BEAM - behandling med

Behandling med BEAM gives til dig, der skal have behandling med egne stamceller.

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling kaldet BEAM, og hvordan behandlingen kan påvirke dig. Denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå.

Behandlingens indhold

Behandlingen BEAM strækker sig over 5 dage med kemobehandling, der gives flere gange om dagen. Behandlingen gives med bærbare infusionspumper, hvilket betyder, at du kan gå hjem med en rygsæk, hvor poser med kemoterapi og de bærbare infusionspumper ligger i, såfremt din tilstand tillader det. Behandlingen består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.  Navnet BEAM kommer af de præparater, der indgår:

B = BCNU/Carmustine (kemoterapi)
E = Etoposidfosfat/Etopofos (kemoterapi)
A = Ara-C/cytarabine (kemoterapi)
M = Melphalan

Til denne behandling skal du have anlagt et centralt venekateter (CVK). Information om CVK- anlæggelse er beskrevet i en selvstændig pjece. Du har måske allerede fået anlagt CVK i forbindelse med høst af stamceller, inden du skal have 
BEAM.
For at forebygge bivirkninger til behandlingen vil du få understøttende behandling. Dette beskrives i et senere afsnit.

Kemoterapi

Rigshospitalet Afdeling for Blodsygdomme rigshospitalet.dk
Kemoterapi er cellegifte, som primært rammer og ødelægger celler, der deler sig hurtigt. Stofferne virker ved at beskadige cellers arveanlæg (DNA) og forhindrer dermed celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika.  Kemoterapi udgør derfor en vigtig del af din behandling.

Behandlingsforløbet

Behandling med BEAM gives til dig, der skal have behandling med egne stamceller. BEAM gives kun én gang umiddelbart forud for stamcelleinfusion. Se øvrige pjecer om stamcellestøtte og højdosis forløb. I et forløb med stamcellestøtte, tæller vi ned til den dag, du skal have dine stamceller retur. Det vil sige, at den dag du får stamceller, hedder ”dag 0”. BEAM starter en uge før stamcelleindgift, det vil sige, det starter ”dag minus 7” (dag -7).

Sådan gives behandlingen

Dag -7

Når du møder i afsnittet, skal du have taget blodprøver og se en læge. Dette er for at kontrollere, at du er klar til behandling og ikke har en infektion. Når vi er sikre på, at du er klar til behandling, får du udleveret kvalmestillende samt antihistamin, der skal forhindre, at du får en reaktion på carmustine, som er det første kemostof, du skal have.
Carmustine gives over ca. 1 time som almindelig infusion.
Herefter kobles 2 slags kemoterapi, Etopofos og cytarabin til dit CVK via 2 bærbare infusionspumper. Pumperne og poserne med kemoterapi bæres i en rygsæk. Pumperne er programmerede til at give kemoterapi på faste tidspunkter. Cytarabin gives 2 gange om dagen over 30 minutter med 12 timer imellem, og starter allerede samme aften kl. 20. 
Etopofos gives én gang om dagen, og starter næste dag kl. 10. Når pumperne er koblet til dit CVK kan du gå hjem, hvis du føler dig tryg ved dette og hvis din behandling forløber ukompliceret.

Dag -7 

Hvis du går hjem, får du udleveret tabletter til alle dage i behandlingen, som du skal tage derhjemme efter anvisning. Du får også udleveret et arbejdsskema, hvori du kan se, hvornår pumperne skal give dig behandling. Som udgangspunkt skal du møde i afsnittet hver anden dag til skift af pumper.

Dag -6

Pumperne styrer din behandling. Du får cytarabin kl. 8 og kl. 20 og etopofos kl. 10. Du skal kontakte afsnittet, hvis der lyder en alarm fra pumperne, eller de ikke går i gang til tiden, men ellers kan du blive hjemme.

Dag -5

Pumpen styrer, at du får cytarabin kl. 8. Du skal møde på afsnittet omkring kl. 9.30 til skift af pumper.
Mens du er på afsnittet, skal der tages blodprøver. Du får en infusion med etopofos, som gives enten på pumpe eller som almindelig infusion i afsnittet. Når infusionen er færdig, kobles du til 2 bærbare pumper ligesom den første dag. Én med etopofos, der starter næste dag kl. 10, og én med cytarabin, der gives 2 gange om dagen med 12 timer imellem, og starter samme aften kl. 20. Herefter kan du gå hjem igen.

Dag -4

Pumperne styrer din behandling. Du får cytarabin kl. 8 og kl. 20 og etopofos kl. 10. Du skal kontakte afsnittet, hvis der lyder en alarm fra pumperne, eller de ikke går i gang til tiden, men ellers kan du blive hjemme.

Dag -3

Pumpen styrer, at du får cytarabin kl. 8. Du skal møde på afsnittet omkring kl. 9.30 til blodprøver og den sidste dosis med etopofos, som gives enten på pumpe eller som almindelig infusion. 
Som det sidste skal du have melphalan, det gives over 20-30 minutter uden infusionspumpe. Du har nu pause i 2 dage, inden du skal have dine stamceller retur. Du kan være derhjemme, hvis din tilstand tillader det.

Understøttende behandling

For at forebygge bivirkninger ved kemoterapi får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt, at du tager dine tabletter som foreskrevet, da det er en del af den medicinske kræftbehandling.

Kvalmestillende

Du får forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du vil oftest få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og det er derfor vigtigt at du tager dem som anvist. Vær opmærksom på at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Fortæl det til personalet, hvis du alligevel oplever kvalme.
Binyrebarkhormon
Gives under behandlingen som en del af den kvalmestillende behandling. Binyrebarkhormon kan give en række bivirkninger såsom rastløshed, humørforandringer, søvnløshed, svedtendens, væskeophobning og stigning i blodsukker.

Allopurinol

Allopurinol forhindrer, at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller ophobes i din krop. Affaldsstoffer kan skade nyrerne og kan give podagra/ urinsur gigt. Drik derfor også 2 – 3 liter væske på dagen, du har fået din behandling og den efterfølgende uges tid. Vær opmærksom på, at allopurinol kan give hududslæt. 

Mundskyllevæske

Du får udleveret caphosol®, som skal forebygge mundgener (mucositis). Du skal skylle mund 4 gange daglig efter anvisning, og kan øge til 10 gange daglig, hvis du oplever tørhed, rødme, ømhed og/eller smerter i mundhulen. Se desuden pjecen ”Børst tænderne – det betaler sig”.

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikke tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse.

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Desuden kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og dermed også til behandling med BEAM:

 • Kvalme, opkastning og nedsat appetit 
 • Påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • Hårtab
 • Forandringer af hud og negle
 • Mundgener
 • Træthed

Du kan læse om bivirkninger i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”.
I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger. 

Mulige senfølger

 • Nedsat evne til at få børn
 • Øget risiko for anden kræftsygdom
 • Nerveskader, føleforstyrrelser
 • Risiko for angst og depression

Du kan også selv søge information om medicinen på internettet, f.eks. på www.indlaegsseddel.dk eller www.medicin.dk.

Bivirkninger til de enkelte stoffer i BEAM

Carmustine

Carmustine indeholder en mindre mængde alkohol, og det kan forårsage rødme/ opblussende ansigt under og umiddelbart efter infusionen. Derudover kan det give hovedpine, blodtryksfald, mavesmerter og kvalme.  Generne er som regel forbigående og forsvinder i løbet af 1-2 timer efter infusionen er ophørt. Præparatet kan påvirke mundslimhinden med smerter, tørhed og sår til følge. 

Etoposidphosphat

Præparatet kan give mavesmerter, forstoppelse og diarré. Mundslimhinden kan blive påvirket med smerter, tørhed og sår til følge. Derudover kan det medføre feber, forhøjet blodtryk, svimmelhed, påvirkning af nerverne i fingre og fødder og i sjældne tilfælde lever- eller lungepåvirkning og kramper. Du kan få hudkløe eller udslæt. Umiddelbart i forbindelse med behandlingen kan du opleve ansigtsrødme.

Ara-C/cytarabine

Cytarabine kan påvirke nervesystemet. Det kan vise sig ved problemer med at styre sine bevægelser, fx problemer med at gå eller styre en arm eller hånd i den rigtige retning. Nervepåvirkningen kan også vise sig ved sløvhed eller talebesvær. Hvis du oplever sådanne eller lignende problemer, er det vigtigt, at du siger det til personalet. Symptomerne forsvinder sædvanligvis gradvist af sig selv igen.
Cytarabine kan give gener i øjnene i form af sviende, smertende, røde øjne, evt. med blødning. Derudover kan der forekomme lysfølsomhed, synsforstyrrelser og øjnene kan løbe i vand. Bivirkningerne kan forebygges ved brug af binyrebarkhormonholdige øjendråber eller binyrebarkhormon tabletter. 
Andre almindelige bivirkninger er: feber, udslæt, hudkløe og påvirkning af vejrtrækningen.

Melphalan

Kan give varmefølelse i forbindelse med infusionen. Derudover kan præparatet påvirke mundslimhinden med smerter, tørhed og sår til følge. Hele mavetarmslimhinden kan også blive påvirket, med diarré til følge.

Generelt for behandling med BEAM gælder det at kvalme, appetitløshed, mundgener og træthed er udtalt. Derudover får de fleste også diarré i en eller anden grad. Hvis du oplever diarré, kan du få stoppende medicin, så snart der er taget en afføringsprøve fra. Stort set alle får også et transfusionsbehov med både røde blodlegemer (SAG-M) og blodplader (trombocytter). Der gives forebyggende antibiotika i forløbet, men mange oplever på et tidspunkt at skulle have antibiotika som infusion, enten pga. feber eller pga. stigende infektionstal. Se desuden pjece om ”højdosis kemoterapi med stamcellestøtte”.

Kontakt altid afdelingen ved:

 • Temperaturstigning over 38,3 C eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 C (målingerne skal være med 1 times interval).
 • Blødninger, som ikke standser af sig selv.
 • Stærke smerter.
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine.
 • Åndenød eller stakåndethed..
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning.
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre.
 • Udslæt.
 • Forstoppelse gennem flere dage.
 • Diarré, som varer ved udover 1-2 dage.
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1-2 dage.
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom.
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, f.eks. på grund af kvalme.
Redaktør