Anvendelse af kendt sæddonor eller kendt dedikeret sæddonor - vejledning

Forløb ved anvendelse af kendt eller kendt dedikeret sæddonor, samt definitioner på de to typer af sæddonation.

Definition

Ved kendt sæddonation er donors identitet kendt af modtager på donationstidspunktet. Såfremt modtager ikke lever i et heteroseksuelt forhold, har donor mulighed for med sin underskrift at vedkende sig faderskabet af et eventuelt barn, og barnet vil være donors lovlige arving (kendt dedikeret sæddonation). Dog vil en kendt sæddonor, der donerer til en enlig kvinde altid juridisk blive tilkendt faderskabet

Procedure for kendt sæddonation

Når en enlig eller et par ønsker at anvende en kendt sæddonor, indkaldes begge parter til dels en individuel og dels fælles samtaler med en læge.

NB: Det er kun muligt at teste én kendt sæddonor pr. kvinde/par.

Undersøgelse af kendt sæddonor før det ambulante besøg

Før samtalen i klinikken med en kendt sæddonor skal han have foretaget:

•     Screening af blodprøve for HIV 1 og 2, hepatitis B og C samt syfilis og undersøges for klamydia via egen læge
•     Sædanalyse for at vurdere sædens egnethed via egen læge
•     Have tilsendt donorjournal
•     Have tilsendt samtykkeerklæring mhp. udlevering af helbredsoplysninger

Svar på sædanalyse, donorjournal samt samtykkeerklæring
mhp. udlevering af helbredsoplysninger skal sendes til
afdelingen viaMinSundhedsplatform senest 14 dage
inden 1. samtale

Det er meget vigtigt at vi modtager ovenstående dokumenter senest 14 dage før samtalen - ellers kan samtalen ikke gennemføres, og jeres samtale vil blive udsat!

Ved det ambulante besøg

Ved samtalen med den kendte sæddonorkandidat gennemgås spørgeskemaet, diverse prøvesvar og der foretages en samlet risikovurdering. Det er ikke muligt for en mand at donere sæd, såfremt han har HIV eller hepatitis B eller C.

Hvis begge parter accepterer behandlingen med kendt sæddonation, underskrives informeret samtykke.

Herefter aftales sæddeponering i Sædbanken, Afdeling for Vækst og Reproduktion (telefon 3545 5065) og samtidig underskrives tilladelse til optøning af et ministrå til vurdering af sædens kvalitet efter optøning, dvs. om den er egnet til  IUI-D eller IVF/ICSI.

Når der foreligger resultat fra Sædbanken orienteres både den kendte sæddonor og kvinden/parret om resultatet samt om opstart af behandling.

Redaktør