Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn - Velkommen

Til forældre, der har et barn indlagt på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn.

Kære forældre. Denne pjece er skrevet til jer, der har et barn indlagt på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn.

Velkommen

De færreste forældre er forberedte på, at deres nyfødte barn må starte livet på en intensivafdeling. Det er en situation, der er meget anderledes end forventet, og det kan være svært at finde ud af at være forældre under disse omstændigheder. Jeres barn har brug for at få kærlighed og omsorg fra sine forældre døgnet rundt. Der er en seng ved siden af jeres barn, I kan sove i, så mindst en af jer altid kan være hos jeres barn. En gang imellem kan andre tætte personer i familien – f.eks. bedsteforældre – være hos barnet i stedet for forældrene.

Det kan være svært at få hverdagen med et indlagt barn til at hænge sammen, og vi vil ved en samtale kort efter indlæggelsen forsøge at hjælpe jer med at finde løsninger på praktiske problemer i forhold til arbejde, søskende og information til pårørende.

Spædbarnspleje og tilknytning

I er de vigtigste mennesker i jeres nyfødte barns liv. Da jeres barn lige nu har brug for særlig behandling, plejer og behandler sygeplejerskerne børnene sammen med jer. I ser og fornemmer sammen med sygeplejersken, hvordan jeres barn har det, og hvad det gerne vil.

I aftaler løbende med sygeplejersken, hvad I har brug for hjælp til. Det er vores erfaring, at det i starten godt kan være lidt svært og skræmmende at passe et meget sygt barn, og som forælder kan man være nervøs for at gøre noget forkert. Der vil dog altid være noget I kan gøre, selv om jeres barn er meget sygt.

Vi oplever, at forældre hurtigt bliver fortrolige med at passe deres barn, og når I er sammen med jeres barn, forstærkes tilknytningen mellem jer. I vil aldrig komme til at passe jeres barn alene, så længe I ikke føler jer trygge og sikre ved det. Det er sygeplejerskens ansvar at tage sig af alt, som ikke er en naturlig del af spædbarnspleje (for eksempel at lægge sonde og skifte forbindinger), indtil barnet kommer hjem.

Hvis I har lyst, kan I lære at udføre nogle af disse opgaver selv efter grundig vejledning af personalet.

Dekorativt billede

Fysisk nærhed med barnet

Hud-mod-hud kontakt er en måde at være helt nær med sit barn. Ved hud-mod-hud-kontakt sidder eller ligger du med dit nøgne barn mod din bare hud. Hud-mod-hud-kontakt gavner både jer og jeres barn. I har brug for at mærke jeres barn, og jeres barn har brug trygheden i at kunne mærke varmen fra jeres hud, lyden af hjerteslag og fornemme jeres duft.

Forskning viser, at hud-mod-hud-kontakt kan gøre det nemmere for forældre at knytte sig til deres barn og føle sig som forældre, moren får mere mælk og flere børn ender med at blive ammet. Barnet kan bedre holde en stabil temperatur, er mere roligt og sover dybere, når det er hud-mod-hud med forældrene. Hud-mod-hud-kontakt er en god overgang fra livmoderen og til verden udenfor.

Der kan være tidspunkter, hvor et meget sygt barn ikke kan klare at blive flyttet frem og tilbage. I kan stadig støtte jeres barn ved at sidde og holde om det i kuvøsen/vuggen og tale beroligende til det.

Mælkekøkken

Der er et mælkekøkken på afsnit 5021 samt afsnit 5023. I mælkekøkkenet er der et køleskab og en fryser, hvor personalet kan opbevare mælk til børnene. I vil få information og vejledning i udpumpning af modermælk på Barselsgangen og i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn.

Dekorativt billede

Søskende, venner og familie

Søskende er også en vigtig del af det nye barns liv. De kan let komme til at føle sig udenfor, så vi opfordrer jer til at tage dem med herind. De må dog ikke være forkølede, og I skal holde godt øje med dem af sikkerhedsmæssige grunde. Knapper og apparater kan være uimodståelige at røre ved.

Besøg af familie og venner

Familie og venner er velkomne på besøg, når I har lyst, dog sådan at I tager hensyn til de andre børn og familier på stuen. For at begrænse risikoen for smitte fra andre børn er det kun det indlagte barns søskende, der er velkomne. Kusiner, fætre og venners børn må desværre vente lidt med at se det nye familie medlem. Vi må ikke give familie og venner oplysninger om jeres barn, uden at vi har en klar aftale med jer om, hvem der må få oplysninger.

I kan give familie og venner lov til at besøge jeres barn, uden at I selv er der. I så fald skal I aftale det med den sygeplejerske, der passer jeres barn, så hun kan skrive det i barnets journal.

Husk at bede jeres gæster om at sætte mobilen på flytilstand samt udføre håndhygiejne ud fra retningslinjerne, som er beskrevet på næste side.

Et børnevenligt og sikkert miljø

Børn indlagt på afdelingen er meget følsomme over for uro, stærke dufte og bakterier. Vær derfor med til at holde pladsen omkring jeres barn ren og ryddelig:

 • Spis dine måltider i køkkenet, så duftene ikke generer børn og andre forældre
 • Opbevar mad og drikke i køleskabet, så de ikke tiltrækker fluer
 • Af hensyn til børnene må vi desværre ikke have blomster på stuerne. Du kan sætte dine blomster på gangen eller i forældrekøkkenet. Skift vandet ved blomsterne hver dag, da der vokser mange bakterier i blomstervand.

Vi vil bede dig om at:

 • Rydde op og rede din seng hver morgen, så stuen er klar fra morgenstunden til rengøring samt dagens arbejde omkring jeres barn
 • Skifte sengetøj mindst een gang om ugen
 • Opbevare dine ting i dit skab eller sengebord, så personalet kan finde plads til de ting, dit barn behøver til behandling og pleje, og så vi kan sikre god hygiejne omkring dit barn
 • Sørge for, at der ikke står ting på gulvet, som man kan falde over
 • Gøre plads så gulvet kan blive vasket - også under din seng.

Hygiejne

For at minimere risikoen for infektioner og smittespredning, er det uhyre vigtigt med god håndhygiejne. Alle besøgende i afdelingen skal følge disse procedurer:

 • Hæng overtøj i forældreskab i mellemgangen afsnit 5024/5023.
 • Tag ringe, ure og armbånd af, inden kontakt med barnet og barnets omgivelser. Det er vigtigt, at vaske hænder hver gang man kommer ind på stuen.

  Håndvask

  Sådan gør du:

  • Gør hænderne våde under rindende vand, koldt eller tempereret
  • Fordel sæbe på hver finger, mellem fingre, på håndryggen, på håndfladen og omkring håndled
  • Bearbejd fingerspidser, tommelfingre, fingermellemrum, håndflader og håndled i min. 15 sek.
  • Skyl sæben af under rindende vand, koldt eller tempereret
  • Dup hænderne tørre i engangshåndklæder
  • Luk evt. håndbetjent vandhane med et engangshåndklæde

  Hånddesinfektion:

  Sådan gør du:

  • Hånddesinfektion udføres på synlig ren og tør hud
  • Brug min. 2 ml. hånddesinfektionsmiddel
  • Fordel og indgnid overalt på hver finger, mellem fingre, på håndryggen, på håndfladen og omkring håndled, til de er tørre
  • Husk underarme hvis de har været i berøring med patient eller seng
  • Huden skal holdes fugtig i min. 30 sekunder

  Om afdelingen

  Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn er opdelt i to teams. I hvert team arbejder omkring 50 sygeplejersker, og der er en sekretær tilknyttet. Hvert team har egen ledelse. Afdelingens læger, bioanalytikere samt en mindre gruppe af ekspertsygeplejersker arbejder på tværs af de to teams. Specialuddannede medicinstuderende (ventilatører) deltager også i plejen af børnene.

  Det er mange mennesker, men I bliver tilknyttet jeres eget ”hold” på 3-5 kontaktsygeplejersker, som er gennemgående i hele forløbet. Én af sygeplejerskerne er jeres Pleje-Ansvarlige-Sygeplejerske (PAS), der har det overordnede ansvar for plejen af jeres barn under hele indlæggelsen. Lægen har det overordnede ansvar for jeres barns behandling som Patient-Ansvarlig-Læge (PAL).

  Sygeplejerskerne arbejder på hverdage i tre-holds skift. Det vil sige, at der er forskellige sygeplejersker på arbejde dag, aften og nat. I weekenderne arbejder sygeplejerskerne i enten 8 eller 12 timer ad gangen.

  Lægerne arbejder i to-holds skift. De fleste arbejder mellem 8 og 15 på hverdage. Fra klokken 15 til klokken 8 næste morgen er der to læger på arbejde.

  Dekorativt billede

  Dagligdagen i afdelingen

  Dagen starter kl. 7, når sygeplejerskerne møder ind. kl. 8 er der et fælles møde for læger og sygeplejersker, hvor dagens arbejde planlægges. Derefter starter stuegang i de to teams kl. 8.20. Ved denne tidlige stuegang taler læger og sygeplejersker kort med jer om, hvordan det går med jeres barn og om dagens planer. I må derfor være oppe og klar til stuegang kl. 8.20.

  Om dagen plejer I børnene sammen med sygeplejerskerne. Lægerne fortsætter stuegang indtil kl. 13. Der kommer også speciallæger fra andre afdelinger for at undersøge børnene. I kan selvfølgelig altid være med, når der er undersøgelse af jeres barn og ved tilsyn af speciallæger fra andre afdelinger.

  Planlagte operationer og undersøgelser uden for afdelingen vil også foregå om dagen på hverdage. Derfor kan I opleve, at der kan være en del uro i hverdagene.

  Om eftermiddagen og aftenen falder der som regel ro over afdelingen. I aften- og nattevagterne vil en lidt mindre personalegruppe pleje børnene. Om natten forsøger vi at have det så roligt, som det nu er muligt i en afdeling, hvor nogle børn kan være meget syge.

  I skal altid give jeres tilladelse (samtykke) til barnets behandling og pleje. Uddybende samtaler med den Patient-Ansvarlige-Læge (PAL) og Pleje-Ansvarlige-Sygeplejerske (PAS) om barnets tilstand og behandling vil foregå på aftalte tidspunkter.

  Forældres muligheder for overnatning

  Patienthotellet

  I de særlige situationer, hvor vi ikke kan tilbyde overnatning i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, eller hvis begge forældre ønsker at overnatte på Rigshospitalet, er der mulighed for en seng på Patienthotellets gæsteværelser mod betaling. Patienthotellet findes ved opgang 10. Der er både enkelt- og dobbeltværelser, så der er mulighed for at få et dobbeltværelse, såfremt begge også ønsker at overnatte. Læs mere på rigshospitalet.dk/patienthotel

  Ronald McDonald Huset

  Familiehuset er forbeholdt familier med alvorligt syge børn, som har søskende. Familiehuset er bygget af Ronald McDonalds Børnefond og ligger for enden af den bygning, som Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn ligger i. I huset er der plads til 12 familier. Familien skal selv betale kr. 125 i døgnet. Hvis I ønsker at komme i betragtning til at bo i Familiehuset, skal I tale med den sygeplejerske, som passer jeres barn. Se også rmhus.dk.

  Mad til forældre

  Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn kan tilbyde gratis mad til én forælder, når I har jeres barn indlagt. Spørg personalet for flere informationer.

  Forældrekøkken

  I kan opbevare jeres egen mad i køleskabet i forældrekøkkenet og varme mad i mikroovnen. I er velkomne til at tage jeres gæster med i køkkenet. Det kan være en god idé at bede dem om at tage mad med til jer, hvis I ikke selv har overskud til at lave den. I køkkenet er der en kaffeautomat, en kaffemaskine og en vandkoger.

  Vi sætter stor pris på, at I rydder op, så køkkenet kan være et rart sted for alle.

  I kan også købe mad på Rigshospitalet.

  Her er forskellige muligheder:

  ”Arcaden” – café
  Stueetagen mellem opgang 2 og opgang 3
  Mandag til fredag kl. 6.30-19.00
  Weekend og helligdage kl. 8.00-18.30

  Kiosk ”7-eleven”
  Stueetagen mellem opgang 2 og opgang 3
  Åben alle dage, hele døgnet.

  ME EAT - Kantine
  Afsnit 4411
  Hverdage kl. 10.30-14.45
  Lukket weekend og helligdage.

  Espresso House

  Fællesrum og aktiviteter på afdelingen

  Der er fælles TV i forældrerummmet på sengeafsnit 5021. Hver anden torsdag fra kl. 14-15.30 (se opslag i mælkekøkkenet) er der forældregruppe, hvor I kan dele indtryk og oplevelser med andre forældre, som står i samme situation.

  Alle indlagte familier er velkomne til at benytte fællesområdet ved forældrekøkkenet og ved forældrerummet.

  Der er legerum i forhallen og udendørs har Rigshospitalet en legeplads foran Café ’Arcaden’.

  Hvis der er søskende, kan de have glæde af at deltage i den underholdning, der er for børn på Righospitalet. Følg med på Rigshospitalet.dk/BUA

  Forskning på afdelingen

  En af Rigshospitalets særlige opgaver er forskning med henblik på at forbedre pleje og behandling. I Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn har vi altid flere videnskabelige projekter i gang.

  Hvis jeres barn kan deltage i et projekt, vil vi spørge jer om tilladelse - også selvom det drejer sig om ganske små ting. I kan bede om betænkningstid, og I kan bede om, at nogle I kender deltager i samtalen.

  Overflytning og udskrivelse

  Når jeres barn ikke længere har behov for intensiv overvågning, vil barnet blive overflyttet til en anden afdeling eller komme hjem.

  En del børn udskrives direkte fra afdelingen til hjemmet. Nogle fordi opholdet i afdelingen er meget kortvarigt, andre får mindre brug for intensiv pleje fra sygeplejersker og kan udskrives til hjemmet via vores Tidligt Hjemmeopholdsordning (THO). Det er en ordning for børn, der har behov for hyppigt tilsyn af sygeplejersker, men som godt kan passes hjemme af deres forældre.

  Overflytning til børneafdeling eller lokalt hospital

  Hvis jeres barn ikke er klar til at komme hjem, vil det blive overflyttet til børneafdelingen på Rigshospitalet eller jeres lokale hospital. Vi forsøger at planlægge overflytningen i god tid, så I kan vænne jer til tanken og eventuelt besøge den nye afdeling. Den nye afdeling får selvfølgelig alle nødvendige oplysninger om jeres barn, og overflytning sker ikke før, vi mener, det er fuldt lægeligt forsvarligt.

  Ambulant kontrol

  Mange børn, der har været syge ved fødslen eller er født meget for tidligt, vil få tilbud om at komme til undersøgelser i et børneambulatorium på lokal-sygehuset eller i en børneklinik på Rigshospitalet.

  De hjælper også

  Mange forældre er chokerede eller i krise efter fødslen af et for tidligt født eller sygt barn, og livet kan virke urimeligt og kaotisk. I sådan en situation er det vigtigt, at dele sine tanker og følelser med nogen, og det er vigtigt, at få støtte og omsorg fra sine nærmeste og sygeplejerskerne. Her kan I læse lidt om andre muligheder for at få støtte og hjælp på Rigshospitalet.

  Præsten

  En samtale med én af Rigshospitalets præster kan være en hjælp og en støtte. Samtalen med præsten er fortrolig. Præsterne på Rigshospitalet hører til folkekirken og skaber gerne kontakt til jeres egen præst eller trossamfund.

  Etnisk Ressourceteam

  Hvis I ikke har en dansk baggrund eller ikke tilhører den danske folkekirke, kan I få støtte og krisehjælp fra et menneske, der kender til jeres kulturelle og religiøse baggrund. Etnisk Ressourceteam under Islamisk-Kristent Studiecenter (ikstudiecenter.dk) står bag tilbuddet, og deres medarbejdere har tavshedspligt. Henvend jer til personalet, hvis I ønsker denne støtte. For at hjælpe jer, har de brug for oplysninger om jeres alder, sprog og religion, så den person, der kommer og taler med jer, har viden om og forståelse for netop jeres religion og kulturelle baggrund.

  Psykologen

  Der er tilknyttet en psykolog til Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. I kan tale med psykologen om tanker og følelser i forhold til barnets tilstand, om forældreskabet, om forskelle i forældrenes reaktioner, om graviditeten og fødslen og om at være indlagt med sit barn på afdelingen.

  Hos psykologen er der fokus på, hvordan man som forældre bedst står indlæggelsestiden igennem; hvordan I bedst støtter barnet og hinanden og evt. også søskende.

  Tal med personalet om at blive henvist til psykologen, hvis I synes, I har brug for det.

  Socialrådgiveren

  Der er tilknyttet en socialrådgiver til Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, som I kan tale med om de sociale problemer, der opstår i forbindelse med jeres barns sygdom.

  Hvis jeres barn har en alvorlig, langvarig eller kronisk sygdom, er det muligt at ansøge kommunen om økonomisk støtte til dækning af tabt indtægt og ekstra udgifter.

  Socialrådgiveren kan rådgive og vejlede jer om gældende lovgivning og hjælpe jer med at udfærdige ansøgninger til social- og sundhedsforvaltningen eller andre myndigheder.

  Hvis I gerne vil tale med socialrådgiveren, skal I bede sygeplejersken sende en henvisning. I kan også henvende jer direkte i jeres egen kommune for at få afklaret muligheder for støtte, rådgivning og vejledning.

  Læs mere i socialrådgiverpjecen til ”Familier med syge børn”.

  Dekorativt billede

  Patientvejlederen

  Patientvejlederen kan vejlede jer i jeres rettigheder, aftale et møde med personalet eller give råd om, hvordan I kommer videre med en klage.

  Patientvejlederen har pjecer og anmeldelsesskemaer til både Patientforsikringen og Patientklagenævnet. Hvis I er utilfredse med noget, håber vi, at I vil sige det til personalet i afdelingen.

  Vi vil gøre, hvad vi kan, for at få problemerne løst sammen med jer. Hvis I ikke synes, at det lykkes, kan I tale med Rigshospitalets patientvejleder. Patientvejlederen har tavshedspligt og går kun videre med sagen efter aftale med jer.

  Patientvejlederen træffes mandag-torsdag kl. 10.00 - 13.00 og fredag kl. 10.00 - 12.00. Her kan man møde op personligt eller ringe på telefon 35 45 55 90. Kontoret er beliggende ved Rigshospitalets hovedindgang

  Sundhedsplejersken

  Hvis I er interesserede i det, kan vi forsøge at arrangere, at jeres sundhedsplejerske kommer og besøger jer i afdelingen. Men det er op til den enkelte sundhedsplejerske, om hun har tid og mulighed for at komme.

  MinSundhedsplatform.dk

  Du har som forælder mulighed for at få adgang til dit barns Min Sundhedsplatform. Du kan kun få adgang til dit barns oplysninger, hvis du har forældremyndighed over dit barn. Når dit barn fylder 15 år, vil du ikke længere have adgang til oplysningerne.

  Du skal udfylde en såkaldt aftaleerklæring som du kan få udleveret hos sekretæren på afdelingen. Blanketten skal udfyldes og afleveres til sekretæren som skanner den ind i dit barns journal. Du vil herefter få adgang til dit barns journal.

  Værd at vide

  Nedenfor er en række praktiske ting, der kan være nyttige for dig under opholdet på afdelingen.

  Fotografering

  Du må gerne fotografere dit eget barn og familie i afdelingen, men ikke andre børn eller voksne. Brug af blitz kan genere både dit og de andre børn. Du må gerne fotografere med mobiltelefon, så længe den er på flytilstand.

  Mobiltelefoner

  Af hensyn til dit barn og andre familier må der kun tales i telefon ved elevatoren, i garderobegangen eller i forhallen, dvs. undlad at tale i telefon på stuerne, gangen og forældrekøkkenet.

  Internet

  I pjeceholderen ved forældrekøkkenet finder I koder til internettet. Koden kan benyttes på jeres PC/mobil/tablet, når disse er er sat på flytilstand.

  Kvitteringer

  Gem alle kvitteringer til mad og hotelophold under indlæggelsen i tilfælde af, at I på et tidspunkt beslutter at ansøge kommunen om økonomisk hjælp til udgifter i forbindelse med jeres barns indlæggelse.

  Patientbiblioteket

  Patientbiblioteket ligger i mellembygningen lige overfor hovedindgangen. Patientbiblioteket er åbent kl. 10.00 - 16.00 mandag til fredag.

  Pengeautomat

  Danske Bank har en pengeautomat i forhallen tæt på hovedindgangen. Automaten er åben mellem kl. 06.00 - 02.00 alle ugens dage.

  Rygning

  For at skåne de mange syge børn og voksne, der færdes på hospitalet, er Rigshospitalet røgfri zone. Vi vil gerne hjælpe jer til rygestop under barnets indlæggelse - spørg personalet.

  Tyveri

  Vær opmærksom på, at der færdes mange mennesker på hospitalet. Pas derfor på jeres ting. Hospitalet dækker ikke tyverier.

  Kirken

  Kirken ligger i forhallen mellem opgang 4 og 5. Den er åben kl. 9.00 - 20.00 alle dage undtagen lørdag. Der er gudstjeneste med nadver kl. 10.00 på søn- og helligdage.

  Navngivning og dåb

  Vi beder jer om at overveje, om I ønsker at få jeres barn navngivet eller døbt og i så fald om, hvordan det skal foregå. Det kan være overvældende at tale om dåb eller navngivning. Men hvis barnet pludselig får det dårligere, er det en lettelse for jer ikke at skulle tage stilling til, hvad I ønsker, midt i en krise.

  Dåben kan være en både rolig og rar stund sammen med familien og eventuelle venner. Ønsker I at få jeres barn navngivet eller døbt, kan hospitalets præster og afdelingens sygeplejersker og læger vejlede jer.

  Vi har dåbskjoler på afdelingen, men I kan selvfølgelig også bruge jeres egen. Hvis jeres barn bliver døbt på hospitalet, kan barnet senere blive fremstillet i jeres egen kirke ved en gudstjeneste ligesom ved en almindelig barnedåb.

  Det kan være svært at overskue at invitere familie og venner med, men det er vores erfaring, at det bagefter kan være rart at have delt dåben med mennesker, der betyder meget for en. Det kan også være svært at skulle tage stilling til, om eventuelle søskende skal med. Både hospitalets præster og personale kan hjælpe jer med at finde en løsning.

  Parkering

  Parkeringsmulighederne ved Rigshospitalet er desværre stærkt begrænsde. Det kan være svært at finde en plads, og du skal selve betale parkeringsudgiften. Hvis I er indlagt på afdelingen gennem længere tid, er der mulighed for at søge godtgørelse af udgifterne i jeres kommune.

  Hvis jeres barn senere skal ses ambulant i afdelingen, sender vi en en-dags billet hjem til jer sammen med indkaldelse. Se alle parkeringsoplysninger på rigshospitalet.dk/praktisk

  Redaktør