Afdeling for Øjensygdomme

Ved diabetes anbefaler vi i Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme regelmæssig øjenkontrol for at bevare synsevnen og forebygge blindhed. Undersøgelsen foregår i Afdeling for Øjensygdomme.

Dekorativt billede

Øjenkontrol medvirker til at bevare synsevnen og forebygge blindhed. Vi anbefaler regelmæssig øjenkontrol, da eventuelle sukkersygeforandringer på nethinden ikke altid generer synet. Derfor kan du ikke selv følge udviklingen.

Øjenundersøgelsen omfatter

 • Udvidelse af pupillerne med øjendråber.
 • Synsmåling.
 • Fotografering af øjenbaggrunden og en foreløbig vurdering.
 • Undervisning om øjet og diabetisk nethindesygdom.
 • Mulighed for at stille spørgsmål om dine øjne og dit syn til øjensygeplejersken.

Udvidelse af pupillerne med øjendråber

For at få gode fotos, som viser detaljer af øjets nethinde, er det nødvendigt at udvide pupillerne.

 • Øjnene bliver dryppet med pupiludvidende dråber inden du bliver undersøgt i Afdeling for Øjensygdomme.
 • Dråberne kan svie et øjeblik.
 • Pupiludvidelsen giver sløret læsesyn, så længe dråberne virker. Dette varer normalt 2 – 4 timer.
 • Afstandssynet er ikke forringet af pupiludvidelsen, dog kan der være blændingsgener i modlys og sollys.

Øjensygeplejersken kontrollerer, om pupillerne er tilstrækkelig udvidede. Hvis ikke dryppes øjnene igen.

Synsmåling

Øjnenes synsevne måles. Synsmålingen foretages på en maskine, som først måler øjnene, og derefter viser dig bogstaver og tal i forskellig størrelse. Synsmålingen kan ikke bruges til, at kontrollere dine brillers styrke.

Brillekontrol foretages hos din optiker eller praktiserende øjenlæge.

Fotografering af øjenbaggrunden

Øjnenes nethinder fotograferes med digitalt kamera. Der tages fem billeder af hvert øje. Disse billeder sættes sammen til et billede. Da kameraet er digitalt er der mulighed for, at se billederne med det samme og få en foreløbig vurdering ved sygeplejersken.

De udvidede pupiller giver adgang for mere lys i øjnene. Derfor er det en god ide, at medbringe solbriller til hjemturen. Nogle kan godt køre bil et stykke tid efter fotograferingen, men andre synes det er rarest at tage tog, bus eller medbringe ”chauffør”.

Undervisning om øjet og diabetisk nethindesygdom

Øjensygeplejersken kan fortælle dig om:

 • Øjets opbygning.
 • Diabetisk øjensygdom.
 • Synsgener forårsaget af diabetes.
 • Dine øjnes tilstand.

Efter fotograferingen

Efter fotograferingen bliver billederne vurderet af en specialuddannet øjensygeplejerske eller en øjenlæge og et tidspunkt for næste fotografering/øjenundersøgelse bestemmes. Den endelige vurdering af billederne får du ved næste besøg hos diabeteslægen.

Hvis du har behov for en yderligere øjenundersøgelse eller behandling, bliver du henvist til en øjenafdeling på et hospital i hovedstads regionen, hvor du bor.

Generelt

Ved behov for nye briller, er det vigtigt, at dit blodsukker er stabilt i perioden op til optikerbesøg. Stabilt blodsukker vil som udgangspunkt sige, at det har ligget mellem 7 – 10 mmol/l i to uger.

Desuden anbefaler vi, at du måler blodsukker lige før optikerbesøg. Store svingninger i blodsukkeret kan give sløret syn. Du kan risikere at få en forkert brillestyrke, hvis brilleudmålingen sker ved for lavt eller for højt blodsukker.

Redaktør