Allogen stamcelletransplantation - forløb for

Afhængig af blandt andet diagnose og alder vurderes hvilken type transplantation der er tale om.

Patientinformation

Vævstypeundersøgelse 

Afhængig af hvilken diagnose du får stillet, tager lægen på din afdeling stilling til, om der på nuværende tidspunkt er behov for at sende blodprøver til vævstypeundersøgelse. I så fald sørger lægen for at du, dine søskende (helsøskende) og evt. forældre får taget blodprøve til vævstypeundersøgelse. 
Det er også vigtigt at vide, om din(e) søskende har sygdomme, som kan være årsag til, at de ikke kan anvendes som donor.
Det tager ca. 2-3 uger før der er svar på undersøgelserne. Når der er svar på undersøgelserne vil du og evt. søskende få besked på resultaterne af undersøgelserne.

Hvis søskende kan anvendes som donor

Før du kan blive transplanteret, skal du og din(e) søskende have taget yderligere en blodprøve til vævstypeundersøgelse for at bekræfte, at jeres vævstyper passer sammen. Der bliver også taget blodprøver, for at finde ud af, hvilke virusinfektioner I har haft. Det tager ca. 2-3 uger at få svar på dette. Den af dine søskende, der på baggrund af vævstypeundersøgelsen bliver valgt som donor, får yderligere besked, når du er blevet godkendt til transplantation. Se Henvisning til transplantation

Hvis søskende ikke kan anvendes som donor 

Hvis ingen af dine søskende kan anvendes som donor, får de besked herom.  
Lægen på din afdeling kan nu sende en anmodning til et udvalg af speciallæger i knoglemarvstransplantation på Rigshospitalet eller Aarhus Sygehus med henblik på at søge efter ubeslægtet donor. Visitationsudvalget holder møde én gang om ugen. 
Efter godkendelse i visitationsudvalget går Vævstypelaboratoriet i gang med at søge efter donor i nationale og internationale registre. 

Søgning efter ubeslægtet donor

I gennemsnit tager det 2-3 måneder at finde en donor. I nogle tilfælde kan det være sværere at finde en donor, der passer, og derfor kan der gå længere tid. Lægen på din afdeling får besked fra Vævstypelaboratoriet, når der er fundet egnet donor.

Henvisning til transplantation

Når der er fundet en eller flere egnede donorer, vurderer lægen på din afdeling endnu en gang om allogen knoglemarvstransplantation er en behandlingsmulighed for dig. Før henvisningen sendes til visitationsudvalget udføres der derfor en status på din sygdom. Det kan 
f.eks. være blodprøver, knoglemarvsundersøgelse, lungefunktionsundersøgelse, hjerteundersøgelse og scanninger. Afhængig af blandt andet diagnose og alder vurderes hvilken type transplantation du skal gennemgå, - en standard eller mini allogen transplantation. Se senere.

Transplantationsudvalget beslutter ud fra gældende retningslinjer, om du kan godkendes til transplantation og hvilken type transplantation der vil være den mest hensigtsmæssige for dig. 
Udvalget holder møde én gang ugentlig, og umiddelbart efter planlægges dato for transplantation. Datoen planlægges bl.a. i forhold til, om du skal have yderligere behandling før transplantation, og i forhold til, hvornår man kan forvente at få donorceller hjem. Datoen for forventet transplantation bliver sendt til lægen på din afdeling.

I god tid før transplantationsforløbet bliver du kontaktet af en koordinator fra transplantationsafsnittet, og du får tilsendt skriftlig information. Har du en beslægtet donor, sender transplantationskoordinatoren også skriftlig information til ham/hende.

I perioden frem til transplantation kan det være en stor fordel, hvis du får afklaret forhold omkring sygemelding/orlov, evt. pasning af børn. Det kan være nødvendigt at tage kontakt til en socialrådgiver/sagsbehandler i din kommune. 

Forsamtale

Forsamtalen er første besøg på transplantationsafsnittet. Vi anbefaler, at du har en pårørende med til samtalen. Her får du og dine pårørende grundig information af læge og sygeplejerske, og I bliver vist rundt på afsnittet.

Forundersøgelse

Cirka 1-2 uger efter forsamtalen skal du gennemgå en række undersøgelser på transplantationsafsnittet. Dette er for at sikre, at der er kontrol over din sygdom, at du er fri for infektioner, og at der ikke er andre helbredsmæssige problemstillinger. Forundersøgelserne varer ca. 5 hverdage. 

Transplantation og forløbet efter

Cirka en uge før du bliver transplanteret skal du møde på transplantationsafsnittet til forbehandling med kemoterapi og eventuelt også stråleterapi.

Kontakt til ubeslægtet donor efter transplantationen

Mange donorcentre giver mulighed for at få kontakt til donor efter transplantationen. Kontakten sker i starten skriftligt og anonymt. Hvis både patient og donor ønsker det, er der oftest mulighed for at ophæve anonymiteten 1- 2 år efter transplantationen. 
Hvis du har interesse i at kontakte din donor, skal du kontakte en transplantationskoordinator på det afsnit, hvor du blev knoglemarvstransplanteret. 

Link til information på Rigshospitalets hjemmeside

http://www.rigshospitalet.dk/Knoglemarvstransplantation

Links til hjemmesider der kan være af interesse:

Danske hjemmesider

www.cancer.dk - søg under ’stamcelletransplantation’
http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Finsencentret/
Haematologisk+Klinik/Sygdom+og+behandling/Knoglemarvstransplantation/
 http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Juliane+Marie+Centret/Klinikker/
BoerneUngeKlinikken/Sygdom_og_behandling/Knoglemarvstransplantation.htm
www.bloddonor.dk
 http://www.auh.dk/om+auh/afdelinger/det+danske+knoglemarvsdonorregister/
hvad+er+en+knoglemarvstrans-plantation-c7-

Udenlandske hjemmesider

www.marrow.com
www.nmdp.org
www.match.com
www.bmdw.org
 http://leukaemialymphomaresearch.org.uk/
 www.dkms.de

Film

whttp://cancervideo.dk/?seekword=stamcelletransplantation
 

Redaktør