ABVD - behandling med

ABVD er en medicinske kræftbehandling. ABVD har navn efter forbogstaverne på de præparater, der indgår i behandlingen:

Patientvejledning

Indledning

Denne vejledning  skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling ABVD, og hvordan behandlingen kan påvirke dig. Denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå.

Behandlingens indhold

Behandlingen ABVD består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.

Navnet ABVD kommer af de præparater, der indgår:

= Adriamycin (Hydroxyrubicin)(kemoterapi)
B = Bleomycin (kemoterapi)
V = Velbe (Vinblastin)(kemoterapi)
D = Dacarbazin (kemoterapi)

Kemoterapi

Kemoterapi er cellegifte, som primært rammer og ødelægger celler, der deler sig hurtigt. Stofferne virker ved at beskadige cellernes arveanlæg (DNA) og dermed forhindre celledeling. Celler, der deler sig hyppigt eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika. Kemoterapi udgør derfor en vigtig del af din behandling.

Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier. Du kan få fra 2-6 serier ABVD. En serie består af 2 dele, A+B, som gives med 14 dages interval. De 2 dele er fuldstændig ens og hver serie er ens.  Det præcise antal behandlinger afgør din læge ud fra netop din sygdom. Nogle patienter skal efterfølgende have strålebehandling, det vil du får besked om af din læge, hvis det er aktuelt for dig.

Der går 28 dage fra en serie starter til den næste forventes at kunne starte. Du får kontrolleret blodprøver undervejs i behandlingsforløbet.

Du skal være forberedt på, at en behandling kan udskydes, hvis din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Dette tager din læge stilling til fra gang til gang.

Der kan være behov for at undersøge lunger (lungefunktionsundersøgelse) og hjerte (hjertes pumpefunktion) forud for behandlingen og i nogle tilfælde også i løbet af behandlingsforløbet. Dette er noget din læge tager stilling til. 

Sådan gives behandlingen

Behandling med ABVD gives normalt ambulant. Behandlingen varer ca. 2 timer, men afsæt gerne hele dagen. 

 • Du skal inden hver behandling have taget blodprøver
 • Når du ankommer til afdelingen, vil personalet se dine blodprøvesvar, tale med dig og derefter bestille kemoterapien på apoteket
 • I ventetiden får du udleveret kvalmestillende medicin og dexametason. Tabletterne skal du tage ½ - 1 time inden kemoterapien. 
 • Kemoterapien får du som infusion i et perifert venekateter (PVK = tynd plastikslange, der lægges i en blodåre på armen eller hånden). Der kan i nogle tilfælde være behov for et centralt venekateter (CVK).
 • Kemoterapien kommer i 4 poser, og mellem hver pose skal der skylles med saltvand eller sukker vand.
 • Sygeplejersken sikrer, at dit PVK er velfungerende og ligger korrekt. Nogle kemoterapistoffer kan skade vævet, hvis de løber uden for blodåren og ud i vævet. Fortæl sygeplejersken hvis du får svie og smerter nær PVK'et, så behandlingen kan stoppes.
 • Det er vigtigt, at du holder armen i ro, når du får kemoterapi i blodåren, så er risikoen for at kemoterapien kommer ud i vævet meget lille.
 • PVK'et bliver fjernet, når behandlingen er afsluttet.
 • Inden du tager hjem, får du udleveret al den medicin, der er en del af din behandling og en medicinliste.

Understøttende behandling

For at forebygge bivirkninger ved kemoterapi får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt, at du tager tabletterne som foreskrevet, da de er en del af den medicinske kræftbehandling.

Kvalmestillende

Du får forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du vil oftest få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og det er derfor vigtigt at du tager dem som foreskrevet. Vær opmærksom på at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Sig det til personalet, hvis du alligevel oplever kvalme.

Dexamethason - Binyrebarkhormon

Dexametason gives for at forebygge en influenzalignende reaktion, der kan forekomme ved behandling med bleomycin. Derudover virker dexametason også mod kvalme. Dexametason kan også give en række bivirkninger. Disse nævnes her kort. Skulle du få nogle af bivirkningerne uddyber læge og plejepersonalet, hvordan de afhjælpes.

 • Rastløshed, søvnløshed, øget appetit
 • Væskeophobning
 • Svedtendens
 • Stigning i blodsukker
 • Humørforandringer: opstemthed, depression, psykose, mani, forværring af psykisk sygdom.
 • Synsforstyrrelser

Allopurinol

Allopurinol forhindrer, at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller ophobes i din krop. Affaldsstoffer kan skade nyrerne og give podagra (urinsur gigt). Ikke alle har brug for allopurinol. Drik gerne 2-3 liter væske på dagen, hvor du har fået din behandling og den efterfølgende uge. Vær opmærksom på, at allopurinol kan give hududslæt.

Bivirkninger og komplikationer til behandlingen

Bivirkninger er ikke tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige. Det er almindeligt kendt, at kemoterapi giver bivirkninger.  Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse.

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og til behandling med ABVD omfatter:

 • kvalme, opkastning og nedsat appetit
 • påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • hårtab
 • forandringer af hud og negle
 • mundgener
 • træthed

Disse bivirkninger kan du læse om i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”.

I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger. Mulige senfølger omfatter:

 • nedsat evne til at få børn
 • øget risiko for anden kræftsygdom
 • svækket hjertepumpefunktion
 • nedsat lungefunktion
 • nerveskader, føleforstyrrelser
 • risiko for angst og depression

Du kan også selv opsøge information om medicinen på internettet, f.eks. på: www.indlaegsseddel.dk eller www.medicin.dk.

Bivirkninger til de enkelte stoffer

Adriamycin

Vævsskade

Hvis præparatet kommer uden for blodåren, giver det smerter og alvorlig vævsskade. Der findes en modgift, som skal gives så hurtigt som muligt indenfor de første 24 timer efter skaden. 

Rødfarvning af urin

Præparatet der selv er rødt, farver din urin rød. Tårer kan også være røde. Det betyder ikke noget og forsvinder af sig selv igen dagen efter. 

Hjertepåvirkning

Hjertets muskulatur kan blive skadet og pumpekraften vil i så fald blive svækket. Denne sjældne, men meget alvorlige bivirkning kan opstå både tidligt i forløbet, og flere år efter behandlingen er afsluttet. Fortæl lægen hvis du får symptomer på hjertesvækkelse, f.eks. åndenød og hævede fødder/ben.

Bleomycin

Lungeskader

Bleomycin kan være giftig for lungerne og give skader, som kan være forbigående, men (sjældent) også kan blive varige og give dig nedsat lungefunktion, også kaldet lungefibrose. Hvis du er ryger, anbefaler vi, at du holder op. Høj koncentration af ilt kan forværre skaderne. Derfor vil ilt-tilskud kun blive givet under behandlingen, hvis det er absolut nødvendigt. Hvis du er dykker og anvender iltflaske, må du ikke dykke det første ½ år efter afsluttet behandling. 

Du skal fortælle lægen, hvis du under behandlingen får symptomer som:

 • Åndenød
 • Tør hoste

Influenzalignende symptomer

Bleomycin kan give influenzalignende gener med feber og muskelsmerter. Du får inden behandlingen dexametason for at modvirke generne. Generne kan vare fra nogle timer til nogle dage. Du kan tage 2 stk. Paracetamol (1000 mg) op til tre gange om dagen for at mindske generne. Kontakt altid afdelingen, hvis du får feber af mere end 1 dags varighed.

Hudforandrinnger

Bleomycin kan give udslæt på huden – oftest på hænderne. Der kan tillige komme blærer og små sår. Der kan også komme hudforandringer i form af mørkfarvning og/eller fortykkelse af huden og mørke striber i huden, hvis den bliver udsat for hårdt tryk fra for eksempel rygsæk eller lignende.

Vinblastin

Føleforstyrrelser

Stoffet Vinblastin kan påvirke de yderste nerveender og derfor give føleforstyrrelser, specielt i fingre og tæer. Det viser sig som prikken, stikken og sovende fornemmelser, som om du er lokalbedøvet. Nogle kan opleve tiltagende vanskeligheder med at knappe knapper samt gå op og ned ad trapper. 

Det forsvinder som oftest af sig selv. Fortæl lægen eller sygeplejersken, hvis du får føleforstyrrelser. 

Forstoppelse 

Stoffet kan give forstoppelse eller diarre.  Du kan forebygge forstoppelse ved at drikke 2-3 liter væske dagligt i ugen efter behandlingen. Det kan blive nødvendigt at tage et afføringsmiddel. Tal med sygeplejersken om hvilke præparater, du skal vælge.

Dacarbazin

Allergiske reaktioner

Sjældent ses allergiske hudreaktioner med udslæt, som kan vise sig som blærer.  Du kan få rødme af ansigtet under behandlingen. Meget sjældent kan der ses en kraftig allergisk reaktion med blodtryksfald. Mange oplever svie og/eller smerte i armen under behandling med Dacarbazin. Fortæl det til sygeplejersken, hvis du får det. Det kan nogle gange afhjælpes med et varmt omslag på armen.

Vævsskade

Hvis stoffet kommer udenfor blodåren kan det give smerter, og skade vævet omkring venekateteret.

Leverpåvirkning

Meget sjældent. Vi råder dig til at undgå alkohol under behandlingen for ikke at forstærke leverpåvirkningen.

Tiden hjemme imellem behandlingerne

De fleste patienter kan passe deres arbejde eller uddannelse mellem behandlingerne og have en hverdag, næsten som de plejer. Andre har brug for et par ekstra dage fri, nedsat tid eller helt at holde op med at arbejde i behandlingsperioden. Det afhænger også af, hvilket arbejde du har. 

Hvad kan du i øvrigt selv gøre mellem behandlingerne:

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke
 • Sørg for at få frisk luft og daglig motion f.eks. gåture
 • Sørg for at få en god nattesøvn og tag gerne en middagslur
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Kontakt

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontakt altid afdelingen ved:

 • Temperatur over 38,3 oC eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 oC (målingerne foretages med 1 times interval)
 • Blødning, som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i fødder, tæer eller fingre 
 • Udslæt
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som varer ud over 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, fx på grund af kvalme.
   

Redaktør