Behandling af misdannede lymfekar

En lymfatisk misdannelse er lymfekar, der ikke er dannet korrekt hos et foster under graviditeten.

Med denne pjece vil vi gerne informere om din forestående behandling
 
Hvad er lymfatisk skleroterapi, og hvorfor er det nødvendigt?

En lymfatisk misdannelse er lymfekar, der ikke er dannet korrekt hos et foster under graviditeten.  Misdannelsen består af små cyster, der indeholder lymfevæske. Lymfatiske misdannelser kan give problemer som smerte, hævelse ved infektioner samt kosmetiske gener. 

Lymfatisk skleroterapi, er en metode der formindsker størrelsen af den lymfatiske misdannelse, så den giver færre gener, færre smerter og bliver kosmetisk mere acceptabel. På Rigshospitalet anvender vi to forskellige skleroterapi metoder: indsprøjtning af medicin og laserbehandling. Metoderne kan anvendes i kombination. 

Når der sprøjtes medicin (Picibanil, OK-432) ind i den lymfatiske misdannelse, sker der en reaktion i de små cyster, så der dannes ar og senere skrumpning. Lymfatisk skleroterapi virker bedst, hvis den lymfatiske misdannelse består af få, større cyster. Der bruges ultralyd, så lægen kan se nøjagtigt, hvor cysterne befinder sig. Først tømmes cysten for lymfevæske, og derefter sprøjtes medicinen ind. 

Vigtigt: Du kan ikke få behandling med OK-432, hvis du er allergisk overfor penicillin, da der anvendes penicillin i fremstillingen af præparatet.

Lymfatiske misdannelser i mundhulen kan behandles med laserbehandling. Laserbehandlingen giver en mindre forbrænding i den lymfatiske misdannelse, som får den til at skrumpe. Ofte kombineres det med indsprøjtning af en lille dosis binyrebarkhormon i det behandlede område, for at mindske en efterfølgende hævelse.

Behandlingerne udføres af en øre-næse-hals kirurg, der har specialiseret sig inden for behandling af misdannede lymfekar. 

Inden operationen

  • Du møder lægen, der skal varetage operationen (skleroterapien)
  • Du skal faste som aftalt med narkoselægen
  • Du må gerne drikke vand og saftevand indtil 2 timer før operationen 
  • Du skal have været i bad og vasket hår, inden operationsdagen
  • Du må ikke have kontaktlinser, neglelak og make-up på, når du kører til operationsgangen
  • Du bør så vidt muligt lade værdigenstande blive hjemme
  • Sygeplejersken giver noget beroligende medicin til børn før operationen, hvis dette på forhånd er aftalt med narkoselægen.
  • Det vil være muligt at have nærmeste pårørende (højst to) med på operationsgangen. Forældre må være hos barnet, indtil det er bedøvet

Faste og bedøvelse

Du kan læse mere om dette i pjecerne:
Patientinformation om bedøvelse” (Voksne)
Skal du bedøves?”  (børn)

Operationen 

Der kan være ventetid fra mødetidspunkt til operationstidspunkt. 
Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer oftest under 1 time. 

Er der risici?

Skleroterapi, hvor der indsprøjtes OK-432 forårsager irritation og hævelse, så området, der er blevet opereret, vil se værre ud end normalt. Området bliver oftest rødt, hævet og ømt i de næste 1-2 uger, og der kan være behov for at tage smertestillende medicin. Man kan også få feber inden for det første døgn. Feberen kan vare et par dage. Det er forskelligt fra den ene person til den anden, hvor mange gener man har efter skleroterapien. Generne er som sådan et godt tegn, fordi de viser, at medicinen virker efter hensigten. 

Ved laserbehandling kommer der et sår i området, der viser sig som et hvidt område, som kan bløde lidt i perioden, indtil det er helet igen.

Efter operationen 

Når operationen er overstået, kommer du på en opvågningstue de første timer. Forældre må igen være hos deres barn på opvågningsstuen. 
De fleste voksne patienter kan udskrives samme eftermiddag, med mindre din tilstand gør det nødvendigt at overnatte. Børn er oftest indlagt i et eller flere døgn for at observere for virkningen af skleroterapien og lindre de gener, der kan følge med.

Da formålet med lymfatisk skleroterapi er at skabe irritation i den lymfatiske misdannelse, skal medicinsk behandling ud over smertebehandling med Paracetamol aftales med lægen, indtil 14 dage efter operationen, idet det kan modvirke effekten af behandlingen.

Kosten efter operationen 

Der er ingen kost restriktioner, og du må spise efter evne. Dog skal du undgå mad, der kan rive i området, hvis du er blevet laserbehandlet.
Forholdsregler, når du er kommet hjem Du bør ikke være alene det første døgn. Afhængig af placering og størrelse af den lymfatiske misdannelse, kan der være behov for nogle dages sygemelding efter operationen. Børn skal være hjemme fra vuggestue/børnehave, så længe der er feber eller smerter, oftest i mindst 1 uge efter operationen. 
Hvis du har brug for dokumentation for indlæggelsen, kan dette udleveres inden udskrivelsen. 

Smerter 

Efter operationen kan du have smerter. Du kan derfor have behov for smertestillende medicin i de første døgn. Vi anbefaler følgende:
Paracetamol  2 tabletter á 500 mg 4 gange i døgnet (håndkøb) til voksne. Paracetamol dosis til børn, afhænger af barnets alder og vægt. Tal med apoteket om dette. Paracetamol tabletterne skal være indkøbt inden operationsdagen. 

Du skal kontakte hospitalet, hvis

  • Du har mange smerter, og smertebehandlingen ikke hjælper
  • Det behandlede område er usædvanligt varmt, rødt og smertefuldt og du får feber eller ikke kan spise og drikke som sædvanligt.

Ambulant kontrol

Du vil få sendt et brev per post eller i e-boks, med en indkaldelse til ambulant opfølgning efter 2-3 måneder. Vi vil her evaluere forløbet og effekten af behandlingen. Du kan have brug for flere operationer for at formindske den lymfatiske misdannelse. Da skleroterapi forårsager hævelse og ubehag, er det mest sikkert at udføre flere mindre behandlinger for at begrænse bivirkningerne. Skleroterapi vil ikke ”helbrede” den lymfatiske misdannelse men formindske størrelsen, så generne bliver mindre eller forsvinder.

Afbud 

Hvis du ikke ønsker at benytte operationstilbuddet, bedes du meddele os det hurtigst muligt. 

Redaktør