Blæreskylning med BCG

BCG forårsager en betændelsesreaktion, som bekæmper celleforandringerne i blæreslimhinden.

Formål med behandlingen

I din urinblære er der fundet celleforandringer, som med tiden kan udvikle sig til kræft. Derfor tilbyder vi dig blæreskylning med BCG (calmettevaccine). BCG forårsager en betændelsesreaktion, som bekæmper celleforandringerne i blæreslimhinden.
Selve behandlingen strækker sig over 6 uger med én ugentlig behandling. 

Forberedelse

 • Du skal møde tørstende eller kun drikke ganske lidt forud for behandlingen for at nedsætte urinproduktionen.
 • Fast medicin kan tages forud for behandlingen, dog ikke vandrivende medicin
 • Hvis du har symptomer på blærebetændelse, skal du aflevere en urinprøve før behandlingen påbegyndes

Selve behandlingen

Behandlingen vil finde sted i vores klinik. Den foretages af en af klinikkens sygeplejersker. Du vil kun komme til at tale med en læge, hvis der er behov for det. Behandlingen varer cirka ½ time. Sygeplejersken fører et tyndt kateter gennem dit urinrør til blæren, som tømmes for eventuel resterende urin. Via kateteret gives 50 ml BCGopløsning i blæren. Når opløsningen er anbragt i blæren, fjernes kateteret.
Du skal beholde opløsningen i blæren i 2 timer efter behandlingen, men aldrig længere.

Personalet vil være iklædt beskyttelsesdragt under behandlingen.

Forholdsregler

Hvis du får kraftig vandladningstrang før de 2 timer er gået, så gå på toilettet og lad vandet.

 • Du bør undgå at få urin fra de første vandladninger på hænderne. 
 • Sid ned ved vandladning
 • Vask dig forneden med vand efter vandladning
 • Skift tøj hvis der kommer urin på det

Almindelig håndvask efter toiletbesøget vil fjerne eventuel urin med BCG-bakterier.

Inden for de første døgn kan du opleve svie ved vandladningen, hyppig vandladningstrang og blærekramper. Dette kan ofte afhjælpes ved at drikke 1 - 2 liter væske ud over det, du normalt plejer at drikke i løbet af dagen.
Du bør anvende kondom under samleje i en uge efter hver BCG-behandling, da der kan være risiko for, at du smitter din partner med BCG-bakterier.

Komplikationer

Der kan forekomme lidt blod i urinen de første døgn.Ved store mængder blod, evt. med klumper, bør du kontakte klinikken.
Du kan blive utilpas med let feber og influenzalignende symptomer, såsom kuldefornemmelse og muskelsmerter. Du kan tage 1 g Panodil eller lignende medicin for at mindske ubehaget. Disse symptomer kan vare i op til et par dage og forsvinder ofte af sig selv. Hvis symptomerne ikke forsvinder, eller hvis du får feber over 38,5 grader, skal du henvende dig til klinikken.

I sjældne tilfælde kan der opstå en mere alvorlig infektion som følge af BCG-skylningerne. Infektionen kan opstå under behandlingen eller i ugerne og månederne efter behandlingen.

Du skal kontakte Urinvejskirurgi, klinik 2111/2112, hvis du oplever følgende symptomer:

 • Feber med temperatur over 38,5 grader
 • Påvirket almentilstand
 • Udtalt træthed
 • Utilpashed

Opfølgning

Ca. 4 uger efter den sidste skylning skal du have foretaget en kikkertundersøgelse (cystoskopi) af blæren. Lægen tager eventuelt prøver af din blæreslimhinde for at vurdere behandlingens resultat. Afhængigt af resultatet kan du blive tilbudt yderligere blæreskylninger.

Redaktør