CHOEP - behandling med

Den medicinske kræftbehandling CHOEP tager 5 dage og består af flere præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling med CHOEP og hvordan behandlingen kan påvirke dig. 
Vi håber at denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå.

Behandling med CHOEP

Behandlingen CHOEP tager 5 dage og består af flere præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.  
Navnet CHOEP kommer af de præparater, der indgår:
C = Cyklophosphamid (kemoterapi) 
H = Hydroxyrubicin/Doxorubicin (kemoterapi)
O = Oncovin®/vincristin (kemoterapi) 
E = Etoposid (kemoterapi)  
P = Prednisolon (binyrebarkhormon)

Ofte bliver CHOEP sammen med antistoffet Rituximab, som er beskrevet i en selvstændig pjece. 
For at forebygge bivirkninger til behandlingen vil du få understøttende behandling. Dette beskrives i et senere afsnit.

Kemoterapi

Kemoterapi er cellegifte, som primært rammer og ødelægger celler, der deler sig hurtigt. Stofferne virker ved at beskadige cellers arveanlæg (DNA) og forhindrer dermed celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi. Kræftceller har netop disse karakteristika og derfor udgør kemoterapi en vigtig del af din behandling.

Binyrebarkhormon

Binyrebarkhormon i store doser bremser lymfekræft. Det virker også kvalmestillende.

Behandlingsforløbet

Dit behandlingsforløb består af flere behandlingsserier. Du vil typisk få 6 serier CHOEP med 2 ugers interval. Det præcise antal behandlinger afgøres af din læge ud fra netop dit sygdomsbillede. 

Hver serie er ens. Du får infusion med 4 forskellige slags kemoterapi den første dag i en serie.

Behandlingen de resterende 4 dage består af tabletter og en injektion med vækstfaktor. Tabletterne er både kemoterapi, binyrebarkhormon og understøttende behandling.

Der går 14 dage fra en serie starter til den næste serie. Du vil mellem serierne blive kontrolleret med skanning og blodprøver, for at se, hvor godt din sygdom reagerer på behandlingen.

Du skal være forberedt på, at en behandling kan udskydes, hvis din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Din læge tager stilling til dette fra gang til gang. 

Sådan gives behandlingen

Behandling med CHOEP gives almindeligvis ambulant. Første dag varer behandlingen ca. 2½ time, men hvis du skal have antistoffet Rituximab først, bliver den samlede behandlingstid længere. Afsæt gerne hele dagen til behandlingen. 

Før hver behandlingsserie, skal du have taget blodprøver. Det kan du gøre samme dag før behandlingen eller 1-2 dage forinden.

Når du kommer til behandling og lægen har vurderet dine blodprøvesvar, bliver din kemobehandling bestilt på apoteket.  

Behandlingen

 • I ventetiden får du udleveret kvalmestillende medicin og prednisolon tabletter, som du skal tage ca. en time inden kemoterapien.
 • Hvis du skal have Rituximab får du dette, mens vi venter på kemoterapien.
 • Kemoterapien gives som infusion i et perifert venekateter/PVK (tynd plastikslange, der lægges i en blodåre på armen eller hånden). Hvis du har et centralt venekateter, gives den heri. Kemoterapien kommer i 4 poser, og mellem hver pose, skal der skylles med saltvand.
 • Sygeplejersken sikrer, at dit PVK fungerer som det skal og ligger korrekt, idet nogle kemostoffer kan skade vævet, hvis det løber uden for blodåren og ud i vævet. Fortæl sygeplejersken hvis du får svie og smerter nær det anlagte perifere venekateter, så infusionen kan stoppes.
 • Det er vigtigt at holde armen i ro, når du får kemoterapi i blodåren, så er risikoen for at kemoterapien kommer ud i vævet meget lille.
 • Du vil få udleveret medicin og en medicinoversigt inden du tager hjem og dit PVK vil blive fjernet.

Understøttende behandling

For at forebygge bivirkninger ved kemoterapi får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt, at du tager dine tabletter som foreskrevet, da det er en del af den medicinske kræftbehandling.

Kvalmestillende

Du får forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du vil oftest få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og det er derfor vigtigt, at du tager dem som anvist. Vær opmærksom på, at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Hvis du alligevel får kvalme, fortæl det til personalet. 

Allopurinol

Allopurinol forhindrer, at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller ophober sig i din krop. Affaldsstoffer kan skade nyrerne og kan give podagra/urinsur gigt. 
Drik derfor også 2 – 3 liter væske på dagen, hvor du har fået din behandling og den efterfølgende uges tid. Vær opmærksom på, at allopurinol kan give hududslæt. 

Sulfametoxazol med trimetoprim

Bliver givet som forebyggelse mod en bestemt atypisk lungebetændelse kaldet pneumocyste pneumoni (PCP). Der er en risiko for PCP, når man er i behandling med kemoterapi. Du skal derfor tage en tablet én gang dagligt. Tabletten skal du tage med et måltid. Typiske bivirkninger er mavesmerter, diarre, kvalme og opkastning. Der kan også forekomme hudkløe og hududslæt.

Aciclovir

Bliver givet som forebyggelse mod herpes virus. Når immunforsvaret bliver svækket på grund af kemoterapi, er der stor risiko for opblussen af herpesinfektion. Typiske bivirkninger er kvalme, hudkløe eller hududslæt. 

Injektion med vækstfaktor (filgrastim)

Væsktfaktor stimulerer knoglemarven til at danne hvide blodlegemer, så du hurtigere får gendannet dit immunforsvar. Vækstfaktor bliver typisk givet én gang i hver serie som en indsprøjtning i huden, f.eks. i maveskindet eller på låret. (Det kan dog også gives i flere dage, hvis du f.eks. skal have høstet dine stamceller.) Hvis du skal have din indsprøjtning derhjemme, kan du eller din pårørende blive oplært eller vi kan arrangere, at en hjemmesygeplejerske giver dig den.
Vækstfaktor kan give dig influenzalignende symptomer, såsom muskel- og ledsmerter, let forhøjet temperatur, og der kan komme reaktion fra indstiksstedet.

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikke-tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre bivirkninger er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse. 

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter. 

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og dermed også til behandling med CHOEP omfatter: 

 • Kvalme, opkastning og nedsat appetit 
 • Påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • Hårtab
 • Forandringer af hud og negle
 • Mundgener
 • Træthed

Du kan læse om bivirkninger i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”. I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger. 

Mulige senfølger

 • Nedsat evne til at få børn
 • Øget risiko for anden kræftsygdom
 • Svækket hjertepumpefunktion
 • Nerveskader, føleforstyrrelser
 • Risiko for angst og depression

Du kan selv opsøge information om medicinen på internettet, f.eks. på: indlaegsseddel.dk eller medicin.dk.

Bivirkninger til de enkelte stoffer

Cyklophosphamid

Påvirkning af blæreslimhinden kan i sjældne tilfælde medføre blod i urinen. Dette ses dog oftest ved større doser. Meget sjældent kan præparatet skade hjertemuskulaturen med nedsat pumpefunktion til følge.

Hydroxyrubicin

Præparatet, der selv er rødt, kan farve urinen rød. Tårer kan også være røde. Det har ingen betydning og forsvinder af sig selv igen dagen efter behandling.

Der kan (sjældent) forekomme hjerterytmeforstyrrelse i forbindelse med infusion. Hjertets muskulatur kan blive skadet og pumpekraften vil i så fald blive svækket. Denne sjældne, men meget alvorlige bivirkning kan opstå både tidligt i forløbet, og flere år efter behandlingen. Fortæl lægen, hvis du får symptomer i form af  åndenød og hævede fødder/ben.

Hvis præparatet kommer uden for blodåren, giver det smerter og alvorlig vævsskade. Der findes en modgift, som skal gives så hurtigt som muligt indenfor de første 24 timer efter skaden.

Etoposid

Præparatet kan give mavesmerter, forstoppelse og diarré. Mundslimhinden kan blive påvirket med smerter, tørhed og sår til følge. Præparatet kan medføre feber, forhøjet blodtryk, svimmelhed, påvirkning af nerverne i fingre og fødder og i sjældne tilfælde lever- eller lungepåvirkning og kramper. Du kan få hudkløe eller udslæt. Du kan opleve ansigtsrødme umiddelbart i forbindelse med behandlingen.

Oncovin® /Vincristin 

Præparatet kan give forstoppelse, som i værste fald kan føre til tarmslyng. Det kan derfor være nødvendigt at tage afføringsmiddel både under og op til en uge efter behandlingen. Tal med lægen og sygeplejersken, så du kan få de rigtige afføringsmidler.

Føleforstyrrelser

Vincristin påvirker de yderste nervespidser og kan derfor i tiltagende grad give prikkende fornemmelser eller føleforstyrrelser i fingre og fødder. 

Mænd kan opleve nedsat følsomhed på glans penis og impotens. 
Kvinder kan opleve nedsat følsomhed af både indre og ydre kønsorganer. I værste fald kan du miste følesansen og/eller muskelkraften i fx fingre og underben. Hvis du oplever føleforstyrrelser, impotens, vanskeligheder med at sy og strikke, knappe knapper, gå på trapper eller rejse dig fra en stol, så giv lægen besked. 

Det kan være nødvendigt at nedsætte mængden af vincristin eller helt stoppe med præparatet. Som regel forsvinder føleforstyrrelserne, når du ikke længere får vincristin, men det kan tage meget lang tid, og i værste fald kan forandringerne være kroniske.

Prednisolon 

Binyrebarkhormon kan give en række bivirkninger. Får du nogen af bivirkningerne, uddyber læge og plejepersonalet, hvordan de kan hjælpe dig.

 • Rastløshed, søvnløshed, øget appetit
 • Væskeophobning
 • Svedtendens
 • Stigning i blodsukkeret og dermed udvikling af en forbigående sukkersyge eller midlertidig forværring af en sukkersyge, som du har i forvejen.  Du vil blive instrueret i, hvordan du skal forholde dig til forhøjet blodsukker. Det kan blive nødvendigt at give dig insulin
 • Humørforandringer: opstemthed, depression, psykose, mani, forværring af psykisk sygdom
 • Synsforstyrrelser

Prednisolon

For at undgå gener som søvnløshed får du tabletterne om morgenen. Tal med din læge, hvis du har behov for sovemedicin. 
Nogen kan blive utilpasse, når behandlingen med Prednisolon stopper. Hvis det sker for dig, kan lægen evt. planlægge nedtrapning af medicinen over 2-3 dage.
Du kan læse mere om bivirkninger i pjecen ”Værd at vide om binyrebarkhormon”.

Tiden hjemme mellem behandlingerne 

Nogle patienter kan passe deres arbejde mellem behandlingerne og have en hverdag næsten, som de plejer. Andre har brug for et par ekstra dage fri, nedsat tid eller helt at holde op med at arbejde i behandlingsperioden. Det kan også afhænge af, hvilket arbejde du har.

Hvad du selv kan gøre:

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. 
 • Sørg for frisk luft og daglig motion, f.eks. gåture. 
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur. 
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Kontakt os altid, hvis: 

 • Temperaturstigning over 38,3 C eller gen- tagne målinger med temperatur over 38,0 C (målingerne foretages med 1 times interval)
 • Blødninger, som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som varer ved udover 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, f.eks. på grund af kvalme

 

Redaktør