Børn i dialyse på klinik 2133

Information til patienter og pårørende

Velkommen til Dialyse, klinik 2133.

Lidt om vores afdeling

Vi er en personalegruppe bestående af sygeplejersker, læger, diætister og en pædagog. Vi behandler børn og voksne, ambulante såvel som indlagte.

Børn på hospital

Når et barn indlægges på hospital med en alvorlig sygdom, rammes forældrene på et sårbart sted. Det påvirker hele familien, og mange kan befinde sig i en choktilstand af uvirkelighed og en følelse af kaos.

 • Forsøg at behandle barnet så normalt som muligt (sæt grænser, undgå overbeskyttelse).
 • Vis kærlighed, og styrk barnets selvtillid.
 • Prøv at få situationer, der vedrører barnets dialyse, ind som et naturligt led i hverdagen (væskerestriktioner, forbindingsskift).
 • Medinddrag søskende - det er vigtigt, at de har viden om og forståelse for deres brors eller søsters situation. De har ofte en oplevelse af at ”miste” deres forældre, fordi alt drejer sig om det syge barn.
 • Informer om nyresygdom og dialyse til familie og venner samt til skole og dag- og fritidsinstitutioner.

Som forældre er det vigtigt at informere sit barn på en god og alderssvarende måde

 • Små børn (under 6 år) har især brug for tryghed i den aktuelle situation. De har i langt højere grad end voksne brug for struktur og ritualer, fx udvalgte historier og yndlingslegetøj.
 • For de fleste større børn (over 6-7 år) er det vigtigt at få indsigt i og forståelse for, hvad der skal ske på længere sigt.
 • Børn fra 4 – 5 års alderen kan have fantasier om, at de selv er skyld i deres sygdom. Fx ved at have hørt sætningen ”du bliver syg, hvis du ikke har hue på”. Det er vigtigt at understrege over for barnet, at det hverken har ansvar for sygdommens opståen eller for dialysen.

Nyrernes funktion

 • Nyrerne fjerner affaldsstoffer fra kroppen
 • Nyrerne sørger for kroppens vand- og saltbalance
 • Nyrerne er med til at regulere blodtrykket
 • Nyrerne er med til at danne røde blodlegemer og dermed opretholde blodprocenten
 • Nyrerne tilbageholder næringsstoffet protein i kroppen
 • Nyrerne er med til at regulere kalkstofskiftet ved at aktivere D-vitaminet i kroppen

Når nyrefunktionen er nedsat eller helt ophørt, er det nødvendigt med dialyse.

Hvad er dialyse?

Dialyse er en behandling, som fjerner ophobede affaldsstoffer og overskydende væske fra blod og væv ved hjælp af en dialysemaskine. Selve rensningen af blodet foregår uden for kroppen i en ”kunstig nyre”, også kaldet et filter. En lille mængde af blodet ledes kontinuerligt via plastikslanger igennem filtret, hvor det bliver renset, og ledes herefter tilbage til kroppen igen.

Karadgang

Dialyse kræver adgang til blodbanen. Dette kan enten opnås via et kateter placeret i en stor blodåre eller med en AV-fistel.

Et kateter er et plastikrør, der gennem et hul i huden anbringes med spidsen i en af de store blodårer, der fører blod til hjertet. Hullet i huden er oftest placeret på brystet eller på siden af halsen.

Katetret bliver liggende fra gang til gang beskyttet af en lille forbinding. Forbindingen skiftes, når barnet er i dialyse. På længere sigt kan forældre oplæres i at skifte forbindingen i hjemmet.

Det er vigtigt med en god hygiejne for at undgå infektioner. Forbindingen skal beskyttes og holdes tør ved brusebad.

Barnet må ikke komme i karbad, svømmehal eller bade ved stranden.

AV-fistel. Hos større børn kan man vælge at anlægge en AV-fistel, hvor der etableres en lille åbning mellem en pulsåre (Arterie) og en almindelig blodåre (Vene). Derved øges blodgennemstrømningen i venen, så der kan opnås et større blodflow under dialysen. Anlæggelse af en fistel kræver en lille operation
og en kort indlæggelse.

AV-fistlen anlægges oftest i underarmen og i den arm, man bruger mindst. Efter 3-4 uger er fistlen klar til brug.

Den øgede blodgennemstrømning i blodåren gør det muligt at lægge to nåle ved hver dialyse, hvilket optimerer dialyseeffektiviteten.

Barnet får bedøvelsescreme på armen, inden nålene bliver lagt, da det godt kan gøre lidt ondt at blive stukket de første gange.

Fordelene ved en fistel er en langt mindre infektionsrisiko og at barnet kan færdes mere frit og må bade, da der ikke er noget dialysekateter uden for kroppen at tage hensyn til.

Under behandlingen

Barnet skal vejes og have målt blodtryk før og efter hver dialyse. Dette indgår i en vurdering af blandt andet hvor meget væske, der evt. skal fjernes under dialysen.

Selve dialysen kan som regel ikke mærkes - der kan dog forekomme symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme, ondt i maven (afføringstrang) eller uro og kramper i ben, fingre eller tæer. Vi kan på forskellig vis afhjælpe symptomerne.

Dialysebehandling varer ofte 3-4 timer pr. gang og 3 gange om ugen.

Afhængig af barnets behov for dialysedosis kan det være nødvendigt at skifte til et andet dialysefilter, ændre varigheden af dialysen eller ændre dialyseintervallerne.

Dialyserne foregår på faste ugedage og på faste tidspunkter. Der vil være mulighed for ændringer ved f.eks. fødselsdage, koloni osv.

Barnet skal ledsages af en voksen, som det er trygt ved. Det forventes at ledsageren medvirker til at beskæftige barnet samt serverer mad og drikke under dialysen.

Det er vigtigt, at personalet bliver informeret, hvis der er ændringer i barnets almentilstand.

Vær åben, og stil gerne spørgsmål.

Afdelingens pædagogiske tilbud

Behandlingstiden kan føles meget lang for barnet, især fordi det er nødt til at opholde sig på samme sted. Vi har derfor i afdelingen forskellige aktivitetstilbud.

Afdelingens pædagog er ansat på børneafdelingen med nogle af sine timer i dialyseafdelingen.
Det er et tilbud til børnene på hverdage i dagtimerne. De pædagogiske aktiviteter er individuelle og tilpasses det enkelte barns alder, ønsker og udvikling.

Det er vores erfaring, at afdelingens pædagogiske tilbud er med til at udvikle børnene og give dem en positiv oplevelse, når de kommer til dialyse. Ligeledes har vi et udvalg af legetøj til børnene.

Skolesøgende børn kan endvidere tilbydes undervisning i dagtimerne af hospitalets skolelærer.

Alle er velkomne til at besøge dialyseafdelingen. Vi tager også gerne ud og hjælper med at informere skoler og andre institutioner.

Læge

Barnet tilses af en læge under dialysen, når dette er nødvendigt. Det vil være en af afdelingens læger, som tilser barnet. Det er muligt at aftale tid til en lægesamtale ved behov.

Kost

Kosten har indflydelse på barnets trivsel og sundhed. Når nyrerne ikke fungerer optimalt, må der tages visse hensyn til kostens sammensætning. Der kan være individuelle forskelle på, hvilke fødevarer børnene skal være påpasselige med. Dette vil vores diætist vejlede om. Hvis dit barn har behov for mad under dialysen, aftales dette med sygeplejersken.

Transport

Barnet kan transporteres til og fra dialyse af sine forældre. Afdelingen kan også etablere kørsel med Falck. Al kørsel betales af hjemkommunen.

Afdelingens åbningstid

Mandag–fredag kl. 07.30 - 22.00
Lørdag kl. 08.00 - 22.00
Søndag kl. 08.00 - 22.00
Lørdag aften og søndag formiddag er forbeholdt akutte behandlinger og er lukket for ambulant behandling.

I er altid meget velkomne til at kontakte os ved spørgsmål eller ved den mindste tvivl.

Redaktør