Blodprop i de dybe vener - behandling

Behandlingen af en blodprop i de dybe vener sikrer, at blodet fremover kan løbe ubesværet tilbage fra foden til hjertet.

Kort om behandlingen

Formålet med behandlingen er at opløse en blodprop i de dybe vener, så den normale funktion i venens klapper bevares. På den måde kan blodet også fremover ubesværet løbe tilbage fra foden til hjertet. Ved behandlingen nedsættes risikoen for, at du på længere sigt udvikler vedvarende hævelse og misfarvning af benet, åreknuder og i værste fald sår på skinnebenene.

Blodproppen opløses med medicin, som føres direkte ind i blodproppen via et kateter. Inden behandling starter, ultralydsskannes benet for at sikre, at proppen sidder et sted, hvor det er muligt at behandle. Du får medicinen gennem et kateter, der bliver placeret ind igennem blodproppen.

Du skal forvente at være på hospitalet i 4-5 dage.

Illustration af en rask vene og en vene med blodprop

På hospitalet 

Du får lagt et kateter

Du bliver lokalbedøvet i knæhasen, hvor vi fører et kateter ind i den dybe vene. Vi bruger røntgen til at placere kateteret i blodproppen. Det varer 1-2 timer at få kateteret placeret. Når kateteret er placeret, kobler vi en pumpe med medicin til. Pumpen arbejder døgnet rundt, indtil behandlingen er færdig.

I nogle tilfælde lægger vi et filter ind i den store hulvene. Det gør vi, hvis du er i særlig risiko for også at få blodpropper i lungerne. Filteret kan typisk fjernes efter nogle uger.

Du skal ligge ned, mens du får behandling

I de dage, hvor du får medicin gennem kateteret, skal du ligge fladt på ryggen. Hovedgærdet kan dog løftes op til 45 grader. Du må ikke bøje det ben, hvor kateteret sidder. Det skyldes, at kateteret kan flytte sig, at det ikke må bukkes og at det kan bløde ved siden af kateteret, hvis du bevæger dig. Vi hjælper dig med at få noget at spise og drikke og med at blive vasket liggende. Når du har brug for at komme på toilettet, hjælper vi dig med et bækken eller en kolbe i sengen.

Du får en venepumpe på benene

Du får sat en særlig pumpe på begge ben for at sikre en effektiv gennemstrømning af blod og for at mindske hævelse.

Vi kontrollerer din behandling

Du bliver kørt på Afdeling for Røntgen og Skanning flere gange i løbet af behandlingen, for at vi kan følge opløsningen af blodproppen og holde øje med kateterets placering. Nogle gange er det nødvendigt at flytte lidt på kateteret for at sikre, at det fortsat ligger i blodproppen. Du får også taget blodprøver hver dag, så vi kan se, om der er behov for at justere på medicinen.

I nogle tilfælde er det nødvendigt at indsætte en stent i den behandlede vene oppe i bækkenet. En stent er et rørformet metalgitter, der udvider venen og skaber mere plads til blodet, så der ikke dannes en ny blodprop samme sted. Stenten bliver sat ind i forbindelse med den sidste kontrolundersøgelse.

Fortsæt med eventuelle p-piller

Hvis du tager p-piller, er det vigtigt, at du fortsætter med dem under behandlingen. Når behandlingen er afsluttet, anbefaler vi, at du finder en anden præventionsform. P-piller øger risikoen for blodpropper i de dybe vener.

Undgå amning

Det er vigtigt, at du ikke ammer, mens du er i behandling. Det skyldes, at dit barn kan få medicinen gennem modermælken, og at medicinen kan være skadelig for dit barn.

Du får fjernet kateteret

Når vi vurderer, at blodproppen er opløst, får du fjernet kateteret. Du skal blive liggende i sengen 2 timer derefter på grund af risiko for blødning. Vi hjælper dig første gang, du skal ud af sengen.

Vi tager mål til en støttestrømpe

I forbindelse med behandlingen tager vi mål til en specialsyet støttestrømpe. Vi tager målet på dit raske ben. Du skal bruge støttestrømpen i alle dine vågne timer og tage den af, når du sover om natten.

Risiko ved behandlingen

Der er risiko for følgende ubehag og komplikationer undervejs og efter behandlingen:

  • Blødning: Under behandlingen kan der opstå blødning, så vi må afbryde behandlingen. Det sker dog sjældent.
  • Blodprop i lungerne: En del af blodproppen kan rive sig løs og sætte sig i dine lunger. Det sker meget sjældent. Sker det, kan det give åndenød og smerter i brystet, og du skal have behandling.

Hjemme igen

Du må ikke selv køre bil

Du må ikke køre bil hjem fra hospitalet. Vi anbefaler, at du får en pårørende til at følge dig hjem.

Sygemelding

Vi anbefaler cirka 2 ugers sygemelding. Hvis du arbejder med tunge løft, kan det være nødvendigt at vente lidt længere. Hvis du har brug for en sygemelding, kan du få den hos din egen læge.

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du skal ud at rejse

Hvis du skal ud at rejse de første 3 måneder efter behandlingen, anbefaler vi, at du i god tid kontakter dit forsikringsselskab. Både forsikringsselskaber og flyselskaber kan have særlige retningslinjer, som du skal følge.

Du får mere information med hjem

Vi giver dig information om, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen. I informationen kan du læse om praktiske forholdsregler og se, hvad du skal gøre i forhold til fx hygiejne eller smerter.

Få mere viden

Redaktør