Antibiotika inhalationer - hjemmebehandling med

Heri findes information og vejledning om hjemmebehandling med antibiotika og inhalationer.

Patientvejledning

Lægen har sat dig i behandling med inhalation af antibiotika. Sygeplejersken vil sørge for, at du eller din pårørende får den nødvendige oplæring i blanding af medicinen.

Dosis og tidspunkter for inhalationerne vil fremgå af dit medicinskema. Det kan være forskelligt, om der skal give en eller flere.

Du får udleveret medicin, udstyr og alle remedier, der skal anvendes til at tage inhalationer derhjemme enten i sengeafsnittet eller klinikken. Du skal selv holde øje med, om du kommer til at mangle noget, og bede om at få det udleveret.

Udstyret, der anvendes, hedder PARI  LC Sprint. Udstyret er tænkt som et lukket system, der skal sikre en god fordeling af medicin i lungerne, og samtidig begrænse spredning af antibiotika i hjemmet.  

Hygiejne

Du skal altid vaske hænder, før du går i gang med at forberede en inhalation. Brug engangshandsker, når du skal håndtere medicinen.

Rengøring af udstyr

Alle dele undtagen luftslangen rengøres efter hver inhalation med vand og sæbe, f. eks. almindeligt opvaskemiddel. Vandet skal være kogt eller sterilt vand, for at undgå eventuelle vandbakterier. Det behøver ikke at have en bestemt temperatur ved rengøringen. Bagefter skal du tørre alle dele i et rent klæde eller viskestykke. Opvaskemaskinen må ikke bruges til at vaske udstyret i.

Filterskift

Det lille runde filter skal skiftes efter hver behandling. Du skal pakke det i en lille pose, binde knude på og smide det ud i den almindelige affaldssæk.

Opbevaring

Udstyret skal opbevares rent og tørt. Medicin og skarpe genstande skal opbevares sikkert og uden for børns rækkevidde.
Udstyret har en holdbarhed på et år. Det skal ikke leveres tilbage, når behandlingen afsluttes, du skal blot smide ud. 

Mundhygiejne efter inhalationer

Inhalationen vil give dig en høj koncentration af antibiotika i mundhulen. Det kan påvirke den naturlige balance i munden. Derfor skal du skylle munden grundigt med almindeligt vand efter hver inhalation.

Affald

Brugte kanyler og hætteglas, hvor der har været medicin i, samles i en kanyleboks, som du får udleveret. Når den er fyldt sættes låget fast, og du skal returnere den til klinikken. Resten kan du smide ud derhjemme.

Redaktør