Blanding og tilsætning af vancomycin 2 g til dialyseposer

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

Du skal tilsætte vancomycin til din dialysevæske for at behandle din bughindebetændelse.
Vancomycin tilsættes en gang om ugen og doseres efter, hvor meget du vejer.
Du vejer over 80 kg, og skal derfor have 2 g vancomycin.

Ting du skal bruge:

2 20 ml. sprøjter
2 ampuller med 20 ml. sterilt vand
4 røde kanyler
2 blå kanyler
2 små spritservietter
2 store spritservietter
2 hætteglas med vancomycin pulver 1 g

Sådan gør du:

1. De forskellige ting findes frem.

2. Vask dine hænder.

Først gøres den ene hætteglas med 1 g vancomycin klar:

3. 20 ml. sprøjten og en rød kanyle sættes sammen.

4. Hætteglasset med vancomycin 1 g sprittes af med den lille spritserviet.

5. En ampul med 20 ml. sterilt vand knækkes og 20 ml. sterilt vand trækkes op i 20 ml. sprøjten.

6. Den røde kanyle skiftes til en ny rød kanyle.

7. De 20 ml. sterilt vand sprøjtes meget langsomt ned i hætteglasset med vancomycin 1 g – der vil komme et lufttryk tilbage i sprøjten – kanylen og sprøjten skal blive siddende i hætteglasset.

8. Hætteglasset vendes til pulveret er helt opløst – dvs. til væsken er klar.

9. Derefter trækkes al den opløste vancomycin op i sprøjten.

10. Sprøjten og kanylen trækkes op af hætteglaset.

11. Den røde kanyle skiftes til en blå kanyle.

Dernæst gøres det andet 1 g vancomycin hætteglas klar på samme måde (gentag punkt 3-11)

Til sidst tilsættes først den ene sprøjte med 1 g vancomycin og efterfølgende den anden på følgende måde:

12. Injektionstudsen på posen sprittes af med en stor spritserviet og kanylen føres forsigtigt ind i midten af injektionsstudsen.

13. Vancomycin sprøjtes ind i posen. Kanylen og sprøjten tages ud af dialyseposen.

14. Injektionsstudsen på posen sprittes igen af med en stor spritserviet og den
anden kanyle med vancomycin føres forsigtigt ind i midten af injektionsstudsen.

15. Vancomycin sprøjtes ind i posen. Kanylen og sprøjten tages ud af dialyseposen.

16. Posen vendes et par gange.

Herefter foretages poseskift som vanligt.
Posen skal være inde i minimun 6 timer – brug gerne natposen.

Vigtigt!

Kommer du undervejs til at berøre enderne ved sammenkoblingerne på kanylen eller sprøjten, kasserer du dem og tager nye.
Kommer du til at stikke hul på posen, kasserer du den og tager en ny pose.

Redaktør