Blodprøvetagning til analyse for medikamenter

Information om forberedelse til blodprøvetagning, og selve blodprøvetagningen til analyse for medikamenter, samt vigtig dokumentation ved blodprøvetagning.

Retningslinjer for blodprøvetagning af blodprøver til analyse for medikamenter.

Forberedelse til undersøgelsen

Patienten instrueres af den rekvirerende læge om at være medicinfastende (dvs. at sidste medicin indtagelse er mindst 12 timer før prøvetagningen).

Blodprøvetagningen

Blodprøvetagning foretages af bioanalytikere fra Afdeling for Klinisk Biokemi på indlagte patienter på aftalte runder og ambulante patienter i Blodprøvetagning, klinik 5001 (i afsnit 5001). Øvrig prøvetagning udføres af den rekvirerende
afdeling.

Medikamenter, der er omfattet af proceduren, er på prøvetagningsblanketten (PTB’en) markeret med ”Medicin Faste:??”

Ved blodprøvetagningen spørger bioanalytikeren altid patienten om tidspunktet for sidste indtagelse af medicin.

Er der gået mindre end 12 timer efter sidste indtagelse, betragtes prøven som ikke-medicinfastende.

Vigtig dokumentation ved blodprøvetagningen

Det terapeutiske niveau er bestemt som minimumsværdier, derfor er det vigtigt, at patienterne er medicinfastende ved udtagning af blod til medikamentanalyser.

Til medikamentanalyser er der på PDA’en tilknyttet en ’Prompt’ = ’Medicin faste??’. Prompten ’Medicin faste??’ skal besvares af bioanalytikeren/
prøvetageren i forbindelse med blodprøvetagningen med:

”Ja”, ”Nej”, eller ”Ikke oplyst”

Svar på medikamentanalyser

Af svaret vil det fremgå, om patienten er ”medicinfastende”,” ikke- medicinfastende”, eller ”ikke oplyst”. 

Redaktør