CADD Solis VIP pumpe - forklaringsbillede og quick problemløser

Forklaring af CADD Solis VIP pumpen, som bruges til hjemmebehandling. Derudover en vejledning til løsning af nogle af pumpens hyppigste problemer.

Forklaringsbillede til skærmen på CADD solis VIP pumpe

A:

Dette er volumen i kassetten eller infusionsposen. Når pumpen opsættes vil der stå den fulde dosis, og hver gang en dosis er løbet ind, vil der fremgå en dosis mindre.

B:

Når der står ”kører” i dette felt er infusionsbehandlingen i gang. Står der derimod ”stoppet” er pumpen indstillet, men der er ikke trykket ”start”. 

C:

Dette er mængden af batteri tilbage. Vi udleverer pumper med genopladeligt batteri, som er placeret i toppen af pumpen.  Der udleveres 4 stk. AA-batterier, som kan anvendes hvis det genopladelige batteri løber tør.  Pumpen kan oplades (se punkt F).

D:

Denne hængelås illustrere at knapperne er låst, og patienten kan derfor ikke komme ind 

E:

Reservoirvolumen er den samlet volumen i infusionsposen og her informeres om, hvor lang tid der er tilbage af den pågældende infusion, beskrevet i timer og minutter

F:

Her oplades pumpen med strøm i ”7V-plugget”. Oplader udleveres, i enkelte tilfælde, på afdelingen.

CADD Solis VIP pumpe med 6 pile; A-F

Batteriskift på pumpen 

 • Tryk ”stop” på pumpen. 
 • Maskinen skriver ”Stop pumpe”. Tryk ”Ja”. 
 • Sluk pumpen på ydersiden i højre side 
 • Maskinen skriver ”Luk ned?”. Tryk ”ja” 
 • Drej knappen i toppen af maskinen og få adgang til batterierne. Skift dem og luk igen på drejeknappen. Vi anvender genopladeligt batteri ved opstart, men udleverer 4 AA batterier som kan anvendes. 
 • Tænd pumpen igen i højre side. 
 • Tryk ”start”. Maskinen skriver ”Start pumpe”. Tryk ”ja”.

Sådan slukker du pumpen

 • Tryk på start/stop knappen på displayet
 • Maskinen skriver ”Stop pumpe”, tryk ja
 • Tryk på sluk knappen på højre side af pumpen. Maskinen skriver ”Luk ned?”
 • hvortil du skal trykke ”Ja”

Quick problemløser til CADD-SOLIS VIP pumpe

1. Rød alarm – ”Okklusion nedadgående. Ryd okklusion mellem pumpe og patient”

A:

Kan være en klemskrue mellem pumpe og patient som ikke er blevet åbnet.

B:

Der kan findes et knæk på slangen.

Løsning:

Åben for alle klemskruer og afklar at der ikke er et knæk på slangen. Alarmen fjernes når problemet er fundet. Pumpen fortsætter infusionen når problemet er løst.

2. Orange alarm – der opstod strømafbrydelse mens pumpen kørte, skift batterier

A: Maskinen er ved at løbe tør for strøm og batterier skal skiftes.

Løsning:

Åbn kammer ovenpå pumpen, ved at dreje på armen. Skift da batterierne og luk igen. Tænd pumpen på siden og tryk på ”ja” til ”start pumpe” når billedet kommer frem.

3. Orange Alarm – Reservoir volumen lav

A:

Pumpen gør blot opmærksom på at der er meget lidt væske tilbage i infusionsposen.
Det kan godt være at dette er rigtig, men pumpen er ikke intelligent nok til at vide at vi skifter posen. Den arbejder i intervaller, og ved derfor ikke at vi kun vil give et antal doser indtil vi skifter pose. Derfor gør den opmærksom på at der ikke er nok væske til en ny dosis.

Løsning:

Tryk ”acceptér”. Maskinen skriver ”stop pumpe”. Tryk ”nej” til dette. Infusionen forsætter herefter og melder alarm igen når reservoir volumen er nul og pumpen stopper automatisk.
 

4. Blå alarm – Dosis planlagt til at starte om 4 min. Pumpen er stoppet.

A:

Pumpen er sat til at starte om 4 min, men der er ikke trykket start. Pumpen vil altså ikke starte med mindre der bliver trykket på ”start”.

Løsning:

Tryk ”acceptér” og da ”start”.

5. Rød alarm – Luft I slange detekteret.
Tryk på ”Acceptér”, og fyld så slangerne

OBS – Ved ANTISTOFBEHANDLING må slangerne ikke fyldes ved luft. Kontakt afdelingen.

A:

Her er problemet luft i slangen, og maskinen vil bede om at luften fjernes før den kan køre videre. Følg nedenstående instruktion.

 • Tryk acceptér.
 • Maskinen skriver ”Fyld slange”. Tryk ”ja”
 • Tryk ”opgaver”. Koden er 111.
 • Maskinen skriver ”Frakobl slange fra patienten”. Her skal du ikke frakoble slangen fra barnet, men trykke ”fyld”. Der er luftfilter på slangen, så det er ikke farligt for barnet, og kan derfor godt primes igennem.
 • Maskinen primer manuelt, og stopper derfor først når du trykker stop. Lad maskinen prime ca. 2,3ml igennem, og tryk da ”stop”. Maskinen skriver ”forsæt fyldning”. Tryk ”nej”. Tryk på ”stop/start-knappen. Maskinen skriver ”start pumpe”. Tryk ”ja” til dette.

6. Rød alarm – Okklusion opadgående.
Ryd okklusion mellem pumpe og reservoir
Tryk ”accepter”

A:

Der findes et problem mellem kassettebeslag og pumpen

Løsning:

Lås låsearmen op, fjern kassettebeslag og sæt dette på igen.

B:

Der er en klemskrue som ikke er åben.

Løsning:

Undersøg om alle klemskrue er åbne og at der ikke findes et knæk på slangen.

Redaktør