Brystkræft patienter i kemoterapi før operation, patientansvarlig læge

Du har fået tilbudt en patientansvarlig læge, derskal sikre overblik og sammenhæng i dit samledesygdomsforløb.

Du har fået tilbudt en patientansvarlig læge, der skal sikre overblik og sammenhæng i dit samlede sygdomsforløb.
Din patientansvarlige læge er ansvarlig for at koordinere dit forløb på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Det er derfor også ham eller hende, der kan hjælpe dig, hvis der er noget i forløbet, du bliver i tvivl om.

Det er din patientansvarlige læges ansvar at sikre, at du er inddraget i beslutningerne om dit forløb.

PATIENTANSVARLIG LÆGE PÅ BRYSTKRÆFT, KLINIK 4262

Du har fået tilbudt en patientansvarlig læge, fordi du 

  • Har fået konstateret brystkræft, hvor den første del af behandlingen er medicinsk kræftbehandling med kemoterapi før operation
  • Skal have forløb på flere afdelinger, der skal koordineres
  • Når dette forløb er veloverstået, overgår du til at have en behandlingsansvarlig læge

Din patientansvarlige læge er en del af et team

Din patientansvarlige læge er en del af et team, der arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for dit samlede sygdomsforløb. Teamet består af læger og sygeplejersker i den gruppe, du tilhører, og du vil have en overordnet (patientansvarlig) læge, og 1-2 plejeansvarlige sygeplejersker, der er tættere tilknyttet dig. Når du møder til svar og behandling, vil du især møde dem. Vi er dog et stort afsnit med meget personale og mange patienter, og du vil derfor i dit lange forløb møde flere af os.

Navnet på din patientansvarlige læge og dit team vil blive skrevet i dit mødekort.

KONTAKT TIL DIN PATIENTANSVARLIGE LÆGE/TEAM

Du kan komme i kontakt med dit behandlingsteam ved at sende en besked via Min Sundhedsplatform eller ringe til afsnittet. 

Min Sundhedsplatform

Hvis du vil skrive til dit behandlingsteam via Min Sundhedsplatform, skal du logge på og sende en besked til afsnittet. Afhængigt af emnet vil forespørgslen blive besvaret af teamets sekretær, sygeplejerske eller læge. Du kan forvente svar inden for 3 hverdage.

Ring til afdelingen

Du kan også ringe til afsnittet på tlf. nr. 35 45 42 62 og bede om at blive ringet op. Din patientansvarlige læge – eller en fra teamet – vil som oftest ringe tilbage til dig senest hverdagen efter dit opkald.

Hvornår vil du møde din patientansvarlige læge

Så vidt det er muligt, vil din patientansvarlige læge tage sig af dine undersøgelser og behandlinger her på afsnittet. Men du vil også kunne blive undersøgt og behandlet af andre. 

I Afdeling for Kræftbehandling uddanner vi læger til kommende speciallæger i Klinisk Onkologi. Du vil derfor møde læger under uddannelse ved nogle konsultationer. 

Hvis du bliver behandlet af andre læger, vil de koordinere med din patientansvarlige læge, så han eller hun er orienteret, eller kan være med til at træffe de nødvendige beslutninger. 
Har du behov for en ekstra konsultation med din læge, vil det blive arrangeret.

Du vil som minimum møde din patientansvarlige læge ved 1. besøg, 1 gang ved evaluering under behandlingen, og efter endt behandling. Opfølgningsprogrammet planlægges afhængigt af din situation – men kan f.eks. bestå i opfølgning hos sygeplejersker.

Når du er patient på andre afsnit

Hvis du bliver undersøgt og behandlet på andre afsnit, er det lægerne dér, der har ansvaret. Hvis du har spørgsmål til den konkrete undersøgelse eller behandling, er det altid bedst at spørge den læge, der udfører undersøgelsen eller behandlingen. 

Din patientansvarlige læge har overblikket og tager sig af koordineringen af hele dit forløb og kan svare på spørgsmål om det. 

Læs mere om Patientansvarlig Læge på https://www.regionh.dk/patientansvarliglaege 

Redaktør