Blanding og tilsætning af vancomycin 1½ g til dialyseposer

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

Du skal tilsætte vancomycin til din dialysevæske for at behandle din bughindebetændelse.
Vancomycin tilsættes en gang om ugen og doseres efter, hvor meget du vejer. Du vejer mellem 60 og 80 kg, og skal derfor have 1½ g vancomycin.

Ting du skal bruge:

1 20 ml. sprøjte
1 10 ml. sprøjte
2 ampuller med 20 ml. sterilt vand
4 røde kanyler
2 blå kanyler
2 små spritservietter
2 store spritservietter
1 hætteglas med vancomycin pulver 1 g
1 hætteglas med vancomycin pulver ½ g

Sådan gør du:

1. De forskellige ting findes frem.

2. Vask dine hænder.

Først gøres 1g vancomycin klar:

3. 20 ml. sprøjten og en rød kanyle sættes sammen.

4. Hætteglasset med vancomycin 1g sprittes af med den lille spritserviet.

5. En ampul med 20 ml. sterilt vand knækkes og 20 ml. sterilt vand trækkes op i 20 ml. sprøjten.

6. Den røde kanyle skiftes til en ny rød kanyle.

7. De 20 ml. sterilt vand sprøjtes meget langsomt ned i hætteglasset med vancomycin 1 g – der vil komme et lufttryk tilbage i sprøjten – kanylen og sprøjten skal blive siddende i hætteglasset.

8. Hætteglasset vendes til pulveret er helt opløst – dvs. til væsken er klar.

9. Derefter trækkes al den opløste vancomycin op i sprøjten.

10. Sprøjten og kanylen trækkes op af hætteglaset.

11. Den røde kanyle skiftes til en blå kanyle.

Dernæst gøres 500 mg. vancomycin klar:

12. 10 ml. sprøjten og en rød kanyle sættes sammen.

13. Hætteglasset med 500 mg vancomycin sprittes af med den lille spritserviet.

14. Ampullen med 20 ml. sterilt vand knækkes og 10 ml af det sterile vand trækkes op i 10 ml. sprøjten.

15. Den røde kanyle skiftes til en ny rød kanyle.

16. De 10 ml. sterilt vand sprøjtes meget langsomt ned i hætteglasset med
vancomycin 500 mg – der vil komme et lufttryk tilbage i sprøjten - kanylen og
sprøjten skal blive siddende i hætteglasset.

17. Hætteglasset vendes til pulveret er helt opløst – dvs. til væsken er klar.

18. Derefter trækkes al den opløste vancomycin op i sprøjten.

19. Sprøjten og kanylen trækkes op af hætteglaset.

20. Den røde kanyle skiftes til en blå kanyle.

Til sidst tilsættes først sprøjten med 1g vancomycin og efterfølgende 500 mg vancomycin på følgende måde:

21. Injektionstudsen på posen sprittes af med en stor spritserviet og kanylen føres forsigtigt ind i midten af injektionsstudsen.

22. Vancomycin sprøjtes ind i posen. Kanylen og sprøjten tages ud af dialyseposen.

23. Injektionsstudsen på posen sprittes igen af med en stor spritserviet og den
anden kanyle med vancomycin føres forsigtigt ind i midten af injektionsstudsen.

24. Vancomycin sprøjtes ind i posen. Kanylen og sprøjten tages ud af dialyseposen.

25. Posen vendes et par gange.

Herefter foretages poseskift som vanligt.
Posen skal være inde i minimun 6 timer – brug gerne natposen.

Vigtigt!

Kommer du undervejs til at berøre enderne ved sammenkoblingerne på kanylen eller sprøjten, kasserer du dem og tager nye.
Kommer du til at stikke hul på posen, kasserer du den og tager en ny pose.

Redaktør