Betingelser for opbevaring af sæd

Nogle kan sikre opbevaring af sæd. Her findes betingelserne for opbevaring af sæd.

CPR.: Fornavn: Efternavn:

Du er blevet henvist til os for at sikre opbevaring af sæd. Vi beder dig om at læse betingelserne for opbevaring af sæd grundigt igennem.

1. Vurdering af kvaliteten

Sæden vurderes før nedfrysning og sædkvaliteten registreres. Når den første sædprøve er blevet analyseret, kan lægerne på afdeling GR informere dig om sædkvaliteten og rådgive vedrørende nedfrysning af yderligere prøver. Sædcellerne tåler nedfrysningen mere eller mindre godt. Det er tit svært på forhånd at forudse sædkvaliteten efter nedfrysning og optøning. Vi kan derfor ikke på forhånd love noget, hvad angår senere chance for graviditet. En ny undersøgelse af den nedfrosne sæd lige før brugen tillader en bedre vurdering af mulighederne.

2. Omkostningerne ved nedfrysning

Sædvanligvis vil omkostningen ved nedfrysning af sæd være dækket af den afdeling, der har henvist dig. Sæden opbevares i første omgang i 5 år. Du vil blive kontaktet, inden udløbet af denne periode, pr. brev, om du ønsker forlængelse af nedfrysningsperioden eller om sædportionen skal destrueres. Der vil oftest ikke være omkostninger forbundet med forlængelse af sæddeponeringen, idet dit lokale sygehus som regel afholder denne udgift.

3. Mulighed for en spontan generhvervelse af frugtbarheden efter behandling

Erfaringen viser, at mænd, der som følge af kemoterapi eller strålebehandling ophører med at producere sædceller, i mange tilfælde kan generhverve denne evne op til flere år efter behandlingens ophør. Før man bruger den nedfrosne sæd, bør din sædkvalitet derfor kontrolleres.

4. Sikkerhedsforanstaltninger ved nedfrysning, herunder risikoen forsmitte-spredning

  • Sædvanligvis er opbevaring af den nedfrosne sæd en meget sikker procedure, men i meget sjældne undtagelsestilfælde kan den deponerede sæd blive ødelagt pga. uforudsete tekniske problemer.
  • Spredning af virussmitte mellem strå fra forskellige patienter (f.eks. leverbetændelse eller HIV) er aldrig rapporteret i forbindelse med nedfrysning af sæd. Denne risiko formodes at være meget lille, men er dog teoretisk til stede.

Af denne grund skal patienter, der skal have frosset egen sæd ned, have taget en blodprøve for at blive undersøgt for leverbetændelse og HIV-virus. Kontrol af dette kan kun undgås, hvis der allerede er foretaget en kontrol via Rigshospitalet indenfor de seneste 14 dage. Indtil resultatet af blodprøverne foreligger, bliver den nedfrosne sæd anbragt i en karantænetank og bliver først overflyttet til den endelige tank, når blodprøverne er fundet negative for virus.

På grund af den teoretiske risiko for smittespredning, tager vi sædvanligvis ikke strå tilbage, såfremt de har været opbevaret i en frysetank på en anden afdeling.

5. Opbevaring og testamentering af den nedfrosne sæd

Indtil midten af 2012 var det lovgivningsmæssigt bestemt, at nedfrossen sæd ikke kunne testamenteres eller på anden måde overdrages til andre. Denne bestemmelse eksisterer ikke længere. Du kan nu vælge om din nedfrosne sæd skal destrueres eller om den fortsat skal opbevares ved din død og bruges til fertilitetsbehandling af din ægtefælle/partner. Den nedfrosne sæd kan ikke doneres eller testamenteres til andre.

Hvis du skifter mening om fortsat opbevaring af den nedfrosne sæd, skal du kontakte sædbanken for at få tilsendt nye papirer, som du skal udfylde og returnere.

6. Udlevering af den nedfrosne sæd

Den nedfrosne sæd kan kun udleveres til dig personligt eller ved fuldmagt til partner eller behandlingsgivende fertilitetsklinik. Fuldmagten skal være udfærdiget indenfor den sidste måned af den, der har rettighederne over den nedfrosne sæd. Fuldmagten skal være udfærdiget af dig, hvis du er i live på tidspunktet for den ønskede udlevering. Alternativt skal fuldmagten være underskrevet af din ægtefælle/partner, hvis hun har rettighederne over sædportionerne.

7. Efter aflevering af den sidste sædprøve til nedfrysning

Når du har afleveret den sidste sædprøve til nedfrysning i Sædbanken, vil du formelt blive afsluttet på vores afdeling.

Såfremt der i den nærmeste tid skulle opstå spørgsmål omkring dit forløb her, er du naturligvis velkommen til at henvende dig og eventuelt få en tid i klinikken hos en af vores læger. Du kan blot ringe til afdelingens sekretariat. Vi vil under alle omstændigheder kontakte dig igen, når der er gået ca. 5 år med henblik på eventuel forlænget opbevaring af den deponerede sæd.

Afdelingens læger vil gerne bistå dig og din partner mht. henvisning til en fertilitetsklinik, hvis du ønsker at benytte den opbevarede sæd.

Logo for Afdeling for Vækst og Reproduktion
Redaktør