Ambulant bruger - HPN-info

Kontakter og vigtige informationer for brugere af hjemmeparenteral ernæring.

Kontakter og vigtige informationer

Patientnavn _____________________________

Klinikken er din primære kontakt, hvor alle spørgsmål kan rettes til
Tlf: 35 45 31 56.

Sygeplejerske og patient gennemgår journal

Apoteket pakker og leverer alle varer, som er relateret til ernæringen, f.eks. ernæringsposer, væsker, heparin, vitaminer, sporstoffer, saltvand, saltvandssprøjter osv.
Tlf: 44 57 78 29
Mail: indkob.apoteket@regionh.dk

Hvis du mailer, husk da at angive navn, CPR.nr, telefon samt en tydelig angivelse af de ønskede varer, gerne med varenummer.

Dropstativ

Vores leveringsfirma Buur & Søgaard, pakker og leverer alle engangsartikler, d.v.s. sprøjter, kanyler, afdækningsstykker, handsker etc.
Tlf: 40 99 25 03
Mail: info@buursoegaard.dk

Buur & Søgaards logo

Dine leveringer bliver pakket ud fra dit nyeste dropskema. Check derfor venligst, om dit skema er kor- rekt udfyldt. Har du ændringer til til din levering, kontakt da venligst vores klinik.

Parenteral ernæring/apotekervarer

Hvis du har ændringer i forhold til din faste bestilling, meldes dette senest 4 dage før levering til apoteket.
Hvis du får køleskabs-poser, og skal have ændret i antal, skal det meddeles til klinikken senest 10 dage før levering.

Engangsartikler

Du skal selv, eller i samarbejde med hjemmesygeplejersker, bestille alle dine engangsartikler hos Buur & Søgaard. Bestillingssedler rekvireres hos chaufføren.

Hvis du bor på Bornholm vil du modtage en bestillingsliste fra Buur & Søgaard pr. mail eller brev. Denne skal returneres til Buur og Søgaard senest en uge før levering.

Pause

Hvis din levering skal pauseres kontakt da venligst klinikken.

Ferie

Hvis du skal på ferie, kontakt da venligst klinikken i god tid, gerne 6 uger i forvejen. Du kan læse mere om at tage på ferie med parenteral ernæring på vores hjemmeside.

Hjemmeside

På afdelingens hjemmeside kan du få svar på spørgsmål angående din parenterale ernæring, dit permanente intravenøse kateter, rejse m.m.:
rigshospitalet.dk -> Afdelinger -> Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme

Foto af Rigshospitalet
Redaktør