Besøg på Opvågning 2042

Praktiske informationer om dit besøg på opvågningsafsnit 2042.

En patient ligger i opvågningsafsnittet Opvågning 2042 umiddelbart efter en operation. Det er en del af operationsforløbet. Besøg i operations- og opvågningsafsnittet kan derfor ikke sidestilles med et besøg i en sengeafdeling. Se derfor vores særlige orientering om besøg i opvågningen her.

Om opvågningsafsnittet

Efter en operation ligger patienter på opvågningsafsnittet Opvågning 2042. I opvågningsfasen har patienten fortsat behov for sygeplejerskens fulde opmærksomhed for at sikre den bedste observation, pleje og behandling.

Opvågningsafsnittet består af tre store åbne rum med plads til 18 patienter. Derfor tager vi nogle forholdsregler for at sikre, at blufærdigheden ikke krænkes, og at tavshedspligten overholdes i forhold til hver enkelt patient.

Sådan kommer et besøg i stand

Har du eller din pårørende behov for tidlig kontakt lige efter operationen – dvs. før du er så vågen og klar, at du kan komme tilbage til dit sengeafsnit - vil vi bede dig om på forhånd at aftale besøget med din pårørende, så I sammen kan læse denne vejledning og eventuelt få afklaret spørgsmål i samarbejde med det afsnit, du er indlagt på.  Af pladsmæssige grunde beder vi om, at der kun kommer en højst to besøgende.

Når du er blevet opereret, kan din pårørende henvende sig til personalet på det afsnit, hvor du er indlagt. Personalet kontakter opvågningsafsnittet for at aftale besøget. Ofte er besøg mulig straks, men der kan være særlige omstændigheder i opvågningsafsnittet, som gør, at besøget må udsættes. Opvågningsafsnittet ringer tilbage til dit sengeafsnit, så snart besøg kan gennemføres.

På besøg i opvågningsafsnittet

Når du som pårørende ankommer til opvågningsafsnittet, skal du benytte dørtelefonen, også selvom døren står åben. Et besøg er sædvanligvis kortvarigt. Tændte mobiltelefoner samt barne- og klapvogne må ikke medtages i opvågningsafsnittet.

Redaktør