Bendamustin - behandling med

Bendamustin er kemoterapi. Bendamustin gives ofte i kombination med antistoffet rituximab, men kan også kombineres med andre lægemidler mod kræft.

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling med Bendamustin og hvordan behandlingen kan påvirke dig.
Vi håber at denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå.

Behandling med Bendamustin

Denne pjece omhandler kun Bendamustin, som er kemoterapi. Bendamustin gives ofte i kombination med antistoffet rituximab, men kan også kombineres med binyrebarkhormon og/eller andre lægemidler mod kræft, afhængig af hvilken sygdom du har.
Du vil få udleveret en separat pjece for antistofbehandlingen, og for andre præparater, hvis de indgår i din behandling.

Kemoterapi

Kemoterapi er cellegifte, som primært rammer og ødelægger celler, der deler sig hurtigt. Stofferne virker ved at beskadige cellers arveanlæg (DNA) og forhindrer dermed celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika. Kemoterapi udgør derfor en vigtig del af din behandling.

Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier. Hvis du har lymfekræft, vil du typisk få Bendamustin 2 dage i træk, og ofte vil behandlingen blive kombineret med antistoffet rituximab, som kun gives den første dag. Du vil typisk få 6 serier, med 4 uger imellem hver serie. Hver serie er ens. Det præcise antal behandlinger afgøres af lægen ud fra netop dit sygdomsbillede.
Du vil undervejs i behandlingsforløbet blive kontrolleret med skanning og blodprøver, for at se, hvor godt din sygdom reagerer på behandlingen. 
Du skal være forberedt på, at en behandling kan udskydes, hvis din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Dette tager din læge stilling til fra gang til gang. Der kan også være behov for blodprøver imellem serierne.

Sådan gives behandlingen

Behandling med Bendamustin bliver almindeligvis givet ambulant over to dage. Selve infusionen med Bendamustin tager 30-60 minutter. Hvis du skal have antistoffet rituximab først, bliver den samlede behandlingstid længere. Den første dag i behandlingen, skal du regne med at være i ambulatoriet hele dagen.
Inden hver behandling, skal du have taget blodprøver enten 1-2 dage forinden eller samme dag.

Dag 1

Når du ankommer til afdelingen, vil personalet se dine blodprøvesvar, tale med dig og derefter bestille kemoterapien på apoteket.
I ventetiden får du udleveret kvalmestillende medicin og panodil samt antihistamin, hvis du skal have rituximab. Hvis du skal have rituximab gives dette, mens vi venter på kemoterapien.
Kemoterapien gives som infusion i et perifert venekateter (tynd plastikslange, der lægges i en blodåre på armen eller hånden). Efter kemoterapien skal der skylles med saltvand.
Sygeplejersken sikrer, at dit perifere venekateter er velfungerende og ligger korrekt. Fortæl sygeplejersken, hvis du får svie og smerter nær det anlagte venekateter, så infusionen kan stoppes.
Inden du tager hjem bliver dit perifere venekater fjernet og du får udleveret medicin og en medicinoversigt.

Dag 2

Om morgenen derhjemme, skal du tage den kvalmestillende medicin, som det fremgår af din medicinliste.
Når du ankommer til afdelingen, vil sygeplejersken lægge et nyt venekateter og herefter får du Bendamustin over 30-60 minutter. Til slut skylles med saltvand. 
Inden du tager hjem bliver dit perifere venekateter fjernet.

Understøttende behandling

For at forebygge bivirkninger ved kemoterapi får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt, at du tager dine tabletter som foreskrevet, da det er en del af den medicinske kræftbehandling.

Kvalmestillende

Du får forebyggende medicin mod kvalme i forebindelse med kemoterapien. Du vil oftest få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og det er derfor vigtigt at du tager dem som anvist. Vær opmærksom på, at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Fortæl det til personalet, hvis du alligevel oplever kvalme.

Allopurinol

Allopurinol forhindrer, at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller  bliver ophobet i din krop. Affaldsstoffer kan skade nyrerne og kan give podagra/urinsur gigt. 
Drik derfor også 2 – 3 liter væske på dagen, du har fået din behandling og den efterfølgende uges tid. 
Vær opmærksom på, at allopurinol kan give hududslæt. 
Som regel gives allopurinol kun ved de 2 første serier af behandlingen.

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikketilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse.
I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og dermed også til behandling med Bendamustin:

 • Kvalme, opkastning og nedsat appetit 
 • Påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • Hårtab
 • Forandringer af hud og negle
 • Mundgener
 • Træthed

Disse bivirkninger skal du læse om i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”.
I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger. 

Mulige senfølger

 • Nedsat evne til at få børn.
 • Øget risiko for anden kræftsygdom.
 • Svækket hjertepumpefunktion.
 • Nerveskader, føleforstyrrelser.
 • Risiko for angst og depression.

Du kan også selv søge information om medicinen på internettet, f.eks. på: www.indlaegsseddel.dk eller www.medicin.dk.

Bivirkninger til Bendamustin

Allergisk reaktion

Bendamustin kan almindeligvis give symptomer i forbindelse med infusion i form af udslæt, kløe, feber og kulderystelser. Denne reaktion er helt ufarlig.  
Det kan være vanskeligt at adskille disse symptomer fra allergiske reaktioner, så sig straks til sygeplejersken hvis du får ubehag af enhver art under og efter infusionen. Det kan også ses som en forsinket reaktion, når du er kommet hjem.

Hårtab

Bendamustin giver sjældent egentligt hårtab, men du kan opleve, at der sker en udtynding af håret i behandlingsforløbet.

Træthed

Du skal forvente, at du oplever tiltagende  træthed i løbet af behandlingerne. Tal med personalet om trætheden, og hvad du evt. kan gøre for at afhjælpe trætheden.

Andre bivirkninger

Hudreaktioner i form af udslæt og kløe er ofte forbigående, men hvis du udvikler blærer i huden, bør du kontakte afdelingen. Derudover kan ses diarré eller forstoppelse, svimmelhed, søvnforstyrrelser, forstyrrelse af hjerterytmen, ændringer i blodtrykket, påvirkning af lever og nyrer.

Tiden hjemme mellem behandlingerne 

Nogle patienter kan passe deres arbejde mellem behandlingerne og have en hverdag næsten, som de plejer. Andre har brug for et par ekstra dage fri, nedsat tid eller helt at holde op med  at arbejde i behandlingsperioden. Det kan også afhænge af, hvilket arbejde du har.

Hvad du selv kan gøre

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. 
 • Sørg for frisk luft og daglig motion, f.eks. gåture. 
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur. 
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Kontakt os altid ved

 • Temperaturstigning over 38,3 C eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 C (målingerne foretages med 1 times interval).
 • Blødninger, som ikke standser af sig selv.
 • Stærke smerter.
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine.
 • Åndenød eller stakåndethed.
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning.
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre.
 • Forstoppelse igennem flere dage.
 • Diarré, som varer ved udover 1-2 dage.
 • Vedende opkastninger i mere end 1-2 dage.
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom.
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, f.eks. på grund af kvalme.
Redaktør