AV-fistel eller graft - anlæggelse

Formålet med en arterie-vene-fistel (AV-fistel) eller graft er at skabe et blodkar, der er velegnet til dialysebehandling.

Kort om operationen

En arterie-vene-fistel (AV-fistel) er en forbindelse mellem to blodårer, som sys sammen ved en operation. På den måde dannes et tykt blodkar, hvor blodet kan passere med et større tryk. Karret kan tåle at blive stukket i flere gange om ugen i forbindelse med dialysebehandling.

I nogle tilfælde kan blodårerne ikke bruges til at lave en AV-fistel. I stedet sættes en graft ind mellem en pulsåre og en vene. Graften er enten en åre af kunststof eller en af dine egne årer, som vi flytter. Graften bruges ligesom AV-fistlen til at stikke i, når du skal have dialyse.

Der går som regel cirka 6-8 uger, fra din AV-fistel eller graft er anlagt, til den kan bruges til dialyse. Det skyldes, at AV-fistlen skal have tid til at vokse, og graften skal have tid til at gro fast.

Du skal forvente at komme hjem samme dag, som du er opereret.

Illustration i to billeder. Første billede af en fistel i armen, andet billede af en graft i armen

Vigtig forberedelse

Undgå at få taget blodprøver i armen op til operationen

De sidste 14 dage inden operationen, skal du undgå at blive stukket i den arm, hvor din AV-fistel eller graft skal anlægges.

Fortsæt med acetylsalicylsyre

Hvis du tager medicin med acetylsalicylsyre, skal du fortsætte med det op til operationen. Vi aftaler med dig, om der er andre typer af blodfortyndende medicin, som du skal holde pause med og hvor længe. Du må ikke holde pause med medicin, før vi har aftalt det med dig. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Undgå alkohol og rygning

Undlad at drikke alkohol og ryge op til operationen. Rygning og selv små mængder alkohol øger risikoen for betændelse i sår og gør, at de er længere tid om at hele. Selv et kortvarigt stop har effekt, men har du mulighed for det, skal du undgå at ryge og drikke alkohol en måned inden operationen. Spørg din egen læge, i din kommune eller på hospitalet, hvis du har brug for støtte og vejledning.

Mød fastende

Du skal faste inden operationen. Det vil sige:

  • 6 timer før din operation skal du stoppe med at spise.
  • 6 timer før skal du stoppe med at drikke mælkeprodukter og juice med frugtkød. Du må heller ikke drikke mælk i din kaffe eller te.
  • 2 timer før skal du stoppe med at drikke alle former for kold og varm væske. Vi anbefaler, at du som det sidste drikker et stort glas saft. Sukkeret i saften modvirker kvalme og utilpashed.

Din mavesæk skal være tom for at undgå, at der løber maveindhold op i lungerne, mens du er bedøvet.

Gå i bad hjemmefra

Du skal tage et bad, før du møder på hospitalet på dagen for din behandling. Du må ikke bruge creme efter badet.

Fjern makeup, neglelak og smykker

Under behandlingen sætter vi et måleapparat på en af dine fingre, som måler iltmætningen i dit blod. Derfor skal du fjerne neglelak og kunstige negle inden din behandling. Du skal desuden fjerne al make-up hjemmefra. Tag ur, smykker og piercinger af og lad dem blive hjemme. Du har selv ansvaret for de ting, du tager med. Hospitalet erstatter som udgangspunkt ikke tabte eller stjålne ting.

Aftal at blive hentet af en pårørende

Vi anbefaler, at du bliver hentet af en pårørende, der kan følge dig hjem og hjælpe dig bagefter. Du må ikke selv køre bil eller cykle, før du har din fulde førlighed igen.

På hospitalet 

Du får udleveret hospitalstøj

Vi udleverer hospitalstøj, som du skal have på ved operationen

Du får fuld bedøvelse

Operationen foregår næsten altid i fuld bedøvelse. Når du skal bedøves, får du lagt et drop i hånden. I droppet får du medicin, så du sover og ikke mærker noget.

Operationen

Når bedøvelsen virker, laver vi et 4-5 cm langt snit i huden. Vi anlægger AV-fistlen ved at sy to blodårer sammen enten ved håndleddet eller ved albuen. Alternativt sætter vi en kunstig åre ind eller flytter en af dine egne årer. Såret lukkes med tråd.

Operationen varer cirka 1-2 timer. Hvis fistlen fungerer, og det ikke bløder fra såret, kan du gå hjem et par timer efter operationen.

Risiko ved operationen

Ved alle operationer er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. 

  • Betændelse i såret: Hvis det sker, kan det oftest behandles med antibiotika. Der kan i meget sjældne tilfælde være behov for en ny operation.
  • Nedsat følelse omkring din AV-fistel eller graft og eventuelt tommelfingeren: Snurren eller nedsat følelse forsvinder oftest af sig selv efter 3-6 måneder, men i enkelte tilfælde vil den nedsatte følelse vare ved.

Hjemme igen

Vigtige forholdsregler de første 24 timer

Når du har været bedøvet, gælder der nogle regler for dig de første 24 timer. Vær opmærksom på, at du:

  • ikke bør være alene
  • ikke må køre bil eller andre køretøjer
  • ikke må betjene maskiner
  • ikke bør drikke alkohol.

Hvis der ikke er nogen, der kan være hos dig, anbefaler vi, at du har en, du kan ringe til, hvis du har brug for hjælp.

Undgå tunge løft

Du skal undgå tunge løft og store bevægelser med den opererede arm et døgn efter operationen. Derefter kan du bruge den som før.

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du skal ud at rejse

Hvis du skal ud at rejse de første 3 måneder efter behandlingen, anbefaler vi, at du i god tid kontakter dit forsikringsselskab. Både forsikringsselskaber og flyselskaber kan have særlige retningslinjer, som du skal følge.

Du får mere information med hjem

Vi giver dig information om, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen. I informationen kan du læse om praktiske forholdsregler og se, hvad du skal gøre i forhold til fx hygiejne eller smerter.

Få mere viden

Du kan få mere viden om anlæggelse af en fistel og graft på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’arterio-venøs fistel’ eller ’kunstig åre’.

Redaktør