ABVD - behandling med

ABVD er en medicinske kræftbehandling. ABVD har navn efter forbogstaverne på de præparater, der indgår i behandlingen:

Patientvejledning

Indledning

Dette er en vejledning til dig og dine pårørende om den medicinske kræftbehandling ABVD. Her kan du læse om, hvordan ABVD gives, og hvordan behandlingen kan påvirke dig.

Denne vejledning kan forberede dig på behandlingsforløbet og på de bivirkninger, der eventuelt kan opstå. Vejledningen danner udgangspunkt for samtaler mellem dig og personalet her i afdelingen om dit behandlingsforløb.

Behandlingens virkning på din sygdom

Behandlingen ABVD består af flere forskellige præparater. Nedenfor gennemgås præparaterne.

ABVD har navn efter forbogstaverne på de præparater, der indgår. Den består af følgende præparater:

A    Adriamycin®(Hydroxyrubicin)(kemoterapi)
B    Bleomycin(kemoterapi)
V     Velbe®(Vinblastin)(kemoterapi)
D     Dacarbazin(kemoterapi)

Kemoterapi rammer og ødelægger celler, der deler sig. Stofferne virker ved at beskadige cellernes arveanlæg (DNA) og dermed forhindre celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika. Kemoterapi udgør derfor en betydningsfuld del af din behandling.

Behandlingsforløbet

En serie består af 2 del-behandlinger (A+B), som gives med 14 dages interval. Hver serie er ens. Der er 28 dage mellem første dags behandling i en serie til første dag i næste serie. Du får lavet en scanning (PET-CT) og knoglemarvs-prøve før du starter behandling, for at se hvor udbredt din sygdom er. Du kan få fra 2 til 8 serier ABVD.  Det præcise antal afhænger af flere faktorer, bl.a. hvor udbredt din sygdom er, og din risikoprofil. Din kontaktlæge vil fortælle dig, hvor mange serier du skal have. Du vil også få besked, om du evt. skal have strålebehandling efter kemoterapien.

Du vil undervejs i behandlingsforløbet blive kontrolleret med scanning. Ca. 4-12 uger efter, at behandlingen er afsluttet, får du foretaget en kontrol-scanning. Når du er blevet rask, vil du få tilbud om fortsat at komme i ambulatoriet og blive kontrolleret.
 

Billedet viser en skitse af behandlingsforløb med ABVD


Du skal være forberedt på, at en behandling kan udskydes, hvis din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Dette tager din læge stilling til fra gang til gang.

Sådan gives behandlingen

Behandling med ABVD gives normalt ambulant. 
Du skal regne med at være i klinikken en hel dag.

 • Du skal inden hver behandling have taget blodprøver
 • Når du ankommer til afdelingens ambulatorium vil sygeplejersken måle blodtryk, puls og temperatur og lægge en lille plastikslange (perifert venekateter) i en blodåre (vene) over håndleddet.  Der kan i nogle tilfælde være behov for et centralt venekateter (CVK).
 • Når lægen har set blodprøver og talt med dig, bestilles kemoterapien på apoteket. Kemoterapien bliver blandet i sterile saltvandsposer.
 • I ventetiden får du udleveret kvalmestillende medicin. De første tabletter skal du tage ½ - 1 time inden kemoterapien. Tabletterne til de øvrige dage får du med hjem og indtager efter anvisning.
 • Du får udleveret al den medicin, der er en del af behandlingen.
 • Når kemoterapien kommer fra apoteket, tilslutter sygeplejersken den til dit perifere venekateter med en dropslange.
 • Imellem hvert stof og til slut skylles med sukkervand, for at sikre at medicinen ikke blandes i slangen, og at du får hele den dosis, du skal have.
 • Når du har fået de fire præparater, fjerner sygeplejersken dit perifere venekateter fra armen, og du kan tage hjem.

Det ene stof, Adriamycin® kan skade vævet alvorligt, hvis det løber uden for blodåren. Fortæl det derfor straks til personalet, hvis du får svie og smerter nær det anlagte venekateter. 
Sygeplejersken vil stoppe infusionen og give dig en modgift med det samme.

Det er vigtigt at holde armen i ro, når du får kemoterapi i armen, så er risikoen for, at medicinen kommer ud i vævet meget lille.  

Supplerende behandling

For at modvirke bivirkningerne ved kemoterapien får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt, at du tager dine tabletter som foreskrevet, da det er en del af den medicinske kræftbehandling. Tablet Ondansetron (Zofran®), Tablet Emend® og Tablet GastroTimelets® virker alle mod kvalme.

Tablet Prednison

Prednison er et binyrebarkhormon. Prednison virker også kvalmestillende.

Tablet Allopurinol (Apurin®)

Allopurinol forhindrer, at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller ophobes i din krop.  Disse affaldsstoffer kan skade nyrerne og kan give podagra (urinsur gigt). Ikke alle har brug for Allopurinol. Drik gerne to til tre liter væske om dagen, efter du har fået din behandling og den efterfølgende uges tid. Det skåner samtidig din krop, når affaldsstofferne skal udskilles.

Undersøgelser i behandlingsforløbet 

Du vil undervejs i behandlingsforløbet blive scannet (typisk mellem 4. og 5. serie) for at følge med i, hvor godt behandlingen virker. Scanningerne gentages efter afsluttet behandling. Knoglemarvsundersøgelser bliver kun foretaget, hvis der fra begyndelsen har været kræftceller i knoglemarven.

Du vil, inden du får din første kemoterapi, få undersøgt både lunger (lungefunktionsundersøgelse) og hjerte (f.eks. ultralyd af hjertet) og i nogle tilfælde også i løbet af behandlingsforløbet. Resultatet af undersøgelserne kan få betydning for dit behandlingsforløb.

Bivirkninger og komplikationer til behandlingen

Bivirkninger er ikke tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige. Det er almindeligt kendt, at kemoterapi giver bivirkninger.  Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse.

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

I de følgende afsnit beskrives de almindeligt forekommende bivirkninger og de enkelte præparaters mere specifikke bivirkninger, herunder eventuelle senfølger. Ikke en hvilken som helst mulig bivirkning er dog nævnt her. Vi kan anbefale at du også kigger i den generelle informationspjece ”Medicinsk kræftbehandling”.

Hvis du ønsker uddybende information, er du selvfølgelig altid velkommen til at spørge personalet. Du kan også selv opsøge information om medicinen på internettet, f.eks. på: www.indlaegsseddel.dk eller www.medicin.dk.

Påvirkning af blodcellerne

De forskellige blodceller, som dannes i knoglemarven, udgøres af:

 • De røde blodlegemer (”blodprocenten”, målt ved indholdet af hæmoglobin), som transporterer ilt til vævene
 • De hvide blodlegemer (leucocytter) er en vigtig del af immunforsvaret
 • Blodpladerne (trombocytter) er med til at standse blødninger

Alle disse blodceller bliver påvirket af kemoterapien, og mellem 5 og 12 dage efter start på hver behandlingsserie, er antallet af celler nedsat. Som oftest vil antallet af blodcellerne være normaliseret inden start på næste serie.

Infektioner

Som ovenfor nævnt påvirkes antallet af de hvide blodlegemer af behandlingen. De hvide blodlegemer er vigtige i kroppens forsvar mod infektioner. Du har derfor øget risiko for at få infektioner i perioder af din behandling. Hvis du får et eller flere af de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afdelingen. Lægen vurderer, om du skal indlægges og behandles med antibiotika i en blodåre, eller om du kan være hjemme og få antibiotika som tabletter.

Hold dagligt øje med, om du har:

 • Belægninger i munden eller synkesmerter
 • Hoste eller åndenød
 • Svie ved vandladningen
 • Smerter eller rifter ved endetarmen
 • Sår med tegn på betændelse i huden 
 • Herpes (forkølelsessår) eller andet udslæt på huden

Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner:

 • God håndhygiejne efter toiletbesøg og før måltider
 • Undgå kontakt med personer, der hoster, er forkølede eller har feber

Blodmangel (lavt hæmoglobin)

Du kan have øget risiko for blodmangel i perioder af din behandling. Blodmangel kan give unaturlig bleghed, hovedpine, svimmelhed, hævede ben, og gøre dig kuldskær. Hvis blodmanglen er udtalt kan du få åndenød og hjertebanken.
 
Hvis du får de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afdelingen, så du evt. kan få blodtransfusion. 

 • Åndenød
 • Hjertebanken

Hvad kan du selv gøre for at mindske generne ved blodmangel:

 • Undgå større fysisk anstrengelse
 • Rejs dig forsigtigt, så du ikke falder

Blødning

I perioder af behandlingsforløbet er blodpladerne nedsat.  Du kan derfor have en lidt øget risiko for blødninger. Hvis du får et eller flere af de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afdelingen. Du skal måske have transfusion med blodplader. 

 • Blødning fra næse eller mund (ved tandbørstning)
 • Blod i afføring eller urin
 • Mange blå mærker, eller blårøde prikker på underbenene

Hvad kan du selv gøre for at undgå blødning:

 • Brug en blød tandbørste 
 • Tag ikke gigtpiller (Ibuprofen®, Ipren®, Todolac ® og lign.) eller smertestillende medicin, der indeholder acetylsalisylsyre (Kodimagnyl®, Treo®), da de øger risikoen for blødninger
 • Undgå meget kraftig fysisk anstrengelse
 • Du bør ikke drikke alkohol, hvis dit blodpladetal er lavt, fordi alkohol kan forstærke blødningstendensen
 • Undgå forstoppelse

Kvalme, opkastning m.m.

Du vil få forebyggende medicin mod kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapien, og du får udleveret kvalmestillende tabletter, som du skal tage derhjemme de første dage. Almen utilpashed samt appetitløshed og smagsændring forekommer alligevel hyppigt i dagene efter behandling.

 • Hvis du får kvalme, starter den som regel nogle timer efter, at du har fået behandlingen. Kvalmen kan vare fra nogle få timer til flere døgn. 
 • Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage din medicin mod kvalme i den aftalte periode
 • Tal med sygeplejersken eller lægen om din kvalme, da det kan være nødvendigt at ændre  på den kvalmestillende medicin

Hvad kan du selv gøre for at modvirke kvalme:

 • Spis, når du føler dig sulten, gerne mange små måltider i løbet af dagen
 • Drik rigeligt
 • Sid op, når du spiser
 • Spis let fordøjelig mad, fx frugt, desserter, kiks og lignende
 • Anret maden pænt; få eventuelt en anden til at anrette maden for dig
 • Hvil dig i løbet af dagen
 • Lyt gerne til musik, du kan lide eller se en god film, imens du får kemoterapi
 • Dyrk motion

Nogle har mere tendens til kvalme end andre. Hos enkelte er kvalmen også psykologisk betinget, dvs. at man kan få kvalme ved den blotte tanke om at skulle have kemoterapi. Dette kaldes ”forventningskvalme”. Hvis det er tilfældet for dig, kan du have gavn af beroligende medicin på forhånd.

Hårtab

Du vil delvist eller helt tabe håret på hovedet, evt. også andre steder på kroppen.  Hvor meget du taber afhænger bl.a. af, hvor mange behandlinger du skal have. Håret vokser ud igen hos langt de fleste efter, at behandlingen er helt afsluttet. Det nye hår kan være anderledes i farven eller have en anden struktur i forhold til tidligere, f.eks. være kraftigere eller mere krøllet/ glat. Håret begynder som regel at falde af et par uger efter, at behandlingen er startet. 

Du kan få tilskud til paryk, tørklæde eller kasket, hvis du taber håret som følge af din behandling.

 • Brug altid solcreme med høj faktor for at beskytte hårbunden, når du går med bart hoved
 • Beskyt hovedet mod kulde med en hue eller et tørklæde
 • Smør hovedbunden ind med en fed, uparfumeret creme, hvis huden er tør eller klør

Hud og negle

Kemoterapien kan give forandringer af huden og neglene. Huden kan blive tør og neglene kan blive fortykkede, få striber eller blive skøre og flossede.

Du kan under og efter handlingsforløbet få øget pigmentering i huden (brune pletter) og lettere blive skoldet, når huden bliver udsat for sollys. Du vil have øget risiko for hudkræft efter at have fået behandlingen. 

I sjældne tilfælde kan du få udslet på grund af kemoterapien eller anden medicin, du bliver behandlet med.
Hvad kan du selv gøre:

 • Anvend dagligt en fed uparfumeret fugtighedscreme
 • Brug solcreme med høj faktor (gerne +50) og beskyt huden med tøj og hat ved ophold i stærkt sollys. Vær ikke i solen mellem kl. 12 og 15 
 • Kontakt afdelingen, hvis du får udslæt, så lægen kan vurdere, om du skal have medicin for udslættet, og om der eventuelt skal ændres i din behandling

Neglene fornyer sig normalt i takt med, at de bliver slidt. Mens du får behandling kan de blive fortykkede, få striber, blive skøre og flossede med afstødning af neglens yderste lag. I nogle tilfælde kan neglene også løsne sig. Det kan tage ½-1 år inden neglene er normale igen.
Hvad kan du selv gøre:

 • Klip skøre og flossede negle tæt
 • Forsegl eventuelt neglene med klar lak

Træthed

Du skal forvente, at du oplever træthed i tiltagende omfang i løbet af behandlingerne. Tal med personalet om trætheden, og hvad du evt. kan gøre for at afhjælpe den.

Specielle bivirkninger til de enkelte stoffer

Adriamycin® Vævsskade

Hvis præparatet kommer uden for blodåren giver det smerter og alvorlig vævsskade. Der findes en modgift, som skal gives så hurtigt som overhovedet muligt indenfor de første 24 timer efter skaden. Hvis du skulle være nået hjem, så kom et koldt omslag på stedet og kontakt straks afdelingen.

Rødfarvning af urin

Præparatet der selv er rødt, farver din urin rød. Tårer kan også være røde. Det betyder ikke noget og forsvinder af sig selv igen dagen efter. 

Hjertepåvirkning

Hjertets muskulatur kan blive skadet og pumpekraften vil i så fald svækkes. Denne sjældne, men meget alvorlige bivirkning kan opstå både tidligt i forløbet, og flere år efter behandlingen. Fortæl lægen hvis du får symptomer på hjertesvækkelse, f.eks. åndenød og hævede fødder/ben.

Bleomycin Lungeskader

Bleomycin kan virke giftigt på lungerne og give skader, som kan være forbigående, men (sjældent) også kan blive varige og give dig nedsat lungefunktion. Hvis du er ryger, anbefaler vi, at du holder op. Høj koncentration af ilt kan forværre skaderne. Derfor vil ilt-tilskud kun blive anvendt under behandlingen, hvis det er absolut nødvendigt. Hvis du er dykker og anvender iltflaske, må du ikke dykke det første ½ år efter afsluttet behandling. 

Du skal fortælle lægen, hvis du under behandlingen får symptomer som:

 • Åndenød
 • Tør hoste

Influenzalignende symptomer

Bleomycin kan give influenzalignende symptomer med feber og muskelsmerter. Du vil inden behandlingen få Prednison for at modvirke bivirkningen. Symptomerne kan vare nogle timer og til nogle dage. Du kan selv tage 2 stk. Paracetamol (1000 mg) op til tre gange for at mindske generne. Kontakt altid afdelingen, hvis du får feber af mere end 1 dags varighed.

Udslæt

Bleomycin kan give udslæt på huden – oftest på hænderne. Der kan tillige komme blærer og små sår.

Vinblastin Føleforstyrrelser

Præparatet Vinblastin kan påvirke de yderste nerveender og derfor give føleforstyrrelser, specielt i fingre og tæer. Det viser sig som prikken, stikken og sovende fornemmelser, som om du var lokalbedøvet. Nogle kan opleve tiltagende vanskeligheder med at knappe knapper, sy, strikke samt gå op og ned ad trapper. Mænd kan opleve ændret følsomhed i penishovedet og rejsningsproblemer. Kvinder kan opleve ændret følsomhed i skeden og ved klitoris.

Det forsvinder som oftest af sig selv. Fortæl lægen eller sygeplejersken, hvis du får føleforstyrrelser. 

Forstoppelse 

Præparatet kan give forstoppelse eller diarre.  Tal med sygeplejersken om, hvordan du forebygger det.

Dacarbazin

Allergiske reaktioner Sjældent ses allergiske hudreaktioner med udslæt, som kan vise sig som blærer.  Du kan få rødme af ansigtet under infusion. Meget sjældent kan der ses kraftig allergisk reaktion med blodtryksfald. Nogle oplever svie i armen under infusion af Dacarbazin. Fortæl det til sygeplejersken, hvis du får det.

Vævsskade

Hvis stoffet kommer udenfor blodåren kan det give smerter, og skade vævet omkring venekateteret.

Leverpåvirkning

Meget sjældent. Vi råder dig til at undgå alkohol under behandlingen for ikke at forstærke leverpåvirkningen.

Bivirkninger til den supplerende behandling

Ondansetron (Zofran®)

 • Forstoppelse
 • Hovedpine
 • Meget sjældent: forstyrrelse af hjerterytmen og brystsmerter, leverpåvirkning

Allopurinol

 • Hudkløe
 • Hududslæt
 • Diarre

Emend® 

 • Kraftesløshed
 • Forstoppelse, diarré
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Hikke

Gastro Timelets®

 • Kraftesløshed
 • Diarre
 • Indre uro

Senfølger

Påvirkning af kønshormoner (fertilitet)

Din evne til at få børn kan blive nedsat i en periode eller måske varigt. Hvis du er mand, kan du vælge at deponere sæd, inden din behandling starter, så du senere har mulighed for at få børn. Hvis du er kvinde, så tal med lægen om udtagning af æggestok eller hormonbehandling. Se pjecen ”Medicinsk kræftbehandling” for mere information.

Øget risiko for anden kræftsygdom

Der er en let øget risiko for at få en anden kræftsygdom, herunder leukæmi eller forstadie hertil, når man har fået medicinsk kræftbehandling.

Svækket hjertepumpefunktion

Adriamycin® kan i sjældne tilfælde give senfølger mange år efter behandlingen, i form af svækket hjerte. Det kan betyde, at hjertet ikke kan pumpe blodet ordentligt rundt i kroppen, hvilket bl.a. kan give dig åndenød og hævede ben.

Nedsat lungefunktion

Bleomycin kan i værste fald give varig lungeskade. Det kaldes lungefibrose og er en kronisk tilstand med nedsat lungefunktion.  Det kan betyde, at du ikke kan udføre fysisk krævende arbejde og andre aktiviteter, uden at få åndenød.

Tiden hjemme imellem behandlingerne

De fleste patienter kan passe deres arbejde eller uddannelse mellem behandlingerne og have en hverdag, næsten som de plejer. Andre har brug for et par ekstra dage fri, nedsat tid eller helt at holde op med at arbejde i behandlingsperioden. Det afhænger også af, hvilket arbejde du har. 

Hvad kan du i øvrigt selv gøre mellem behandlingerne:

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. Det er ikke tiden til slankekur, så længe du bliver behandlet for din sygdom
 • Sørg for frisk luft og daglig motion f.eks. gåture
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske

Ordliste

Scanning (PET-CT)

PET-CT er en undersøgelse, hvor kroppen scannes efter, at der er indsprøjtet og indtaget (drukket) et svagt radioaktivt sukkerstof. Sporstoffet optages især af kræftcellerne. Hvis der er kræftceller i kroppen vil de altså kunne spores ved hjælp af det radioaktive sukkerstof.  Med computerteknik vil sporstoffet kunne aftegnes på scanningsbilleder (PET). Disse billeder lægges sammen med almindelige CT billeder, hvorefter man kan få indtryk af kræftknudernes udbredelse og størrelse. 

Infusion

Ved en infusion er medicinen blandet i en pose med væske og tilsluttet en plastikslange med dråbekammer (dropsæt) eller blandet med væske i en sprøjte. Opblandingen bliver givet i blodbanen via et drop 
(perifert venekateter), der bliver lagt i en blodåre (vene), ofte på underarmen.

Knoglemarvsundersøgelse

Ved knoglemarvsundersøgelse får du først lagt lokalbedøvelse. Herefter fører lægen en nål ind i knoglen ved hoftekammen. Herfra suges nogle få ml af knoglemarven ud. Der tages også et lille stykke af selve knoglen med ud.

Kontakt altid Afdeling for Blodsygdomme ved:

 • Temperatur over 38,3 oC eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 oC (målingerne foretages med 1 times interval)
 • Blødning, som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre 
 • Udslæt
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som rækker ud over 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, fx på grund af kvalme
   

Redaktør