeforstyrrelse i forbindelse med infusion. Hjertets muskulatur kan blive skadet og pumpekraften vil i så fald svækkes. Denne sjældne, men meget alvorlige bivirkning kan opstå både tidligt i forløbet, og flere år efter behandlingen. Fortæl lægen hvis du får symptomer på hjertesvækkelse, f.eks. åndenød og hævede fødder/ben.

Vævsskade

Hvis præparatet kommer uden for blodåren, giver det smerter og alvorlig vævsskade. Der findes en modgift, som skal gives så hurtigt som muligt indenfor de første 24 timer efter skaden. 

Oncovin® /Vincristin 

Forstoppelse
Præparatet kan give forstoppelse, som i værste fald kan føre til tarmslyng. Det kan være nødvendigt at tage afføringsmiddel både under behandlingen og op til en uge efter. Tal med lægen og sygeplejersken om det, så du kan få de rigtige afføringsmidler.

Føleforstyrrelser

Vincristin påvirker de yderste nervespidser og kan derfor i tiltagende grad give prikkende fornemmelser eller føleforstyrrelser i fingre eller fødder. 

Som mand kan du opleve nedsat følsomhed på glans, penis og impotens. 
Som kvinde, kan du opleve nedsat følsomhed af både indre og ydre kønsorganer. 

I værste fald kan du miste følesansen og/eller muskelkraften i f.eks. fingre og underben. Hvis du oplever føleforstyrrelser, impotens, vanskeligheder med at sy og strikke, knappe knapper, gå på trapper eller rejse dig fra en stol, så giv lægen besked. 
Det kan være nødvendigt at nedsætte mængden af vincristin eller helt stoppe med præparatet. Som regel vil føleforstyrrelserne forsvinde, når du ikke længere får vincristin, men det kan tage meget lang tid, og i værste fald kan forandringerne være kroniske.

Prednisolon 

Binyrebarkhormon kan give en række bivirkninger som nævnt nedenfor.
Får du nogle af bivirkningerne uddyber læge og plejepersonalet, hvordan de kan hjælpe dig.

 • Rastløshed, søvnløshed, øget appetit
 • Væskeophobning
 • Svedtendens
 • Stigning i blodsukkeret og dermed udvikling af en forbigående sukkersyge eller midlertidig forværring af en sukkersyge, som du har i forvejen. Du vil blive instrueret i, hvordan du skal forholde dig til forhøjet blodsukker. Det kan blive nødvendigt at give dig insulin
 • Humørforandringer: opstemthed, depression, psykose, mani, forværring af psykisk sygdom
 • Synsforstyrrelser

For at undgå gener som fx søvnløshed får du tabletterne om morgenen. Tal med din læge, hvis du har behov for sovemedicin. Enkelte bliver utilpasse, når behandlingen med Prednisolon stopper. Hvis det er tilfældet for dig, kan lægen evt. planlægge nedtrapning af medicinen over 2 – 3 dage. Se desuden pjecen ”Værd at vide om binyrebarkhormon”.

Tiden hjemme mellem behandlingerne 

Nogle patienter kan passe deres arbejde mellem behandlingerne og have en hverdag næsten, som de plejer. Andre har brug for et par ekstra dage fri, nedsat tid eller helt at holde op med at arbejde i behandlingsperioden. Det afhænger også af, hvilket arbejde, du har. 

Hvad du selv kan gøre:

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke 
 • Sørg for frisk luft og daglig motion, f.eks. gåture
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske

Kontakt os altid ved

 • Temperaturstigning over 38,3 grader eller gentagne målinger med temperatur over 38,0  grader (målingerne foretages med 1 times interval)
 • Blødning, som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som varer ved udover 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, f.eks. på grund af kvalme
   
Redaktør