Blødersygdom - Værd at vide når du skal rejse

Blødermedicin skal altid medtages som håndbagage i kabinen, dels fordi frostgrader i baggagerummet ødelægger medicinen, og dels for at sikker på, at du har din medicin, hvis din bagage ikke når frem.

Her kan du læse Information om, hvad du skal planlægge ved rejser, når du har en blødersygdom

Blødermedicin på rejsen

Blødermedicin skal altid medtages som håndbagage i kabinen, dels fordi frostgrader i baggagerummet ødelægger medicinen, så den bliver uvirksom og dels for at sikker på, at du har din medicin, hvis din bagage ikke når frem.

Den 6. november 2006 trådte en ny EU-forordning om væsker i håndbagagen i kraft. Ifølge forordningen er det ikke længere tilladt at medbringe væsker i en mængde over 100 milliliter (1 deciliter) pr. beholder, og det samlede antal medbragte væskebeholdere skal  være i én gennemsigtig, genlukkelig én-liters pose. 
 
De nye EU-regler indeholder dog enkelte undtagelser, heriblandt medicin. Medicin i flydende form skal ikke overholde mængdekravet på 100 milliliter, og medicinen skal ikke lægges i pose  – eller kunne være i - en én-liters pose. 

Dokumentation/rejsebrev

Du skal være forberedt på, at sikkerhedspersonalet kan forlange dokumentation for væskens ægthed, ligesom du skal dokumentere, at du har behov for medicinen.
Dokumentionen skal være en skriftlig erklæring fra læge eller sygehus, gerne på både dansk og engelsk. Det skal fremgå, at du er bløder, og har brug for den medbragte faktormedicin. Vi vil gerne hjælpe med et rejsebrev, der lever op til reglerne. Vi har ikke kendskab til, at det har voldt nogle problemer i lufthavnene, når du har rejsebrevet.

Forsikringsdækning ved sygdom

Per 1. august 2014 ophørte den offentlige sygesikringsdækning på danske vilkår i udlandet.

Det betyder, at man ikke længere er dækket af det gule sygesikringskort, når man rejser i Europa. Kortet gælder dog stadig på Grønland og Færøerne.

Når man fremover rejser i Europa, skal man benytte det blå sygesikringskort, som man selv skal bestille på borger.dk eller ved henvendelse på Borgerservice.

Med det blå sygesikringskort er du dækket som de offentligt stillede borgere i det pågældende land, du rejser i. Rejser du f.eks.  til Italien, vil du blive behandlet som enhver anden italiensk bløder. Det indebærer dog også, at der kan være en egenbetaling.
Ifølge Patientombuddet udgør egenbetaling i nogle lande op til 40% af de samlede udgifter.

Vi opfordre derfor til at tegne en privat rejseforsikring og sørge for at få en skriftlig forhåndsvurdering/godkendelse, der angiver om den kroniske eller nuværende sygdom også vil være dækket på rejsen, hvis der bliver brug for behandling. Ved kronisk sygdom, behøver man ofte kun at kontakte forsikringsselskabet, såfremt der er ændret i medicinen eller hvis sygdommen har krævet ekstraordinære lægeundersøgelser (udover de planlagte kontroller), indenfor de seneste to måneder før afrejsen. 
Vi anbefaler, at du hver gang du skal rejse, får en skriftlig forhåndsgodkendelse, så er sikker på, at du er dækket og undgår store økonomiske udgifter. 

Haemophilia Treatment Centres/HTC i udlandet

Når du er på rejse , er det vigtigt, at du orineterer dig i forhold til, hvor du kan få den bedste hjælp. Ved rejser i Europa kan du på hjemmesiden www.euhass.org  finde oversigter over HTC og på hjemmesiden på www.wfh.org finde HTC over hele verden.

Der er desuden en app, der kan vise vej til det nærmeste Hæmofilicenter, men vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at appen er opdateret. 
Det er nogle gange muligt, at hente depoter af faktormedicin på danske ambassader i udlandet.

Hvis du skal på en længere rejse, og har brug for blødermedicin, vil vi meget gerne hjælpe med at arrangere dette. Vi skal have besked ca. en måned før afrejse, da der en mange instanser som skal involveres.

Rejser du i Norden, skaber vi gerne kontakt med de lokale HTCs, så de er forberedte på at hjælpe dig bedst muligt.

Aktiv ferie/strandferie

Skal du på en aktiv ferie, som skiferie, vandreture i bjergene eller andet der kræver fysiske udfordringer, er det en god ide at få lagt en medicinplan. I planen bliver der taget højde for den højere blødningsrisiko ved en aktiv ferie. Hvis der er langt til nærmeste behandlingssted, kan det også være en fordel med medicinplanen.

Skal du på en strandferie, er der næppe nogen grund til, at lave ændringer i din medicinplan. 

Redaktør